Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen is op zoek naar een Adviesraadslid. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over uiteenlopende beleidsonderwerpen. De onderwerpen betreffen het ruimtelijke domein en raken dus altijd de dorpen en/of het platteland van de gemeente Tynaarlo. In voorgaande jaren heeft de adviesraad geadviseerd over leefbaarheid in de dorpen, gaswinning, snel internet, participatie van inwoners bij ruimtelijke vraagstukken. De beleidsonderwerpen die de adviesraad momenteel zeer bezig houden zijn de Omgevingsvisie en de gemeentelijke energietransitie. In 2021 zal de adviesraad hierover aan het College van Burgemeester en Wethouder advies uitbrengen.

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen bestaat uit een (onafhankelijke) voorzitter en twaalf leden. Van de twaalf leden zijn er zes op voordracht van de dorpen (Zeijen, Tynaarlo) of gecombineerde dorpen (zoals Midlaren, De Groeve, Zuidlaarderveen). De andere zes leden komen vanuit meerdere kennisgebieden (zoals natuur, landbouw en recreatie).

Lijkt het jou een uitdaging bij te dragen aan de doelstellingen van de Adviesraad en herken jij je in onderstaande profielschets? (KLIK OP MEER) Of wil je meer informatie? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met het bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ( bvz@zeijen.nu of dienekeroeze@gmail.com).

 18 september 2021
 BVZ, Lea

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen is op zoek naar een Adviesraadslid. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over uiteenlopende beleidsonderwerpen. De onderwerpen betreffen het ruimtelijke domein en raken dus altijd de dorpen en/of het platteland van de gemeente Tynaarlo. In voorgaande jaren heeft de adviesraad geadviseerd over leefbaarheid in de dorpen, gaswinning, snel internet, participatie van inwoners bij ruimtelijke vraagstukken. De beleidsonderwerpen die de adviesraad momenteel zeer bezig houden zijn de Omgevingsvisie en de gemeentelijke energietransitie. In 2021 zal de adviesraad hierover aan het College van Burgemeester en Wethouder advies uitbrengen.

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen bestaat uit een (onafhankelijke) voorzitter en twaalf leden. Van de twaalf leden zijn er zes op voordracht van de dorpen (Zeijen, Tynaarlo) of gecombineerde dorpen (zoals Midlaren, De Groeve, Zuidlaarderveen). De andere zes leden komen vanuit meerdere kennisgebieden (zoals natuur, landbouw en recreatie).

Lijkt het jou een uitdaging bij te dragen aan de doelstellingen van de Adviesraad en herken jij je in onderstaande profielschets? (KLIK OP MEER) Of wil je meer informatie? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met het bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ( bvz@zeijen.nu of dienekeroeze@gmail.com )

 7 augustus 2021
 BVZ/Alie

De Boermarke Zeijen is op weg naar natuur inclusief en duurzaam boeren. Op 23 juli aanstaande onthult de Boermarke een informatiebord over het realiseren van circulaire landbouw. Ook lanceert de boermarke haar nieuwe website. Dit doet zij tijdens een vrijdagmiddagborrel.

Boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar oude organisatie die eigentijdse oplossingen voor actuele uitdagingen ontwikkelt. De Boermarke werkte de afgelopen jaren aan een landbouwvisie en is trots op de gezette stappen richting duurzaam boeren.

Landbouw zorgt voor levendig gebied

Gerko Brink is al 18 jaar voorzitter van de Boermarke Zeijen. Namens de Boermarke vertelt hij: “Het is een voorrecht om in deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken. De agrarische sector is belangrijk voor deze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat de landbouw ook in de toekomst niet gemist kan worden om dit gebied levendig en mooi te houden.”

Stappen richting duurzaamheid

Tijdens de vrijdagmiddagborrel laat de Boermarke Zeijen de gezette stappen richting duurzaamheid graag zien door het informatiebord te onthullen. Hierop staan de verschillende manieren waarop de Boermarke werkt aan circulaire landbouw. Ook lanceert de Boermarke haar website, waarop de organisatie onder andere haar toekomstvisie deelt.

De Boermarke verwelkomt geïnteresseerden op vrijdag 23 juli van 15.30u tot ongeveer 18.00u op de Brink van Zeijen (tegenover Cafe Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen).

De website is gebouwd door Mike Meijer via zijn bedrijf clickalicious.nl Mike is een jonge ondernemer die naast zijn werk ook voetbalt bij SVZ.

 17 juli 2021
 Aletta

Het bestuur van de belangenvereniging heeft begin dit jaar besloten om de jaarvergadering van 2021 uit te stellen naar 3 juni, in de hoop dat we de vergadering dan fysiek zouden kunnen organiseren.

Dit zal dan echter nog niet mogelijk zijn.


Wij hechten dusdanig veel waarde aan het in persoon vergaderen, dat we hebben besloten de jaarvergadering verder uit te stellen en wel naar eind september 2021.
Een exacte datum volgt na de zomer en zal worden aangekondigd via www.zeijen.nu en Het Zeijer Kraantie.  

Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.
E-mail: bvz@zeijen.nu

 23 mei 2021
 Bert Wubs Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ), Ella

Het was Hemmeldag vandaag. Een zwerfvuilactie georganiseerd vanuit de BVZ om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Deze middag hebben weer veel vrijwilligers (jong en oud) hun middag beschikbaar gesteld om mee te doen aan de zwerfvuilactie.

Vrijwilligers, bedankt!

Klik op 'verder lezen' voor de foto's die gemaakt zijn door Jan Schadenberg.

 10 april 2021
 BVZ, Lea (foto's: Jan Schadenberg)

De BVZ organiseert op zaterdag 10 april aanstaande weer haar jaarlijkse Hemmeldag. Het is de bedoeling om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Wij nodigen iedereen uit de schoolkring van harte uit om als vrijwilliger te helpen om er zodoende weer een geslaagde middag van te maken.

Zaterdagmiddag 10 april om 13.00 uur starten we op de Brink. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigt de Hemmeldag ook weer op de Brink. Voor de kinderen is er dan een lekkere traktatie!!

In samenwerking met de gemeente Assen, kunnen we de Hemmeldag door laten gaan. Vanzelfsprekend dienen we ons hierbij aan de geldende Corona-maatregelen te houden en moeten we daarom de groepsgrootte beperken (maximaal 2 volwassenen), voldoende afstand houden en ook voor en na aanvang zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Dit betekent dat we dit jaar helaas niet kunnen afsluiten op de manier zoals we gewend zijn, maar onze waardering voor jullie inzet is natuurlijk niet minder groot.

Het zou fijn zijn als de mensen die willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef ook aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Jorrit Veneklaas Slots jvskompleet@gmail.com

 29 maart 2021
 BVZ/Alie

 

Beste leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar uit te stellen. Normaliter wordt de jaarvergadering gehouden in de maand maart. Echter vanwege de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus is het momenteel niet mogelijk de vergadering fysiek door te laten gaan. De statuten van de belangenvereniging schrijven voor dat de jaarvergadering binnen zes maanden na het sluiten van het voorgaande verenigingsjaar plaats moet vinden. We stellen daarom de vergaderdatum voor dit jaar voorlopig vast op 3 juni 2021. Wel zal de benoeming van nieuwe bestuursleden doorgang vinden. Dit zal daarom plaatsvinden buiten de vergadering. Aangezien de statuten van de belangenvereniging niet voorzien in deze situatie, heeft het bestuur op grond van artikel 21 van de statuten besloten om in dit geval een afwijkende benoemingsprocedure te hanteren:

Het bestuur heeft twee leden voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Dit zijn Baran Dagtekin en Henriët Swart.

Indien er bezwaren bestaan tegen (een van) deze kandidaten, mogen leden dit kenbaar maken bij de voorzitter.

Ook leden die zichzelf zouden willen kandideren voor het bestuur mogen zich melden bij de voorzitter. Dit mag in persoon of per email (bvz@zeijen.nu).

Bezwaren of (tegen) kandidaatstellingen mogen tot vrijdag 9 april 12:00 bij de voorzitter worden gemeld. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, zal de benoeming van de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch plaatsvinden. Indien zich wel tegenkandidaten hebben gemeld, zal een stemming worden georganiseerd onder de leden. De aftredende bestuursleden zijn Menno van den Ham en Hermien Schoon. Zij hebben de maximale termijn van 6 jaren erop zitten.

Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.

Bert Wubs Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) E-mail: bvz@zeijen.nu

 24 maart 2021
 BVZ/Alie

Recent heeft de BVZ overleg gehad met de projectleiders van de werkzaamheden rondom de brink. We vroegen ons af hoe het kon gebeuren dat een klassiek stukje straat met oude waaltjes zonder inspraak werd vervangen door nieuw klinkers. Zeijen is een dorp met een klassieke brink. Dit geeft ons dorp een prachtige Drentse uitstraling. De BVZ is hier trots op en wil dat behouden. Hieronder vind je het verslag van dit gesprek.

Overleg belangrijk
De BVZ vindt het belangrijk dat bij dergelijke werkzaamheden aan vooroverleg met de omwonenden wordt gedaan. De gemeente is het daar mee eens. In dit geval is dat niet goed gegaan. De projectleider erkent dat hij niet besefte hoeveel waarde het dorp hecht aan het stuk waaltjes. Men belooft beterschap bij volgende werkzaamheden.

Gekozen oplossing
Vooroverleg zou in dit geval waarschijnlijk geen andere uitkomst hebben opgeleverd. Vanuit verkeerstechnisch perspectief was een andere keuze niet mogelijk. Klassieke waaltjes worden nauwelijks meer gebruikt in straten waar (vracht)verkeer rijdt. Ze zijn daarvoor niet geschikt. De intensiteit waarmee wegen in deze tijd worden belast vereist een bestrating in een visgraadverband (keperverband). De oude waaltjes zijn hiervoor niet geschikt, omdat ze verschillende lengtematen hebben. Het aantal onbruikbare stenen zou dan enorm zijn. Er is daarom gekozen voor nieuwe klinkers die uiteindelijk dezelfde kleur krijgen als de andere stenen rondom de brink.

Waaltjes blijven op de voetpaden
Bij de werkzaamheden worden ook de voetpaden rondom de brink opnieuw gestraat. Hier is geen aanleiding om over te gaan op andere klinkers. De klassieke waaltjes worden gewoon opnieuw gebruikt.

Tot slot
De BVZ kan zich uiteindelijk vinden in de gekozen oplossing. We zijn overtuigd dat de gemeente zich nu bewust is van het belang dat wij hechten aan de uitstraling van onze brink. We hebben vertrouwen dat de gemeente bij voorkomende gevallen vooroverleg zal opstarten.

 24 januari 2021
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

De BVZ vergadert jaarlijks met de verenigingen uit onze schoolkring. In de vergadering van 2020 kwam de vraag naar voren of er een flyer kon komen waarin de clubs en verenigingen zich kort aan nieuwe inwoners kunnen voorstellen. De BVZ heeft toen op zich genomen om daarvoor te zorgen.

Clubs en verenigingen waarvan je lid of donateur kunt worden, is gevraagd om in een paar zinnen aan te geven wat zij doen en met wie contact kan worden opgenomen.

Oorspronkelijk was het idee deze stukjes voor nieuwe inwoners te printen, nietje erdoor en klaar. Lea Wever, een van de webmasters van zeijen.nu, is grafisch vormgever. Zij bood aan om, geheel onbetaald, een lay-out te verzorgen. Haar voorstel was om een wikkelvouw, een in drieën gevouwen folder, te maken.

Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze mooie, professionele presentatie.

Met het aantal afdrukken dat is gemaakt kunnen we naar verwachting ongeveer twee jaar voort.

Lea bedankt!

 11 januari 2021
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

BVZ_feestdagen

 22 december 2020
 BVZ, Ella

Afgelopen weekend is het meerdere mensen opgevallen dat bij de bestratingswerkzaamheden aan de brink nieuwe klinkers worden gebruikt. Daarmee lijken de karakteristieke waaltjes uit het straatbeeld te verdwijnen. De belangenvereniging heeft hierop contact gelegd met de gemeente en gevraagd om een toelichting. De toelichting geeft een weloverwogen en rationeel besluit om de huidige verscheidenheid van de bestrating rondom de brink te uniformeren. Een verslag van de toelichting van de gemeente is hieronder te lezen.

BVZ snapt de rationele redenatie van de gemeente, maar vind het jammer dat geen vooroverleg met de bewoners heeft plaatsgevonden.
De oude waaltjes zijn wat ons betreft van historische waarde en wij begrijpen dat Zeijenaren hier waarde aan hechten. Wat ons betreft had uniformiteit niet gehoeven. BVZ gaat hierover in gesprek met de gemeente. De cultuurhistorische waarde van de brink is voor ons van groot belang.

 22 oktober 2020
 BVZ/Alie

Heb jij een idee voor jouw buurt? Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren.
Bekijk de hele folder hier >>        Of bezoek hier de Kern met Pit website >>

 18 oktober 2020
 Menno van den Ham, Rolf

De grens van de gronden van de Boermarke Zeijen is aangegeven met een aantal grensstenen.

Bij de grenssteen aan het Lossingpad bij de Zeijerwiek is dinsdag 13 oktober een informatiebord geplaatst.

Het bord is in samenwerking met de Boermarke tot stand gekomen en het geeft in het kort aan wat de functie van een Boermarke is en verwijst naar een pagina van de Boermarke

Als u op de link klikt ziet u dat de informatie op deze pagina is nog zeer summier is maar er zal binnenkort heel veel informatie over de Boermarke Zeijen op komen te staan.

Op de foto ziet u Gerko Brink, voorzitter van de Boermarke, bij het zojuist geplaatste bord.

 17 oktober 2020
 Menno van den Ham/Alie

Op 5 oktober 2020 starten wij met de werkzaamheden om de Brinkstraat, Hoofdstraat, Zuiderstraat en de Oude Norgerweg in Zeijen deels te gaan herstraten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Broekema Wegenbouw uit Groningen. 
Om de overlast voor bewoners en het verkeer zoveel mogelijk te beperken, voeren wij de werkzaamheden in fases uit. Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.
 
Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om met de auto aangrenzende woningen te bereiken, wij vragen hiervoor u begrip.
Aanwonenden kunnen vuilniscontainers op de gebruikelijke manier aanbieden langs de weg, de aannemer draagt zorg dat deze op een voor de vuilnisauto bereikbare plek worden gezet en brengt ze ook weer terug.

Aanwonenden zijn middels een informatiebrief op de hoogte gebracht van de planning en contactpersonen. Ondernemers binnen het gebied zijn/worden persoonlijk benaderd om de werkzaamheden en eventuele gevolgen door te spreken.

Hieronder een overzicht van de planning en fasering van de werkzaamheden. Afhankelijk van de voortgang kan eerder of later worden gestart met de wegvakken, hierover zal vantevoren worden gecommuniceerd.

 1 oktober 2020
 BVZ, Lea

In een prima sfeer is woensdag 9 september de Naobergroep Zeijen van start gegaan. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de Boermarke Zeijen, het waterschap Noorderzijlvest, Agrifirm en Belangenvereniging Zeijen. Ze gaat de komende jaren werken aan een ambitieus programma. Diverse projecten moeten gaan bijdragen aan circulaire landbouw en het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. De Boermarke legde de basis voor dit programma begin 2019 in haar Circulair Markeplan Zeijen.

Het bijzondere is dat de Boermarke Zeijen en haar leden de grote motor is achter dit plan. Met recht mag dit dan ook een bottom-up proces worden genoemd, waarin de streek overheden en organisaties heeft uitgenodigd te helpen met het realiseren van duurzame plannen. Zo gaat de Boermarke samen met het waterschap Noorderzijlvest werken aan natuurvriendelijke inrichting van de Grote Masloot. Met Agrifirm wordt nagedacht over het verbeteren van kringlopen in een gezamenlijk bouw-, mest- en grondstoffenplan. De gemeente Tynaarlo ondersteunt een erfbeplantingsplan voor meer biodiversiteit op de boerenerven. Prolander werkt onder andere aan een nieuwe kavelruil.

In de Naobergroep ontbreekt nog een vertegenwoordiger van de groene organisaties. De hoop is dat deze plek spoedig kan worden ingevuld. Uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied Prolander organiseert alle werkzaamheden en ondersteunt de Naobergroep. Dit programma wordt gefinancierd door de provincie Drenthe en het Ministerie van Landbouw.

Voor meer informatie:
Gerko Brink, voorzitter Boermarke Zeijen, gerko.brink@planet.nl

 12 september 2020
 Boermarke Zeijen (Gerko Brink), Lea

In het kader van de maatregelen rond Covid-19 is het District Kampioenschap tijdrijden in en rond Zeijen afgelast.
Dit wielerfestijn zou plaatsvinden op 27 mei van dit jaar.

De wegafsluitingen die waren aangekondigd komen uiteraard ook te vervallen.

 15 mei 2020
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

Op 13 april en 4 mei zijn bij de verzetsmonumenten in het Heukersbosje in Zeijerveld en in de Zeijer Strubben bloemen en kransen gelegd. Bij beide monumenten lag een krans van onze OBS De Zeijer Hoogte en bloemen van anderen.

Bij het monument in het Heukersbosje houdt de school elk jaar op 13 april een herdenking, waarbij de leerlingen van groep 5/6 allemaal een eigen gedicht voordragen. Omdat dat in dit Corona-jaar niet door kan gaan zijn de gedichten in een plastic box bij het monument gelegd.

Bij dit monument lag ook een krans van het gemeentebestuur van Assen, daar in alle stilte neergelegd door wethouder Harmke Vlieg. Zij vertelde dat de gemeente Assen, om de herdenking niet ongemerkt voorbij te laten gaan, dit bij alle monumenten ‘40-’45 doet.

Een heel mooi initiatief!

 7 mei 2020
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

De gemeente heeft laten weten dat een deel van de Hoofdstraat gedurende twee dagen i.v.m. onderhoud voor alle verkeer in beide richtingen wordt afgesloten.

De stremming geldt van woensdag 15 april vanaf 08:00 uur t/m donderdag 16 april 18:00 uur vanaf de Oude Norgerweg tot aan de Hooidijk.

 8 april 2020
 Menno van den Ham (BVZ), Lea

De jaarvergadering moest, voor zover wij konden nagaan, voor het eerst in het bestaan van de BVZ worden geannuleerd.

Het bestuur heeft getracht om de leden en de statuten zoveel mogelijk recht te doen door de mogelijkheid te bieden om per e-mail of in persoon tegenkandidaten voor nieuwe bestuursleden aan te melden en opmerkingen aangaande de notulen te maken.
Daar is geen gebruik van gemaakt. Dit betekent dat Jorrit Veneklaas Slots en Jurjen Timmermans de plaats van de aftredende bestuursleden Gerben van Dam en Jan René Krijthe innemen en dat de notulen van de vergadering van 2019 ongewijzigd zijn goedgekeurd.

De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en in orde bevonden. Onder normale omstandigheden adviseert de kascommissie de ledenvergadering om het bestuur al dan niet decharge te verlenen. In deze bijzondere omstandigheden is de kascommissie gemachtigd dit zelf te doen en heeft het bestuur decharge verleend. Voorlopig blijft de kascommissie uit dezelfde leden bestaan.

 1 april 2020
 Menno v/d Ham (BVZ), Ella

De BVZ annuleert de hemmeldag.
In verband met het coronavirus en de door de overheid afgekondigde maatregelen wordt de hemmeldag geannuleerd.

Storten van tuin- en snoeiafval
Doordat het paasvuur niet doorgaat kunt u ook uw tuin- en snoeiafval niet kwijt binnen Zeijen.
Storten hiervan kan gratis bij de milieustraat van Tynaarlo.
Zie voor de openingstijden en mededelingen van de milieustraat https://www.tynaarlo.nl/afval-en-milieu/afval-brengen-laten-ophalen.

 26 maart 2020
 BVZ, Menno v/d Ham, Ella

Alle paasvuren in Drenthe worden op last van de burgermeesters in de provincie geannuleerd. 

Dit houdt verband met de maatregelen om sociale contacten te vermijden en minimaal 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april, maar de stellige verwachting is dat deze termijn verlengd wordt.
Dat betekent dat in Zeijen het paasvuur geen doorgang zal vinden en ook dat het storten van tuin- en snoeiafval niet mogelijk is.

Dank aan allen die hun medewerking aan de organisatie van het paasvuur hadden toegezegd.

Namens de BVZ

 21 maart 2020
 Menno v/d Ham, Ella

Donderdagavond 12 maart organiseerde de gemeente bij Hingstman een bijeenkomst over de omgevingsvisie van Tynaarlo. In een omgevingsvisie staan de keuzes die een gemeente maakt voor de toekomst van de woon- en leefomgeving. Met dit soort bijeenkomsten wil de gemeente te weten komen wat er bij de bewoners leeft.

Er waren ruim 25 mensen aanwezig, waarvan 6 van de gemeente.

Na een korte inleiding werd het grootste deel van de tijd door de bewoners gesproken over het woonbaar houden van Zeijen voor starters en ouderen. Gezinnen met jonge kinderen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de basisschool. Als ouderen binnen het dorp kunnen verhuizen naar een meer geschikte woning schept de woning die zij achterlaten ruimte op de woningmarkt in Zeijen. In dit verband werden de woon- en zorgplannen van Pathuis voor ouderen en de verplaatsing van het hoofdveld ten behoeve van de bouw van een aantal nieuwe woningen genoemd.

Op agrarische percelen komt door bedrijfsbeëindiging af en toe een boerderij of woonhuis leeg. Wanneer de woonbestemming van daar zou kunnen worden verplaatst naar vlak bij het dorp levert ook dat ruimte op de woningmarkt. In deze voorbeelden zou de gemeente een actiever en meer stimulerend beleid kunnen voeren. Zijdelings kwamen nog energieopwekking en de natuur in en direct buiten het dorp aan de orde.

De avond verliep in een goede sfeer. Wij zijn benieuwd hoe de omgevingsvisie van Tynaarlo er uiteindelijk uit gaat zien.

 21 maart 2020
 Menno v/d Ham, Ella

In afwijking van voorgaande jaren is de stort ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement
Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels.
Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers bevatten.
Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.


Toegang en openingstijden
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt.  
De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.  

De stort is open op:
Zaterdag 28 maart          9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 4 april                9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 11 april              9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 12 april 2019 om 19:30.

 20 maart 2020
 Menno v/d Ham, Ella

De BVZ organiseert op zaterdag 4 april aanstaande weer haar jaarlijkse hemmeldag. Het is de bedoeling om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Wij nodigen iedereen uit de schoolkring van harte uit om als vrijwilliger te helpen om er zodoende weer een geslaagde middag van te maken.

Zaterdagmiddag 4 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag met een drankje en een hapje af te sluiten.

Het zou fijn zijn als de mensen die willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres of zich inschrijven op de lijst die op het prikbord in de school hangt. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Jan René Krijthe BVZ Zeijen. janrenekrijthe@gmail.com

 15 maart 2020
 Jan René Krijthe, Ella

Beste leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. Dit doen we vanzelfsprekend uit voorzorg i.v.m. het Corona virus.
De benoeming van nieuwe bestuursleden zal daarom plaatsvinden buiten vergadering. Omdat de statuten van de belangenvereniging niet voorzien in deze situatie, heeft het bestuur
op grond van artikel 21 van de statuten besloten om in dit geval een afwijkende benoemingsprocedure te hanteren:

Het bestuur heeft twee leden voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Dit zijn Jorrit Veneklaas Slots en Jurjen Timmermans.

1. Indien er bezwaren bestaan tegen een van deze kandidaten, mogen leden dit kenbaar maken bij de voorzitter.

2. Ook leden die zichzelf zouden willen kandideren voor het bestuur mogen zich melden bij de voorzitter dit mag in persoon of per email (bvz@zeijen.nu).

Bezwaren of (tegen) kandidaatstellingen mogen tot 23 maart 12:00 bij de voorzitter gemeld worden. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, zal de benoeming van de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch plaatsvinden. Indien zich wel tegenkandidaten hebben gemeld, zal een stemming worden georganiseerd onder de leden.
Het bestuur heeft Bert Wubs gekozen als nieuwe voorzitter. Bert zal de voorzittershamer per 26 maart 2020 overnemen. De aftredende bestuursleden zijn Jan Rene Krijthe en Gerben van Dam. Zij hebben de maximale termijn van 6 jaar erop zitten.

De concept notulen van de vorige jaarvergadering zullen in het Zeijer Kraantie en op de website (Zeijen.nu) worden gepubliceerd. Opmerkingen over de notulen kunnen tot 23 maart 12:00 kenbaar worden gemaakt. Vervolgens zullen de notulen worden vastgesteld. Het jaarverslag van de BVZ zal via de website worden gepubliceerd. De financiële verantwoording zal worden gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee leden. De kascommissie wordt gemachtigd om de penningmeester decharge te verlenen. Het financiële jaaroverzicht is bovendien op aanvraag beschikbaar voor leden. Hiervoor kan contact opgenomen worden via bvz@zeijen.nu

Tot zover. Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.

Gerben van Dam Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ)

Voor de agenda, klik hier
Voor de concept notulen, klik hier

 14 maart 2020
 Gerben van Dam, Ella