Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


Maandag 5 november hebben we weer een opfriscursus hart-reanimatie en gebruik AED gehad onder deskundige leiding van Gert de Groot en Harriet Ybema.

Ongeveer 25 Personen uit Zeijen en Zeijerveld staan geregistreerd bij HartslagNu.nl.

Wanneer er een oproep is voor een reanimatie krijgen zij per SMS bericht. Dit bericht komt van de meldkamer 112. Tenminste als je binnen een korte afstand bent (en met een mobiele telefoon bij je kan dat) van degene die hulp nodig heeft. Het kan een bericht zijn om direkt naar de plek te gaan om te reanimeren of een bericht om een AED op te halen en daarna naar de plek te gaan waar hulp nodig is. Hier in de omgeving is een AED onder de carport van bakker Fledderus en in de Zeijerhoogte. Op Zeijerveld, bij de loods van het loonbedrijf.

De Belangen Vereniging Zeijen vindt het belangrijk dat we deze zaken goed voor elkaar hebben en organiseert ieder jaar deze cursus en draagt zorg voor het jaarlijks onderhoud van de AED bij Bakker Fledderus. Gemeente Assen zorgt voor de AED in Zeijerveld.

 8 november 2018
 BVZ/Hermien Schoon/Alie

Herhaling AED cursus.

Op maandagavond  5 november aanvang half acht is de herhaling van de AED cursus in de MFA de Zeijer Hoogte.

De Belangen Vereniging Zeijen heeft Gert de Groot en Harriet Ybema weer bereid gevonden deze cursus te geven en zij zullen ons dan weer bijpraten en ons laten oefenen.

Wie nog geen persoonlijk bericht heeft gehad en toch wil meedoen, opgeven bij Hermienschoon@gmail.com

Namens de BVZ

Hermien

 12 oktober 2018
 Menno van den Ham, Aletta

Komende vrijdag, 6 september, start de jeugdsoos. Zit je op de middelbare school? Kom dan langs om even een balletje te trappen, gezellig te chillen, een spelletje te spelen, enz! 
Welkom!!

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die de jeugd in Zeijen gezellige avonden en activiteiten willen bezorgen. Ben je zelf net volwassen, iets ouder of een stuk ouder maar zie je dit helemaal zitten? Neem dan contact op met Migchiel de Vlas.
Door jou blijft de jeugdsoos een succes!


De vrijwilligers van de jeugdsoos.

 5 september 2018
 Migchiel de Vlas / Erna

De gemeente heeft een vooraankondiging van het wielerevenement “Red Bull kop over kop” gepubliceerd. Dit evenement vindt plaats op 7 oktober as.

De volgende wegen zullen van 11:00 tot 15:00 uur worden afgesloten:

- Zuiderstraat
- Brinkstraat
- Oosterweg
- Vriezerhoek
- Hooidijk
- Zeijerlaar
- Zuurschelanden
- Norgerweg
- Scheperijen
- Bongveenweg

De volledig publicatie is te lezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-44382.html

 7 augustus 2018
 BVZ, Menno v.d. Ham, Ella

Vrijdag 13 april, de dag waarop Assen 73 jaar geleden werd bevrijd, werd een informatiebord onthuld bij het verzetsmonument in het Heukersbosje in Zeijerveen.

Hierbij waren meer dan 30 mensen aanwezig. Bijzonder was dat daar 7 verwanten van Roelof Oosting bij waren, waaronder zijn beide zusters.

Het informatiebord geeft in het kort achtergrondinformatie over Roelof Oosting en Albert Bijlsma, de twee verzetsmensen die op 18 september 1944 op de plaats van het monument zijn doodgeschoten. Het bord verwijst naar Zeijen.nu voor meer informatie.

De kinderen van groep 5/6 van OBS De Zeijer Hoogte, onder leiding van juf Betty, droegen in groepjes gedichten voor. Tussendoor spraken Gerhard Taatgen, bij wiens ouders Roelof Oosting ondergedoken zat, Roelof Grit, een volle neef van Oosting, en wethouder Wiersema van Assen.

Meneer Taatgen legde in voor de kinderen begrijpelijke beelden uit wat die tijd betekende. Meneer Grit vertelde over wat hij van de illegale activiteiten van zijn vader en van Oosting heeft gemerkt en wethouder Wiersema vertelde over het belang van het levend houden van de herinnering aan toen en de betrekking met het heden.

De kinderen legden een prachtig bloemstuk bij het monument. Ook de heer Grit en de beide zusters van Oosting legden bloemen. Tot slot werd een minuut stilte in acht genomen.

Na afloop werd nog een kopje koffie gedronken in het verenigingsgebouw van de Drentsche Golf & Country Club.

Vooraf heeft de Werkgroep Zeijerwiek de plaats van het monument opgeruimd. De werkgroep zorgde ook voor het vervoer van Rolf Tjassens.  Rolf heeft gezorgd voor de koppeling met de website. De DG&CC zorgde voor het vervoer van 3 dames die moeilijk ter been waren.

De bloemen werden middels een bloemenbon beschikbaar gesteld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De meeste foto’s werden gemaakt door Gerrit Mennink.

De BVZ dankt OBS De Zeijer Hoogte, de sprekers en allen die hun medewerking hebben verleend van harte voor hun inzet.

 19 april 2018
 Menno van den Ham, Aletta

Te triest voor woorden dat het nodig is maar gelukkig zijn er elk jaar weer vrijwilligers bereid om de schoolkring Zeijen schoon te maken van het zwerfvuil.

Elk jaar organiseert de Belangenvereniging Zeijen (BVZ) de goed verzorgde hemmeldag. Onder het motto van vele handen maken licht werk is er weer heel wat troep verzameld. Jong en oud deden hieraan mee en gelukkig was het een heerlijk weertje.
Als beloning stond na afloop volgens traditie een welverdiend hapje en drankje klaar voor de noeste arbeiders. 

foto's Daniel Eisen

 10 april 2018
 Erna, Aletta

Op initiatief van de BVZ wordt op vrijdag 13 april om 13:30 uur een informatiebordje onthuld bij het verzetsmonument in het Heukersbosje. Dit gebeurt in samenwerking met leerlingen van groep 5/6 van onze OBS De Zeijer Hoogte o.l.v. juf Betty.

Aanwezig zijn ondermeer twee zusters van Roelof Oosting, een van de twee verzetsmensen die daar op 18 september 1944 zijn doodgeschoten.

Ook zijn neef, de heer Grit en de heer Taatgen zijn aanwezig. Gerhard Taatgen is de zoon van de familie waar Oosting ondergedoken was. De heren Taatgen en Grit zullen kort het woord voeren.

Het monument is geadopteerd door OBS De Zeijer Hoogte; de leerlingen leggen er elk jaar op 13 april, de dag waarop Assen bevrijd werd, bloemen.

 

 

 

Het informatiebordje licht kort de achtergrond van het gebeurde in het Heukersbosje toe. Het verwijst naar https://www.zeijen.nu/bezienswaardigheden/verzetsmonument-zeijerveld waar meer te lezen valt en waar twee video’s zijn te zien. Het monument is te bereiken via het Schoolpad. Op het kaartje is de wandelroute vanaf het parkeerterrein van de Drentsche Golf & Country Club aangegeven.

 5 april 2018
 Menno, Aletta

De concept notulen van de jaarvergadering van de BVZ zijn hier te bekijken.

 1 april 2018
 BVZ, Menno van den Ham, Ella

Donderdagavond was de jaarvergadering van de BVZ. Ondanks de actuele onderwerpen was de belangstelling minder groot dan vorig jaar.

De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

* Jan van Oudheusden over Glasvezel
* Bert Pathuis over de verplaatsing van het hoofdveld
* Migchiel de Vlas en Dientje Bodenstaff over het jeugdwerk
* Menno van den Ham over het verzetsmomument
* Migchiel de Vlas over de verkeerscommissie
* Klaas Jan Nijboer over het paasvuur
* Jan Rene Krijthe over de hemmeldag
* Gerben van Dam over alle contacten met de gemeente Tynaarlo

Verder kwamen natuurlijk nog de financiën aan de orde. Dat zag er allemaal goed uit.
Na de sluiting van de vergadering vertelde Henk Boxma van Stichting Kerkuilen nog iets over steen- en kerkuilen.
Hij had er ook mooie foto's bij en kon er boeiend over vertellen.

 31 maart 2018
 Ella

De BVZ gaat dit jaar voor de zevende keer een hemmeldag organiseren. Het is de bedoeling dat we net als het vorig jaar op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur ons mooie dorp opschonen.

Wij willen graag iedereen uit de schoolkring Zeijen uitnodigen om met de hemmeldag mee te doen. Wij vinden het heel belangrijk dat we ook zoveel mogelijk kinderen en ouders op de been krijgen.

Zaterdagmiddag 7 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag af te sluiten met een borrel en een kleine warme hap.

Het zou fijn zijn als de mensen die mee willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres of zich inschrijven op de lijst die op het prikbord in de school hangt. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

Laten we er met zoveel mogelijk mensen een nuttige en bovenal gezellige middag van maken.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.
Jan René Krijthe BVZ Zeijen. janrenekrijthe@gmail.com

 29 maart 2018
 Menno v.d. Ham, Ella

Een al lang gekoesterde wens wordt nu opgepakt door meerdere initiatiefnemers in Zeijen. De belangenvereniging, SVZ en stichting De Zeijer Hoogte willen graag dat de voetbalvelden naast het nieuwe multifunctionele centrum De Zeijer Hoogte komen te liggen. Hierdoor liggen de kleedkamers, de kantine, de sportzaal, de basisschool en de sportvelden bij elkaar.

De verplaatsing van het hoofdveld verschaft gelijktijdig de mogelijkheden
om op het vrijkomende veld midden in het dorp nieuwe woningen te realiseren. Daarmee komt een andere lang gekoesterde wens van uitbreiding van het dorp in vervulling. Nieuwbouw in Zeijen is goed voor de school, voor SVZ, voor de leefbaarheid in het dorp, maar ook voor degene die graag weer in Zeijen wil gaan wonen.

De gemeente ondersteunt dit initiatief en zet zich er voor in om dit mogelijk te maken. Het blijft nadrukkelijk een initiatief vanuit het dorp en de gemeente staat langs de lijn aan te moedigen. Op 29 maart om 20.00 uur is de jaarvergadering van de belangenvereniging bij café Hingstman. Dit initiatief staat op de agenda en er wordt een toelichting gegeven over de plannen, de voornemens en de stand van zaken.

 28 maart 2018
 Bert Pathuis, Ella


Nu eind 2016 de verkeerscommissie is opgeheven, vragen sommige inwoners zich af waar ze terecht kunnen met hun vragen/opmerkingen over het verkeer in de schoolkring Zeijen.

Dit kan door contact op te nemen met een lid van de BVZ, https://www.zeijen.nu/verenigingen/belangenvereniging-zeijen/bestuur-bvz, of een e-mail te sturen naar BVZ.verkeer@zeijen.nu.

 26 maart 2018
 BVZ/Migchiel de Vlas, Ella

Hierbij nodigt de BVZ al haar leden uit voor onze jaarvergadering.

Datum:            donderdag 29 maart 2018
Tijd:                 20.00 uur
Plaats:             Café- Zalencentrum Hingstman

Om te agenda te bekijken klik hier

Om het verslag van vorig jaar te bekijken klik hier

De financiële stukken kunnen per e-mail worden opgevraagd bij BVZ@Zeijen.nu

Komt allen!

 22 maart 2018
 Menno v.d. Ham, Ella

Hierbij nodigen wij alle leden van de BVZ uit voor onze jaarvergadering.

Datum:            donderdag 29 maart 2018

Tijd:                 20.00 uur

Plaats:             Café- Zalencentrum Hingstman

 12 maart 2018
 Menno v.d. Ham, Ella

Afgelopen maandag was de opkomst groot voor de vergadering van de Belangenvereniging Zeijen met de verenigingen in de schoolkring Zeijen. 
De jaarlijkse activiteiten werden doorgenomen, de agenda van onze website gaat weer goed gevuld worden. 
De onderwerpen die verder ter tafel kwamen waren o.a. glasvezel, verkeerscommissie, energie informatieavond van de gemeente Assen en het paasvuur. 
Al met al een constructieve avond waarvan het verslag nog gepubliceerd gaat worden door de BVZ.

 9 februari 2018
 Erna Boxma


Heeft u plaats voor 95 zonnepanelen? Waarschijnlijk niet. Toch is dat wat een gemiddeld gezin in de gemeente Assen nodig heeft om alle verbruikte energie voor het huishouden en eigen vervoer duurzaam op te wekken. En dat is waar we naar toe willen. In twee jaar wil de gemeente Assen van 4% naar 14% duurzame energie. De volgende stap is een gemeente die net zoveel energie opwerkt als gebruikt. Daarvoor nemen we de tijd tot 2040. 

Gezamenlijke oplossingen
Veel mensen wekken zelf al energie op, maar om de energieopgave te realiseren moeten we ook gezamenlijke oplossingen vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van grootschalige opwekking met windmolens of zonneparken. Om hier invulling aan te geven is de gemeente Assen bezig om beleid te maken op zonneparken en windmolens. Ook in de omgeving Zeijen ziet de gemeente kansen voor grootschalige energieopwekking. Maar voordat we zaken op papier zetten, gaan we graag met u in gesprek.

Informatieavond
Heeft u ideeën over waar we het beste windmolens en zonneparken in de gemeente Assen kunnen aanleggen? Wilt u samen met uw buren een initiatief opzetten om duurzame energie op te wekken? Of heeft u vragen of zorgen over de aanleg van windmolens of zonneparken? Daarover wil de gemeente Assen graag met u in gesprek. U bent van harte welkom bij de informatieavond op woensdag 7 februari in Café Hingstman in Zeijen. U kunt vanaf 19.30 uur binnen lopen, het programma start om 20.00 uur. 

De invulling van de avond moet nog verder vorm krijgen. Zodra het programma bekend is, publiceren we dit op de www.energievanassen.nl. Heeft u ideeën? Mail dit gerust naar info@assen.nl o.v.v. Energieavond Zeijen. 

Inwoners van de gemeente Assen die in Ter Aard, Rhee, Ubbena en omgeving wonen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente.

 1 februari 2018
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de Schoolkring Zeijen. De bijeenkomst vindt plaats:

· op maandag 5 februari 2018
· om 20.00 uur
· in de Zeijer Hoogte

Op bijgaande links vind u het verslag en de agenda

 21 januari 2018
 Dientje Bodenstaff / Erna

 1 januari 2018
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

Voor iedereen die nog van zijn blad af wil, dit kan tot 15 december via de door Belangenvereniging Schoolkring Zeijen geplaatste bladbakken. Daarna zullen de bakken worden verwijderd.

BVZ bedankt bouwbedrijf Geerts voor het beschikbaar gestelde materiaal.

 

Namens de BVZ, Jan René Krijthe

 

 3 december 2017
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

 

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van Belangenvereniging Schoolkring Zeijen die een incassomachtiging aan B.V.Z. gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse bijdrage van hun rekening zal worden geïncasseerd.

 De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de B.V.Z. kent een minimum van € 7,00.  Het bedrag waarvoor u aan de B.V.Z. een machtiging heeft afgegeven zal op 27 november 2017 worden geïncasseerd.

 Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van B.V.Z. (NL48ZZZ400463980000) en het machtigingskenmerk vermeld. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw nummer in de B.V.Z. ledenadministratie.

 Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

 Jan René Krijthe
B.V.Z.  Penningmeester
E-mail:  janrenekrijthe@gmail.com

 6 november 2017
 Jan René Krijthe, Aletta

 

Op maandagavond 30 oktober 2017, aanvang halfacht, is de herhalingscursus van de AED in de Zeijer Hoogte.
In Zeijen en Zeijerveld zijn groepen die wel wat versterking kunnen gebruiken. Wanneer er mensen zijn die vanwege hun werk ook kunnen reanimeren of mensen die het reanimeren willen leren, kom erbij!  

Het is heel belangrijk wanneer je in de buurt bent of binnen een straal van een paar kilometer een oproep krijgt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Je kunt levens redden!
Als een hart stopt moet er binnen 6 minuten begonnen worden met reanimeren. De ambulance doet er meestal iets langer over om bij de patiënt te zijn. 

Niet iedere reanimatie loopt goed af, maar je weet in ieder geval dat je wat je kunt doen! 

De AED’s hangen bij de bakker onder de carport, in de Zeijer Hoogte, en buiten bij het loonbedrijf in Zeijerveld.

Informatie en opgave: Hermien Schoon. Telefoon 291429

 22 oktober 2017
 Hermien Schoon (BVZ), Ella

Herfst in Zeijen gaat gepaard met veel blad. 


Belangenvereniging Schoolkring Zeijen heeft op de gebruikelijke plaatsen
in het dorp dan ook weer bladbakken voor u geplaatst.  

De bladbakken zullen tot en met week 50 blijven staan.

 

 

 8 oktober 2017
 Jan René Krijthe (BVZ), Ella

Jarenlang stond het onderwerp mobiel bereik op de agenda van de Belangenvereniging Zeijen (BVZ).
Velen hebben geprobeerd de grote providers te laten bewegen en de noodzaak van mobiel bereik in te laten zien.
Tot op heden zonder succes, maar daar lijkt nu verandering in te komen.
KPN heeft aangegeven het mobiele bereik in en rondom de schoolkring aan te willen pakken en wel door het plaatsen van een extra mast. Dat is voor het mobiel bereik goed nieuws. Tegelijkertijd realiseren we ons natuurlijk ook dat het plaatsen van een dergelijke mast vragen oproept.
Op welke locatie? Wat is het effect van straling? Etc…
KPN wil dan ook graag een voorlichtingsavond geven om eventuele vragen te beantwoorden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd op donderdag  28 september 2017 bij Café Hingstman om 20:00 uur.

Klaas Jan Nijboer (BVZ)

 27 september 2017
 Klaas Jan Nijboer, Henk
Op 4 mei is om 10 uur een informatiebord bij het verzetsmonument in de Zeijer Strubben onthuld.
Dit werd gedaan door groep 7/8 van onze basisschool, onder leiding van juf Marjan, die in de les eerder uitgebreid aandacht aan de Tweede Wereldoorlog heeft besteed.
De kinderen hebben naar aanleiding daarvan in groepjes van twee of drie een gedicht voor de onthulling gemaakt.
Het idee was om het mooiste gedicht te kiezen, maar de keuze was zó moeilijk dat besloten werd om ze allemaal voor te dragen.

Vóór de onthulling zijn de kinderen in een halve cirkel om het monument gaan staan en hebben deze gedichten voorgelezen.
Linda Brink en Lars Krijthe hebben daarna de vlag, die het informatiebord bedekte, plechtig verwijderd.
Lourens touwen, familie van de dominee die op de plaats van het monument door de Duitsers is doodgeschoten, heeft vervolgens in een toespraak benadrukt dat het erg goed is dat kinderen nadenken over wat het betekent om vrij te zijn en om op te komen voor de vrijheid van anderen.
Aansluitend hebben Kim van der Veen en Edwin Sillius een prachtig bloemstuk bij het monument gelegd.
Voordat een minuut stilte in acht werd genomen hebben Romy Scholte Aalbes en Amy Jane Krijthe hun gedicht “Eén minuut stilte” voorgedragen.

Na de stilte werden alle aanwezigen door de BVZ bedankt voor hun komst en hun inzet.

Juf Marjan had alles heel goed voorbereid en de kinderen verdienen alle lof voor hun mooie gedichten en de manier waarop zij de onthulling en het leggen van de bloemen hebben uitgevoerd! Dit ondanks het nogal koude en regenachtige weer.

De Stichting 1940 1945 heeft een bon beschikbaar gesteld voor het bloemstuk.

Het informatiebord is geplaatst door de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen, in samenwerking met de Werkgroep Zeijerwiek en de medewerkers van de website Zeijen.nu.

Voor alle foto's, klik op "Meer" 10 mei 2017
De BVZ heeft een informatiebordje geplaatst bij het verzetsmonument in de Zeijer Strubben.
De onthulling van dit bord zal op donderdag 4 mei om 10:00 uur gebeuren door
de leerlingen van groep 7/8 van OBS De Zeijer Hoogte. Het monument is te bereiken vanaf de Oude Norgerweg, vlak bij de Peesterweg. Het pad er naartoe wordt aangegeven.
Meer over het monument en hoe het te bereiken is kunt u vinden op www.zeijen.nu/bw1
 19 april 2017
 Menno,Lyanne
load more