Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


De Foute Bingo, van 13 december jongstleden, was ook dit jaar weer lekker fout. De soosjeugd streed fanatiek om de foute prijzen. Tussendoor moesten er, wanneer er een bepaald getal getrokken was, speciale opdrachten uitgevoerd worden. Opdrachten zoals air guitar spelen, air drummen, popcorn happen of van links naar rechts van voor naar achter.

Dit was tevens de laatste soos georganiseerd namens de BVZ. Hierbij wil de BVZ alle vrijwilligers die de afgelopen drie jaar mee hebben gewerkt om de jeugdsoos mogelijk te maken heel erg bedanken. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.

Enkele ouders zijn voornemens om de soos voort te zetten.  Ze zullen de komende tijd andere ouders actief benaderen met de vraag of zij willen helpen ondersteunen om de soos te behouden. In welke vorm de soos wordt voortgezet moet nog bepaald worden. Dit zal de maand januari zijn beslag moeten krijgen. Gedurende die maand is er nog gewoon soos op de vrijdagavond.

 30 december 2019
 Migchiel de Vlas

DSC03166 Het was erg lastig om een datum te vinden waarbij er EN beschikbare ruimte EN beschikbare trainers beschikbaar zijn, maar het was Hermien Schoon, namens de BVZ, weer gelukt. En dus gingen we dinsdagavond weer op herhaling in het MFA. We waren met zo'n 15 vrijwilligers, uit de Schoolkring Zeijen, die hun kennis weer eens op moesten frissen. Het aantal mensen viel een beetje tegen omdat toch een aantal mensen niet de moeite hadden genomen om zich even af te melden.

Harriet IJbema en Gert de Groot hebben iedereen weer goed begeleid in het protocol "hoe te handelen bij....". Elke keer bij de herhalingen blijkt dat je toch zomaar weer een stapje vergeet. Maar we zijn allemaal weer op scherp gezet en hebben alles weer in ons systeem zitten.

Er werd in twee groepen gewerkt met de oefenpoppen en werden alle handelingen, met en zonder AED, nog een keertje geoefend. Daarna werd er nog even kort in gegaan op de stabiele zijligging, de grepen die je kunt doen bij verstikking en hoe we moeten handelen bij baby's en kleuters.

Even na tien uur konden we de, vermoeiende - het is niet niks om twee minuten te reanimaeren-, training beëindigen en kregen onze trainers een bedankje namens de BVZ van Hermien.

 21 november 2019
 Alie, Lea

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van Belangenvereniging Schoolkring Zeijen die een incassomachtiging aan B.V.Z. gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse bijdrage van hun rekening zal worden geïncasseerd.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de B.V.Z. kent een minimum van € 7,00. Het bedrag waarvoor u aan de B.V.Z. een machtiging heeft afgegeven zal op 7 december 2019 worden geïncasseerd. Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van B.V.Z. (NL48ZZZ400463980000) en het machtigingskenmerk vermeld. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw nummer in de B.V.Z. ledenadministratie.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Jan Rene Krijthe
B.V.Z. Penningmeester
E-mail: janrenekrijthe@gmail.com

 20 november 2019
 Jan Rene Krijthe, Lea

 

Moet de landbouw zich aanpassen aan de natuur of krijgt de landbouw alle ruimte?

En hoe kunnen we de kwaliteit van natuur en landbouw in de gemeente Tynaarlo versterken?


Deze week gaat de gemeente met haar inwoners in gesprek over het thema landschap.
Dit is een van de thema’s die centraal staat bij het maken van plannen voor de toekomst van Tynaarlo.

Meepraten kan via www.typischtynaarlo.nl

Voor meer informatie klik op "Verder lezen".

 18 november 2019
 Ella, Lea

Belangenvereniging Schoolkring Zeijen heeft afgelopen jaren steeds bladbakken voor de inwoners van Zeijen verzorgd. In overleg met gemeente Tynaarlo is afgestemd dat de gemeente vanaf dit jaar de bladverzamelpunten verzorgd. De volgende locaties zijn met de gemeente afgestemd.

- Hoek Hoofdstraat- Askampstraat

- Hoek Loop - Rheeërweg

- Hoek Esstraat – Oude Norgerweg

- Brink

Ondanks dat mogelijk niet op al deze plaatsen een hek geplaatst is zullen de bladbulten op deze locaties tot de week voor de kerst regelmatig worden opgehaald.

Namens de BVZ, Jan René Krijthe

 15 november 2019
 Jan René Krijthe, Lea

Op donderdagavond 10 oktober is in het gemeentehuis te Vries van 19:00 tot 21:30 uur een Inspiratieavond Duurzaamheid.

Er zijn verschillende acts, lezingen en workshops.

Meer informatie is te vinden op de poster en op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/10-oktober-duurzaam-event

Meer onderwerpen over duurzaamheid vindt u op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid.

 5 oktober 2019
 Menno van den Ham, Aletta

Op een druk bezochte jaarvergadering van de BVZ kwamen natuurlijk weer de standaard onderwerpen aan de orde. Ieder BVZ lid had een eigen onderwerp waar diegene iets meer over vertelde. Dit waren o.a. de onderwerpen: Glasvezel, verplaatsing hoofdveld, Jeugdwerk en Hemmeldag. Verder was Bert Pathuis uitgenodigd om iets te vertellen over de verplaatsing van het hoofdveld en de daarmee samengaande nieuwbouw. Uiteraard is ook het financiële verslag doorgenomen en werd de penningmeester décharge verleend.

De bestuursleden Dientje Bodenstaff en Klaas Jan Nijboer hebben hun periode uitgezeten en werden met een bloemetje en een enveloppe bedankt voor hun inzet. Als nieuwe kandidaten werden aangenomen Dieneke van der Veen en Bert Wubs.

Na de pauze werden door 2 dames van de NAM uitleg gegeven over gaswinning in Drenthe en met name rondom Zeijen. Een interessant verhaal waaruit blijkt dat wij nog niet zo bang hoeven te zijn voor aardbevingen, aangezien er hier alleen maar kleine velden zijn en deze ook al bijna leeg zijn en er dus niet veel gas meer uit gewonnen zal worden. Via deze link vind je op de site van de NAM interactieve kaarten over locaties en activiteiten. De dames werden aan het eind bedankt met een lokaal drankje en het boek over Zeijen.

 30 maart 2019
 Ella/Alie

30222399_1708708465853513_5685991609478634811_n De BVZ gaat dit jaar voor de achtste keer een hemmeldag organiseren. Het is de bedoeling dat we net als afgelopen jaren op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur ons mooie dorp gaan opschonen.

Wij willen graag iedereen uit de schoolkring Zeijen uitnodigen om met de hemmeldag mee te doen. Wij vinden het heel belangrijk dat we ook zoveel mogelijk kinderen en ouders op de been krijgen.

Zaterdagmiddag  6 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag af te sluiten met een borrel en een kleine warme hap.

Het zou fijn zijn als de mensen die mee willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres of zich inschrijven op de lijst die op het prikbord in de school hangt. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

Laten we er met zoveel mogelijk mensen een nuttige en bovenal gezellige middag van maken.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Jan René Krijthe BVZ Zeijen. janrenekrijthe@gmail.com

 27 maart 2019
 Jan René Krijthe/BVZ, Alie

Logo_BVZAan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen, door omstandigheden is de uitnodiging niet verzonden maar hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ. Deze is al AANSTAANDE donderdag

– op 28 maart 2019

– om 20.00 uur 

– in Café- Zalencentrum Hingstman

Klik op "verder lezen" voor de agenda. Klik hier voor het verslag.

 24 maart 2019
 BVZ/Menno van den Ham, Alie


Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort en geen boomstronken of wortels.

Vrijwilligers van de organiserende verenigingen zullen controle uitvoeren. Voor inwoners van de Schoolkring Zeijen is de stort gratis. Mensen van buiten de Schoolkring betalen €2,50 voor een auto met aanhanger en €5,00 voor een trekker met kiepwagen.

De toegang is bij bouwbedrijf Geerts. Het paasvuur ligt aan een onverharde weg. Men wordt dan ook vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat de lading in zijn geheel aan komt. De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.

De dagen dat er mogelijkheid is tot storten zijn:

               Zaterdag 6 april 9.00 – 16.00 uur.
               Zaterdag 13 april 9.00 – 16.00 uur.
               Zaterdag 20 april 9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

 21 maart 2019
 BVZ/Alie

Donderdag 7 februari vond weer de jaarlijkse vergadering vanuit de BVZ plaats waarin alle verenigingen hun activiteiten konden doorgeven. Verder is er gesproken over de actuele stand van zaken m.b.t. glasvezel. Volgens Jan van Oudheusden zit het op dit moment nog vast op de subsidieaanvragen die bij de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Assen zijn neergelegd. Zodra deze aanvragen worden gehonoreerd kan er worden begonnen met de aanleg. Nu maar hopen dat hier positief op wordt gereageerd.
Ook is de verplaatsing van het hoofdveld ter sprake gekomen. Daar is binnenkort een vergadering over gepland vanuit SVZ. (zie een van de vorige artikelen)

De geplande activiteiten vind je als je hier klikt.

 16 februari 2019
 BVZ, Ella, Aletta

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van Belangenvereniging Schoolkring Zeijen die een incassomachtiging aan B.V.Z. gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse bijdrage van hun rekening zal worden geïncasseerd.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de B.V.Z. kent een minimum van € 7,00.  Het bedrag waarvoor u aan de B.V.Z. een machtiging heeft afgegeven zal op 7 december 2018 worden geïncasseerd.

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant-identiteit van B.V.Z. (NL48ZZZ400463980000) en het machtigingskenmerk vermeld. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw nummer in de B.V.Z.-ledenadministratie.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Jan Rene Krijthe/B.V.Z.  Penningmeester
E-mail:  janrenekrijthe@gmail.com

 18 november 2018

Maandag 5 november hebben we weer een opfriscursus hart-reanimatie en gebruik AED gehad onder deskundige leiding van Gert de Groot en Harriet Ybema.

Ongeveer 25 Personen uit Zeijen en Zeijerveld staan geregistreerd bij HartslagNu.nl.

Wanneer er een oproep is voor een reanimatie krijgen zij per SMS bericht. Dit bericht komt van de meldkamer 112. Tenminste als je binnen een korte afstand bent (en met een mobiele telefoon bij je kan dat) van degene die hulp nodig heeft. Het kan een bericht zijn om direkt naar de plek te gaan om te reanimeren of een bericht om een AED op te halen en daarna naar de plek te gaan waar hulp nodig is. Hier in de omgeving is een AED onder de carport van bakker Fledderus en in de Zeijerhoogte. Op Zeijerveld, bij de loods van het loonbedrijf.

De Belangen Vereniging Zeijen vindt het belangrijk dat we deze zaken goed voor elkaar hebben en organiseert ieder jaar deze cursus en draagt zorg voor het jaarlijks onderhoud van de AED bij Bakker Fledderus. Gemeente Assen zorgt voor de AED in Zeijerveld.

 8 november 2018
 BVZ/Hermien Schoon/Alie

Herhaling AED cursus.

Op maandagavond  5 november aanvang half acht is de herhaling van de AED cursus in de MFA de Zeijer Hoogte.

De Belangen Vereniging Zeijen heeft Gert de Groot en Harriet Ybema weer bereid gevonden deze cursus te geven en zij zullen ons dan weer bijpraten en ons laten oefenen.

Wie nog geen persoonlijk bericht heeft gehad en toch wil meedoen, opgeven bij Hermienschoon@gmail.com

Namens de BVZ

Hermien

 12 oktober 2018
 Menno van den Ham, Aletta

Komende vrijdag, 6 september, start de jeugdsoos. Zit je op de middelbare school? Kom dan langs om even een balletje te trappen, gezellig te chillen, een spelletje te spelen, enz! 
Welkom!!

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die de jeugd in Zeijen gezellige avonden en activiteiten willen bezorgen. Ben je zelf net volwassen, iets ouder of een stuk ouder maar zie je dit helemaal zitten? Neem dan contact op met Migchiel de Vlas.
Door jou blijft de jeugdsoos een succes!


De vrijwilligers van de jeugdsoos.

 5 september 2018
 Migchiel de Vlas / Erna

De gemeente heeft een vooraankondiging van het wielerevenement “Red Bull kop over kop” gepubliceerd. Dit evenement vindt plaats op 7 oktober as.

De volgende wegen zullen van 11:00 tot 15:00 uur worden afgesloten:

- Zuiderstraat
- Brinkstraat
- Oosterweg
- Vriezerhoek
- Hooidijk
- Zeijerlaar
- Zuurschelanden
- Norgerweg
- Scheperijen
- Bongveenweg

De volledig publicatie is te lezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-44382.html

 7 augustus 2018
 BVZ, Menno v.d. Ham, Ella

Vrijdag 13 april, de dag waarop Assen 73 jaar geleden werd bevrijd, werd een informatiebord onthuld bij het verzetsmonument in het Heukersbosje in Zeijerveen.

Hierbij waren meer dan 30 mensen aanwezig. Bijzonder was dat daar 7 verwanten van Roelof Oosting bij waren, waaronder zijn beide zusters.

Het informatiebord geeft in het kort achtergrondinformatie over Roelof Oosting en Albert Bijlsma, de twee verzetsmensen die op 18 september 1944 op de plaats van het monument zijn doodgeschoten. Het bord verwijst naar Zeijen.nu voor meer informatie.

De kinderen van groep 5/6 van OBS De Zeijer Hoogte, onder leiding van juf Betty, droegen in groepjes gedichten voor. Tussendoor spraken Gerhard Taatgen, bij wiens ouders Roelof Oosting ondergedoken zat, Roelof Grit, een volle neef van Oosting, en wethouder Wiersema van Assen.

Meneer Taatgen legde in voor de kinderen begrijpelijke beelden uit wat die tijd betekende. Meneer Grit vertelde over wat hij van de illegale activiteiten van zijn vader en van Oosting heeft gemerkt en wethouder Wiersema vertelde over het belang van het levend houden van de herinnering aan toen en de betrekking met het heden.

De kinderen legden een prachtig bloemstuk bij het monument. Ook de heer Grit en de beide zusters van Oosting legden bloemen. Tot slot werd een minuut stilte in acht genomen.

Na afloop werd nog een kopje koffie gedronken in het verenigingsgebouw van de Drentsche Golf & Country Club.

Vooraf heeft de Werkgroep Zeijerwiek de plaats van het monument opgeruimd. De werkgroep zorgde ook voor het vervoer van Rolf Tjassens.  Rolf heeft gezorgd voor de koppeling met de website. De DG&CC zorgde voor het vervoer van 3 dames die moeilijk ter been waren.

De bloemen werden middels een bloemenbon beschikbaar gesteld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De meeste foto’s werden gemaakt door Gerrit Mennink.

De BVZ dankt OBS De Zeijer Hoogte, de sprekers en allen die hun medewerking hebben verleend van harte voor hun inzet.

 19 april 2018
 Menno van den Ham, Aletta

Te triest voor woorden dat het nodig is maar gelukkig zijn er elk jaar weer vrijwilligers bereid om de schoolkring Zeijen schoon te maken van het zwerfvuil.

Elk jaar organiseert de Belangenvereniging Zeijen (BVZ) de goed verzorgde hemmeldag. Onder het motto van vele handen maken licht werk is er weer heel wat troep verzameld. Jong en oud deden hieraan mee en gelukkig was het een heerlijk weertje.
Als beloning stond na afloop volgens traditie een welverdiend hapje en drankje klaar voor de noeste arbeiders. 

foto's Daniel Eisen

 10 april 2018
 Erna, Aletta

Op initiatief van de BVZ wordt op vrijdag 13 april om 13:30 uur een informatiebordje onthuld bij het verzetsmonument in het Heukersbosje. Dit gebeurt in samenwerking met leerlingen van groep 5/6 van onze OBS De Zeijer Hoogte o.l.v. juf Betty.

Aanwezig zijn ondermeer twee zusters van Roelof Oosting, een van de twee verzetsmensen die daar op 18 september 1944 zijn doodgeschoten.

Ook zijn neef, de heer Grit en de heer Taatgen zijn aanwezig. Gerhard Taatgen is de zoon van de familie waar Oosting ondergedoken was. De heren Taatgen en Grit zullen kort het woord voeren.

Het monument is geadopteerd door OBS De Zeijer Hoogte; de leerlingen leggen er elk jaar op 13 april, de dag waarop Assen bevrijd werd, bloemen.

 

 

 

Het informatiebordje licht kort de achtergrond van het gebeurde in het Heukersbosje toe. Het verwijst naar https://www.zeijen.nu/bezienswaardigheden/verzetsmonument-zeijerveld waar meer te lezen valt en waar twee video’s zijn te zien. Het monument is te bereiken via het Schoolpad. Op het kaartje is de wandelroute vanaf het parkeerterrein van de Drentsche Golf & Country Club aangegeven.

 5 april 2018
 Menno, Aletta

De concept notulen van de jaarvergadering van de BVZ zijn hier te bekijken.

 1 april 2018
 BVZ, Menno van den Ham, Ella

Donderdagavond was de jaarvergadering van de BVZ. Ondanks de actuele onderwerpen was de belangstelling minder groot dan vorig jaar.

De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

* Jan van Oudheusden over Glasvezel
* Bert Pathuis over de verplaatsing van het hoofdveld
* Migchiel de Vlas en Dientje Bodenstaff over het jeugdwerk
* Menno van den Ham over het verzetsmomument
* Migchiel de Vlas over de verkeerscommissie
* Klaas Jan Nijboer over het paasvuur
* Jan Rene Krijthe over de hemmeldag
* Gerben van Dam over alle contacten met de gemeente Tynaarlo

Verder kwamen natuurlijk nog de financiën aan de orde. Dat zag er allemaal goed uit.
Na de sluiting van de vergadering vertelde Henk Boxma van Stichting Kerkuilen nog iets over steen- en kerkuilen.
Hij had er ook mooie foto's bij en kon er boeiend over vertellen.

 31 maart 2018
 Ella

De BVZ gaat dit jaar voor de zevende keer een hemmeldag organiseren. Het is de bedoeling dat we net als het vorig jaar op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur ons mooie dorp opschonen.

Wij willen graag iedereen uit de schoolkring Zeijen uitnodigen om met de hemmeldag mee te doen. Wij vinden het heel belangrijk dat we ook zoveel mogelijk kinderen en ouders op de been krijgen.

Zaterdagmiddag 7 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag af te sluiten met een borrel en een kleine warme hap.

Het zou fijn zijn als de mensen die mee willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres of zich inschrijven op de lijst die op het prikbord in de school hangt. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

Laten we er met zoveel mogelijk mensen een nuttige en bovenal gezellige middag van maken.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.
Jan René Krijthe BVZ Zeijen. janrenekrijthe@gmail.com

 29 maart 2018
 Menno v.d. Ham, Ella

Een al lang gekoesterde wens wordt nu opgepakt door meerdere initiatiefnemers in Zeijen. De belangenvereniging, SVZ en stichting De Zeijer Hoogte willen graag dat de voetbalvelden naast het nieuwe multifunctionele centrum De Zeijer Hoogte komen te liggen. Hierdoor liggen de kleedkamers, de kantine, de sportzaal, de basisschool en de sportvelden bij elkaar.

De verplaatsing van het hoofdveld verschaft gelijktijdig de mogelijkheden
om op het vrijkomende veld midden in het dorp nieuwe woningen te realiseren. Daarmee komt een andere lang gekoesterde wens van uitbreiding van het dorp in vervulling. Nieuwbouw in Zeijen is goed voor de school, voor SVZ, voor de leefbaarheid in het dorp, maar ook voor degene die graag weer in Zeijen wil gaan wonen.

De gemeente ondersteunt dit initiatief en zet zich er voor in om dit mogelijk te maken. Het blijft nadrukkelijk een initiatief vanuit het dorp en de gemeente staat langs de lijn aan te moedigen. Op 29 maart om 20.00 uur is de jaarvergadering van de belangenvereniging bij café Hingstman. Dit initiatief staat op de agenda en er wordt een toelichting gegeven over de plannen, de voornemens en de stand van zaken.

 28 maart 2018
 Bert Pathuis, Ella


Nu eind 2016 de verkeerscommissie is opgeheven, vragen sommige inwoners zich af waar ze terecht kunnen met hun vragen/opmerkingen over het verkeer in de schoolkring Zeijen.

Dit kan door contact op te nemen met een lid van de BVZ, https://www.zeijen.nu/verenigingen/belangenvereniging-zeijen/bestuur-bvz, of een e-mail te sturen naar BVZ.verkeer@zeijen.nu.

 26 maart 2018
 BVZ/Migchiel de Vlas, Ella