Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


Het was een gure, regenachtige, Hemmeldag dit jaar. De opkomst was niet er groot, 12 volwassenen en 5 kinderen. Maar deze kleinere groep "helpende handen" waren gemotiveerd om op jacht te gaan naar het zwerfvuil in de schoolkring. Gelukkig is er aanzienlijk minder afval gevonden dan in de voorgaande jaren en kunnen we deze editie van de Hemmeldag toch weer een geslaagde dag noemen.

Na afloop konden we, onder het genot van warme koffie en wat lekkers weer opwarmen in Café Hingstman.

Deelnemers, bedankt namens de BVZ en graag tot volgend jaar!

 22 april 2024
 BVZ/Henriët Swart, Alie

Beste dorpsgenoten,

A.s zaterdag 20 april organiseren  we weer de jaarlijkse hemmeldag.
We verzamelen om 13:00 uur bij café Hingstman. Wel graag even opgeven of je mee gaat helpen dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen

Opgave mag per mail naar lswart@versatel.nl  of via telefoonnummer: 06-46066558.

Vele handen maken licht werk, dus graag tot zaterdag!

Met vriendelijke groet namens de BVZ,
Henriët Swart

 18 april 2024
 BVZ/Henriët Swart, Alie

Het programma voor de jaarvergadering was omgedraaid waardoor de wethouders Vellinga en De Graaf voor de pauze het standpunt van de gemeente Tynaarlo konden uitleggen aan de leden van de BVZ. Het lijkt er op dat er toch wel wat schot komt in de plannen om nieuwbouw te realiseren. En hoewel de plannen door een lokale commissie al vrij ver uitgewerkt waren, moet veel reken- en uitzoekwerk opnieuw door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Vanuit de zaal kwam de kritische vraag waarom dit allemaal weer zo lang moet duren. De plannen waren al wel zo uitgewerkt dat ze dinsdag zouden kunnen beginnen. Maar helaas zo werkt het niet. De verwachting is nu wel dat na de zomervakantie het zo ver is dat er om geld zal worden gevraagd aan de gemeenteraad. Uiteraard zal er daarna ook met omwonenden in overleg worden gegaan.

Na de pauze werd het officiële gedeelte nog behandeld.

 1 april 2024
 Ella

Aan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de BVZ.

Op 28 maart 2023 om 20.00 uur in Café - Zalencentrum Hingstman

Dit jaar is de volgorde van het programma aangepast.

WONINGBOUW IN ZEIJEN 

Voor de pauze zijn de wethouders Vellinga en De Graaf te gast om met de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen
in gesprek te gaan over het initiatief tot woningbouw op de locatie van het voetbalveld. 

Na de pauze volgt dan het officiële gedeelte van de algemene ledenvergadering. 

Klik hier voor de agenda van de vergadering van 28 maart 2024
Klik hier voor de concept notulen van de vergadering van 2023
Klik hier voor de aankondiging van de vergadering van 28 maart 2024

 15 maart 2024
 Diene Kroeze (BVZ), Ella

Op zondag 31 maart 2024 organiseert de BVZ het Paasvuur!

De stort is ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement:
Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers en andere metalen bevatten. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt.
De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op: Zaterdag 16 maart 9.00 – 16.00 uur. Zaterdag 23 maart 9.00 – 16.00 uur. Zaterdag 30 maart 9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 31 maart 2024 om 19:30 uur

 5 maart 2024
 Diene Kroeze (BVZ), Ella

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen
(BVZ) met de verenigingen in de Schoolkring Zeijen. De bijeenkomst vindt plaats:

op maandag 26 februari 2024 om 20.00 uur in het MFA De Zeijer Hoogte

Agenda:
1. Opening
2. Verslag 20 februari 2023
3. Mededelingen
4. Planning evenementen in 2024
5. Inventarisatie van onderwerpen die de aanwezigen willen agenderen (informatie-uitwisseling en afstemming met andere verenigingen)
6. Onderwerpen die de BVZ met u wil bespreken
    * Paasvuur
    * Verzekeringen
    * Verplaatsing Hoofdveld en woningbouw
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Klik hier voor de concept notulen van de vergadering van 2023.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de BVZ,
Dieneke Kroeze, secretaris

 12 februari 2024
 BVZ, Lea

Herhaalde oproep!

Beste inwoners van Zeijen en omstreken,

Zoals u misschien weet zijn er in de schoolkring Zeijen meerdere AED's opgehangen. Bij een melding kunnen de vrijwilligers die zich hiervoor
hebben aangemeld worden opgeroepen om een AEDinzet te doen voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. Maar aan vrijwilligers is altijd "gebrek" en ook hier geldt hoe meer hoe beter.

Voor uw eigen veiligheid en dat van anderen organiseert de BVZ samen met Profinit Healthcare een basiscursus AED. Hoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de kans op overleven. Elke seconde telt!

Maandag 27 november wordt er een cursus georganiseerd, wilt u of jij daar aan deelnemen?
Graag aanmelden voor  november a.s via 06-46066558 of lswart@versatel.nl

Ook als je een geldige BHV of een geldig AED trainingsbewijs hebt, kun je je aanmelden bij de BVZ via de telefoon of mail als vrijwilliger
binnen de AED groep in je buurt.
En elke vrijwilliger extra telt ook.

Wij hopen velen van jullie daar te zien, want u bent hard nodig.

Met vriendelijke groet,

 4 november 2023
 BVZ/Henriët Swart, Alie

Klik op het plaatje voor de complete nieuwsbrief en hier voor de Opel Call voor jongeren tot 27 jaar.

 24 oktober 2023
 Diene Kroeze (BVZ), Ella

De provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar voor groene plannen van groepen inwoners die er voor zorgen dat de biodiversiteit toeneemt. Bijvoorbeeld een idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand in het dorp zoals het inzaaien van een berm met inheemse bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen of het neerzetten van een bijenhotel. Dit jaar is een subsidiebedrag van EUR 50.000,00 beschikbaar. Kijk voor meer informatie op provincie.drenthe.nl/loket/producten-diensten/subsidie-groene-bewonersinitiatieven/

(De plannen dienen vooraf altijd te worden overlegd met de grondeigenaar).

 23 oktober 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Klik op de poster voor de hele poster en hier als je je wil aanmelden.

 10 oktober 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

De concept notulen van de jaarvergadering van de BVZ zijn hier te bekijken.

 27 mei 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

FNV-afdeling Drentsche Aa organiseert op maandagavond 15 mei in het Brinkhotel in Zuidlaren een informatiebijeenkomst over inflatie en rondkomen.
Een bestuurder van de FNV zal het FNV-beleid rondom armoede toelichten en wat de FNV voor onze inwoners kan betekenen op het gebied van financiële ondersteuning.

Daarnaast zullen medewerkers van de gemeente Tynaarlo vertellen over het loket EHBG (Eerste Hulp bij Geldzaken) en hoe wij inwoners kunnen ondersteunen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

 

 13 mei 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Klik hier voor de inhoud van de Nieuwsflits.

 8 mei 2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), EllaGisteren hebben we weer een geslaagde hemmeldag gehad.
Gelukkig is er steeds minder zwerfafval, waardoor we snel klaar waren.

Allemaal bedankt voor jullie hulp!

 

Klik op meer voor meer foto's

 16 april 2023
 BVZ/Aletta, Alie

Zoals elk jaar mag er uitsluitend snoeiafval worden gestort en GÉÉN boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag bovendien beslist geen verontreiniging bevatten, zoals verfresten of metaal/spijkers. De gelegenheid tot storten is ALLEEN voor de inwoners van de Schoolkring Zeijen. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen zien hier op toe en voeren ook de controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. Het paasvuur ligt aan een onverharde weg. Men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat niets van de lading afvalt. De stortbult van het paasvuur dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien en rangeren  in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op:
Zaterdag 8 april       van 9.00 - 12.00 uur. LET OP: 's Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 9 april om 19.30 uur

 2 april 2023
 BVZ, Alie/Henk

Zoals elk jaar mag er uitsluitend snoeiafval worden gestort en GÉÉN boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag bovendien beslist geen verontreiniging bevatten, zoals verfresten of metaal/spijkers. De gelegenheid tot storten is ALLEEN voor de inwoners van de Schoolkring Zeijen. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen zien hier op toe en voeren ook de controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. Het paasvuur ligt aan een onverharde weg. Men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat niets van de lading afvalt. De stortbult van het paasvuur dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien en rangeren  in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op:
Zaterdag   1 april       van 9.00 - 16.00 uur
Zaterdag   8 april       van 9.00 - 12.00 uur. LET OP: 's Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 9 april om 19.30 uur

 26 maart 2023
 BVZ, Alie/Henk

Gisteravond werd weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de BVZ.
Bij afwezigheid van de voorzitter leidde Jurjen Timmerman de vergadering. Op enkele punten werd door Bert Pathuis (verplaatsing hoofdveld/woningbouw) en Gerko Brink (Noabergroep) nog wat nadere toelichting gegeven.

Verder werden alle punten van de agenda afgewerkt. Ook kwam uiteraard het financiële verslag uitgebreid aan de orde.

 

Na de pauze vertelde Nico Buitenkamp van Buitenkamp Begrazingen over zijn werk als schaapsherder. Dit was zeer interessant en er kwamen dan ook veel vragen uit het publiek.

 25 maart 2023
 Aletta

Aan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ

Op 23 maart 2023 om 20.00 uur in Café - Zalencentrum Hingstman

Agenda   

1.       Opening
2.       Verslag jaarvergadering 03 maart 2022
3.       Jaarverslag 2022
4.       WBTR
5.       Financiën 
6.       Bestuurssamenstelling
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering zal Nico Buitenkamp van Buitenkamp Begrazingen vanaf ca. 21.00 uur vertellen over zijn werk als schaapsherder. Nico verzorgt met zijn schapen begrazing bij gemeenten, natuurmonumenten en particulieren.

Klik hier voor de agenda van de vergadering van 23 maart 2023.
Klik hier voor de concept notulen van de vergadering van 2022

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de BVZ,
Dieneke Kroeze, secretaris

 15 maart 2023
 BVZ, Aletta

Op zondag 9 april 2023 organiseert de BVZ het Paasvuur!

De stort is ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement

Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers en andere metalen bevatten. Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.

Toegang en openingstijden

De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt. De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.

De stort is open op:

Zaterdag 25 maart 9.00 – 16.00 uur.

Zaterdag 1 april 9.00 – 16.00 uur.

Zaterdag 8 april 9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 9 april 2023 om 19:30 uur

 5 maart 2023
 BVZ / Aletta

Conceptverslag bijeenkomst Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de schoolkring op 20 februari 2023 om 20.00 uur in MFA De Zeijer Hoogte

Aanwezig:

Hetty Regeer Stichting Zeijerwiek

Gerko Brink Boermarke

Jorn Kolk SVZ

Jeroen Strijker Feestcommissie

Martijn Swart Feestcommissie

Jan-Willem Dik MFA

Karen van Geffen De Zeijer Hoogte

Aletta Weelinck Website www.zeijen.nu

Henk Duit Website www.zeijen.nu

Miriam Brouwer Kinderwerk

Jorrit Veneklaas Slots Toneelvereniging De Zeijer Komedie, BVZ

Bert Wubs BVZ

Henriët Swart BVZ

Dieneke Kroeze BVZ

Afwezig met kennisgeving: Alie Scholtens – Schilderclub en website, Erik Emmens – Boermarke, And de Jager en Aaldert Slot – Toneelvereniging Spotlicht

1. Opening Bert opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom en licht het doel van de vergadering toe. De leden van de vergadering stellen zich aan elkaar voor.

2. Verslag van 11 april 2022 We bespreken het verslag van de vergadering van 11 april 2022. Er zijn geen wijzigingen. Het verslag vastgesteld, met dank aan de steller. Inhoudelijk en naar aanleiding van wordt nog het volgende besproken/toegelicht:

2a. Punt 5+6a. Historisch Zeijen. Vorig jaar was Rolf Tjassens nog in ons midden. Hij gaf toen aan dat hij een plek zocht voor de spullen die Historisch Zeijen in beheer heeft. Bert geeft aan dat we daar wat zoekende in waren. Dit zou ook nog even worden opgenomen met bestuur MFA en worden besproken tijdens de jaarvergadering. Verder heeft Andrea Leidekker ook nog contact gehad met Bert over de besproken oorijzers. Die kunnen eventueel naar de gemeente Tynaarlo waar ze tentoongesteld kunnen worden in de vitrinekast. Het is niet meer besproken bij het bestuur van het MFA. Jan-Willem Dik geeft aan dat er morgen (21 februari) een gebruikersoverleg is gepland en dat dit punt dan waarschijnlijk op de agenda staat. Bert geeft bij Andrea aan dat hij de uitkomst van deze vergadering even afwacht en dan antwoord geeft. Henk Duit geeft aan dat de oorijzers eventueel ook naar het Drents Archief in Assen kunnen. Dan zijn ze in Zeijen echter wat uit beeld. Bert geeft aan dat als er ruimte is in het MFA, de BVZ wel wil kijken of we financiële middelen beschikbaar kunnen stellen voor een goede kast/kasten om de spullen in op te slaan. Karen van Geffen vraagt om hoeveel materiaal het gaat. Dit betreft ongeveer 1 m3 . De actie is als volgt: inventariseren waar het om gaat en waar het is. Henk geeft aan dat volgens hem een deel in het schoolgebouw staat en dat er waarschijnlijk ook een deel bij Jeanet staat. Bert stelt voor: na afloop van de vergadering nog even te kijken wat er in het MFA aanwezig is en Bert neemt contact op met Jeanet. Jan-Willem brengt het punt in voor de gebruikersvergadering van het MFA. Verder worden de jaargangen van het Zeijer Kraantie benoemd, hierover neemt Bert contact op met Jan van Oudheusden. Hij heeft vorig jaar aangegeven deze wel te willen digitaliseren.

2b. 5+6c. Jeu de Boule baan Hetty vraagt naar stand van zaken omtrent de Jeu de Boule baan: Henk licht toe, dit idee was ontstaan naar aanleiding van het 20 jarig jubileum van de website. Er is meerdere malen overleg over geweest. Uiteindelijk is nog een delegatie van gemeente Tynaarlo in Zeijen geweest om e.e.a. te bespreken. Er zou cultuurhistorisch onderzoek moeten plaatsvinden en bomen moeten worden gekapt. Vanwege allerlei regelgeving en problematiek rondom stikstof heeft de Boermarke (eigenaar van de brink) uiteindelijk besloten niet mee te werken aan realisatie op de brink. Als locatie is het MFA nog voorgesteld en wordt ook de speeltuin in de Margrietstraat genoemd. Dit is wat betreft de website geen optie en de plannen zijn afgesloten.

3. Mededelingen Geen mededelingen

4. Planning evenementen in 2023

4a. BVZ 

4a1. Het Paasvuur gaat, zoals het nu lijkt, door op zondag 9 april 2023. Jorrit heeft contact gehad met de gemeente Tynaarlo over de vergunning. Het kunnen verlenen hiervan is afhankelijk van stikstofregelgeving. Als het Paasvuur al sinds 1994 op dezelfde locatie wordt gehouden, dan hoeft er geen stikstofberekening te worden uitgevoerd. Om dit aan te tonen volstaat waarschijnlijk een verklaring die is ondertekend door de voorzitters van de Boermarke en Belangenvereniging Zeijen. Jorrit heeft een document opgesteld dat hiervoor toereikend moet zijn. Dieneke heeft een stortschema opgesteld, die gaat nog rond. De stortdagen zijn op 25 maart (hele dag), 1 april (hele dag) en 8 april (ochtend). Als je niet kunt, dan graag onderling ruilen. Gerko geeft aan dat de Boermarke ook dit jaar graag weer medewerking verleent en de bult tussentijds ook graag weer fatsoeneert. Gerko benadrukt dat er geen metalen in het stortmateriaal mogen zitten. Dieneke voegt dit nog extra toe aan het bericht dat wordt gecommuniceerd richting website en Zeijer Kraantie. De BVZ zorgt na afloop van het paasvuur dat alles wordt opgeruimd. Jorrit vraagt aan Karen of de kinderen van groep 8 weer het vuur willen aanteken. Dit is een mooie traditie.

4a2. De Hemmeldag staat dit jaar gepland op 15 april. Jorrit licht toe dat de Hemmeldag wordt georganiseerd voor alle inwoners van de Schoolkring (jong en oud) om zwerfvuil op te ruimen. Ieder jaar een groot succes. We starten weer om 13.00 uur bij Hingstman.

4a3. Jaarvergadering BVZ De algemene ledenvergadering van de BVZ is dit jaar op 23 maart 2023 om 20.00 uur bij Hingstman. Verdere communicatie volgt via website en het Zeijer Kraantie.

4b. Zeijerwiek Hetty geeft aan dat de Natuurwerkdag waarschijnlijk weer op de eerste zaterdag van november wordt georganiseerd. Dit zal dan de 4e november zijn.

4c. Boermarke Geen activiteiten. Bert informeert naar de fietstocht, Gerko geeft aan dat die voor dit jaar (nog) niet is gepland.

4d. SVZ Jorn geeft aan dat SVZ ook dit jaar weer het SVZ toernooi organiseert. De datum staat nog niet vast.

4e. Feestcommissie De feestcommissie organiseert op 2 april Palmpasen optocht (Hoantie op een stokkie) en eieren zoeken op de brink. Op zondag 9 april is er weer Neutieschieten en het Zomerfeest is dit jaar op 3 en 4 juni.

4f. 4f. Stichting Zeskamp en Levend Tafelvoetbal
Bert informeert bij de stichting over eventuele activiteiten dit jaar.
Aanvulling d.d. 28 februari 2023 door Jan van Oudheusden:
Zeskamp gaat dit jaar niet meer door. Wegens minder worden van animo de afgelopen jaren heeft
het bestuur aangegeven niet door te gaan met organisatie.
Levend Tafelvoetbal wordt dit jaar wel georganiseerd op 14 juli. 

4g. Kinderwerk Miriam geeft aan dat op 18 maart playbackshow de playbackshow wordt georganiseerd. Dit is ook voor volwassenen. Op 16 en 17 juni staat het Tentenkamp op het programma.

4h. MFA Het MFA organiseert dit jaar geen speciale activiteiten. Jan-Willem geeft aan dat het MFA volgend jaar 10 jaar bestaat. Voor iedereen die leuke activiteiten weet, denk ajb mee. Bert geeft aan dat ook de BVZ graag meedenkt en Karen geeft aan dat dit ook geldt voor de school.

4i. School / Ondernemersvereniging De jaarlijkse geraniumactie is dit jaar op 20 april. Verder worden op 11 maart twee speeltoestellen bijgeplaatst op het schoolplein. Het gaat om een balanceertoestel en een klimrek. De locaties worden hiervoor op 9 maart uitzet.

4j. Toneelvereniging Zeijer Komedie De uitvoering in 2023 is weer geweest. De volgende uitvoering zal weer in 2024 plaatsvinden.

4k. Oranjegrapje Het Oranjegrapje organiseert op Koningsdag vanaf 14.00 uur weer leuke activiteiten bij Café Hingstman

4l. Website Henk geeft aan dat met het wegvallen van Rolf ook een groot verlies is ontstaan voor de website. Rolf was hier zeker de drijvende kracht. Arjan Mensinga pakt dit nu op. Rolf was ook nog bezig met een ander idee. Hij had het idee om hetgeen Tietje Takens voor het dorp heeft betekend wat meer in het licht te zetten. Zij was een markante persoonlijkheid die waarschijnlijk wel de helft van de Zeijenaren ter wereld heeft gebracht en de andere helft heeft (helpen) begraven. Wellicht kan dit door middel van een monument? Er is een locatie gezocht, op de brink is het niet mogelijk. Wellicht kan er langs de Zeijerwiek een plaquette met inscriptie worden geplaatst. Het idee is dit rond de datum van 30 mei, de sterfdag van Rolf, te onthullen. We overleggen over de locatie, of de Zeijerwiek hiervoor wel zo geschikt is. Wellicht een optie waar ze heeft gewoond? Of in de straat. Henk geeft aan dat de Website openstaat voor andere ideeën. Jorrit stelt voor het pad naar de ijsbaan. Gerko gaat dit nog overleggen en komt er bij Henk op terug.

4m. Spotlicht Ans de Jager en Aaldert Slot zijn afwezig met kennisgeving. Ans heeft doorgegeven dat de jaarlijkse uitvoering gepland staat op 3 en 4 november.

5. + 6. Inventarisatie en uitwerking onderwerpen die verenigingen willen agenderen en onderwerpen die de BVZ wil bespreken

5a. Boermarke Tijdens de vorige vergadering met verenigingen in 2022 is benoemd dat er een nieuwe projectleider is aangesteld voor de Boermarke ter assistentie, dit was toen mw. Ruitenberg. Gerko geeft aan dat Erik Emmens dit nu zelf gaat doen. Daarnaast is Gerko in januari weer herkozen als voorzitter van de Boermarke voor een nieuwe periode van 6 jaar.

5b. Speeltuin Miriam geeft aan dat het wellicht een optie is om de Jeu de Boule baan in de speeltuin te plaatsen, maar daar is geen sanitair. Wellicht is er toch een mogelijkheid dit te realiseren? Henk geeft aan dat de locatie die ze voor ogen hadden op de brink was, de website heeft de plannen neergelegd en gaat hier niet meer mee aan de slag.

5c. SVZ Geen

5d. MFA Geen

5e. Website Geen

5f. Zeijer Komedie Geen

5g. WBTR vanuit de BVZ Het afgelopen jaar hebben Hetty, Aaldert, Bert en Dieneke de werkgroep WBTR gevormd. Dieneke dankt Hetty en Aaldert namens de BVZ voor het uitzoekwerk en de input. Het doel van de werkgroep was inhoudelijk te bekijken wat de WBTR betekent en indien statuten aangepast moeten worden, of dit gezamenlijk kan worden aangevlogen (inhoudelijk en kostentechnisch). Er is contact geweest met notariaat Adam Elzinga in Assen. Hij heeft tekst en uitleg gegeven en een checklist WBTR toegestuurd. Dieneke laat die rondgaan en zal deze ook meesturen met dit verslag. Samengevat komt het er op neer dat je volgens de WBTR een aantal zaken geregeld moet hebben:

Punt 1. Meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit moet dus worden aangepast indien van toepassing Punt 2. Hoe te handelen bij belet en ontstentenis. Dit moet zijn opgenomen in de statuten. Is dit niet zo, dan heeft voor een vereniging de ALV en voor een stichting de rechter nog mogelijkheid hier over te beslissen.

Punt 3. Het is goed om in de statuten op te nemen hoe om te gaan bij digitaal vergaderen (en stemmen) in tijden wanneer er geen noodregelgeving van toepassing is, zoals bij Covid wel het geval was. Als dit niet is opgenomen, dan is digitaal vergaderen niet toegestaan. Stemmen zijn dan niet rechtsgeldig.

Punt 4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij tegenstrijdig belang. De datum van 1 juli 2026 (5 jaar na ingaan van de wet WBTR) is, mits er geen meervoudig stemrecht van toepassing is, geen harde overgangsdatum. In de bijgevoegde documentatie staan de voorwaarden verder uitgewerkt. In plaats van aanpassen van de statuten, kan ook een bestuurlijk/huishoudelijk reglement worden opgesteld. Hiervoor is wel goedkeuring van de ALV nodig (bij een vereniging), maar dit scheelt een gang naar de notaris. Het gezamenlijk aanvragen van aanpassing van de statuten loont niet, omdat iedere wijziging apart zal moeten worden behandeld. Dit kost ongeveer € 480,00 per statutenwijziging. Hoewel er tussen notariaten wel eens wat tariefverschillen zitten, is deze orde van grootte vaker genoemd.

5h. Verzekeringen De BVZ heeft afgelopen jaar de aansprakelijkheidsverzekering van de BVZ tegen het licht te houden. Sikko heeft hierover contact gehad met Univé. Univé geeft aan dat het ook goed is te kijken naar verzekeringen die er verder zijn afgesloten door verenigingen en stichtingen. Het idee is ontstaan een inventarisatie te doen en samen met Univé te kijken of we wellicht een collectieve overkoepelende verzekering kunnen afsluiten, zodat niet iedere vereniging/stichting zelf de premie hoeft op te brengen. Bert vraagt Sikko dit te doen, vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

5i. Verplaatsing hoofdveld en woningbouw Dit staat al langere tijd op de agenda. Bert resumeert vanaf vorig jaar april. Vorig jaar heeft de BVZ met de jaarvergadering gepoogd om voor de verkiezingen een debat te organiseren waarin o.a. woningbouw ter sprake zou komen. De raad heeft toen vlak van tevoren afgezegd, met als reden dat er maar één debat zou plaatsvinden en niet in Zeijen. Enige tijd na de verkiezingen kwam er een bericht vanuit de Griffie dat de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo graag in gesprek zou gaan met de BVZ tijdens bezoek aan Zeijen. We hebben het verhaal van Zeijen kunnen vertellen. De sfeer was goed, er werd enthousiast gereageerd op het dorpsinitiatief. We hebben het ook positief gehouden, geen frustratie geuit over de gang van zaken de afgelopen jaren (moeilijk ingang te krijgen bij de gemeente). Jurryt Vellinga en Hans de Graaf gaven aan dat ze er op zouden terugkomen, ze wilden graag in gesprek. Hier ging enige tijd overheen. In oktober is er met de initiatiefgroep, de wethouders en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Bas Adema gesproken. Het gesprek was positief. Er waren nog wel wat mitsen en maren vanwege juridische aspecten. De gemeente zou gaan kijken hoe ze er werkelijk in staan. Vanuit de gemeente is hier niet op teruggekomen binnen de afgesproken termijnen. Uiteindelijk is Bert in januari 2023 teruggebeld. De zaken waren besproken en de gemeente wil er in een overleg op terugkomen. De insteek vanuit het dorp was vanuit een CPO. De gemeente wil hierin niet meegaan. Er zitten al met al nog wel wat haken en ogen aan de ontwikkeling. In de wandelgangen heeft Bert vernomen dat de gemeente wel met de plannen verder wil gaan. Bert geeft aan dat de initiatiefgroep en de BVZ hebben aangegeven dan wel graag bij aan tafel te willen zitten over hoe dit vorm krijgt. Bert heeft gevraagd of de vergadering met de gemeente nog voor de jaarvergadering van de BVZ kan plaatsvinden. Wordt vervolgd.

7. Rondvraag

7a. Gerko namens de Boermarke:

7a1. Geeft aan dat hij afgelopen jaar een positief verhaal over de plannen van de Boermarke heeft gebracht op de jaarvergadering van de BVZ. In het afgelopen jaar is hierin een verandering opgetreden ten gevolge van o.a. stikstofregelgeving. Er is een onzekerheid met betrekking tot de PASmelding en MB-vergunning. Hierdoor neemt de motivatie af om met de projecten door te gaan. Als gevolg hiervan ligt de Naobergroep ook stil. Wel is er een huis-aan-huis blad rondgegaan over de plannen en projecten, om zo ook eens in eigen omgeving toe te lichten wat de Boermarke zoal doet. Er wordt door regelgeving veel aan banden gelegd. De Boermarke heeft dit 14 dagen geleden ook aangegeven bij de Provincie. Als er nieuws is omtrent de projecten dan zal Gerko er op terugkomen. 7a2. De brink wordt mogelijk bestrooid met kalk. De bodem van de brink is onderzocht, de pH-waarde van de grond zit onder de 3. Dit wordt met het strooien van kalk gepoogd weer richting pH 5 te brengen.

7b. Hetty namens VVE Met ingang van 21 februari 2023 is Hetty geen secretaris meer van de VVE Loop/Made. Verder zijn er geen vragen/mededelingen voor de rondvraag.

8. Sluiting Bert sluit om 21.20 uur de vergadering met dank aan iedereen voor de inbreng en met toezegging van het toesturen van:

1. Stortschema Paasvuur 2023

2. Checklist WBTR Ubbena, 27 februari 2023 Dieneke Kroeze Secretaris BVZ

 2 maart 2023
 Dieneke Kroeze / Aletta

Klik op het plaatje voor de hele flyer en klik hier voor de flyer over de voedselbank

 13 december 2022
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Het samenwerkingsverband Hartveilig Drenthe heeft tijdens de bijeenkomst ‘Hartveilig Tynaarlo’ op 17 november laten weten reanimatietraining aan te bieden.
Mogelijk zijn nog enkele plaatsen vrij.
Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u dit laten weten door een mail met uw naam en indien van toepassing uw voorkeursdatum te sturen naar
m.schoonhoven@tynaarlo.nl . De mensen die het eerst reageren worden geplaatst. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Datum:                dinsdag 10 januari 2023 (3 plaatsen beschikbaar)

Tijd:                      inloop vanaf 18.45 uur, start training 19.00 uur, einde training 21.30 uur.

Locatie:               Safety Company, Industrieweg 13, 9482 TG Tynaarlo

 8 december 2022
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

Onlangs hebben alle adressen binnen de bebouwde kom van Zeijen en een aantal adressen buiten de bebouwde kom (Hoofdstraat en Rheeërweg) een brief ontvangen van de gemeente Noordenveld over de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van de geslotenverklaring van de Koelenweg. In het laatste Zeijerkraantie wordt hier ook melding van gemaakt.

Het besluit tot deze ontheffing voor inwoners van ons dorp is genomen nadat de belangenvereniging schoolkring Zeijen een bezwaarschrift tegen de afsluiting heeft ingediend en na een WOO-verzoek van onze dorpsgenoot Henk Heijman.

De belangrijkste reden dat de BVZ destijds een bezwaarschrift heeft ingediend is omdat het bestuur - na klachten te hebben ontvangen van inwoners van onze schoolkring - van mening was dat de totstandkoming van het besluit tot sluiting van de Koelenweg voor doorgaand verkeer onzorgvuldig is geweest. Zo zijn verschillende partijen betrokken bij de besluitvoorbereiding waaronder de belangenvereniging Huis ter heide. De BVZ die de belangen behartigt van inwoners van het gebied aan ‘onze’ kant van de Koelenweg is echter niet vooraf gehoord of in kennis gesteld door de gemeente Noordenveld. Het bezwaarschrift van de BVZ is uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard.

Toch hebben we een signaal kunnen afgeven dat uiteindelijk samen met het WOO verzoek heeft geleid tot de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing van de geslotenverklaring voor een groot deel van onze schoolkring. Een aantal inwoners heeft de ontheffing al aangevraagd en gekregen. Inwoners van Zeijerveld en Zeijerveen hebben in eerdere instantie al de mogelijkheid gekregen om ontheffing aan te vragen. Ook de inwoners van Ter Aard hebben uiteindelijk ook de mogelijk gekregen om een ontheffing aan te vragen.

De geslotenverklaring van de Koelenweg is een pilot en geldt voor een proeftijd van een jaar. Met ingangsdatum 4 maart 2022. De geslotenverklaring wordt gedurende deze periode geëvalueerd. De ontheffing voor de inwoners van Zeijen wordt als een pilot binnen de pilot beschouwd. De gemeente Noordenveld zal het initiatief nemen om deze ‘pilot binnen de pilot’ te evalueren met de BVZ.

Wij hebben de indruk dat het tijdens de spits drukker is geworden op de Hoofdstraat. Mogelijk als gevolg van de geslotenverklaring van de Koelenweg maar we weten ook dat er inde laatste maanden werkzaamheden aan de N373 (Zuidvelde) waren. Over dit punt en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor de veiligheid in de schoolomgeving, gaat de BVZ in gesprek met de gemeente Tynaarlo als wegbeheerder. Tijdens de evaluatie met de gemeente Noordenveld zullen wij dit ook meenemen.

Namens de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Bert Wubs

 5 december 2022
 BVZ Bert Wubs, Ella


Afgelopen vrijdag heeft Migchiel de Vlas definitief afscheid genomen als penningmeester van de BVZ.
Na 6 jaar heeft hij het stokje overgedragen aan Sikko de Jong.
Het moment werd nog even benoemd door de voorzitter Bert Wubs. 

In de afgelopen jaarvergadering is deze wisseling al genoemd maar dit was het definitieve en meer informele afscheid.
Een gezellig etentje met alle BVZ-leden en hun partners. 

 6 juli 2022
 Marchien de Vlas, Ella