Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken


Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de Schoolkring Zeijen. De bijeenkomst vindt plaats:

· op maandag 5 februari 2018
· om 20.00 uur
· in de Zeijer Hoogte

Op bijgaande links vind u het verslag en de agenda

 21 januari 2018
 Dientje Bodenstaff / Erna

 1 januari 2018
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

Voor iedereen die nog van zijn blad af wil, dit kan tot 15 december via de door Belangenvereniging Schoolkring Zeijen geplaatste bladbakken. Daarna zullen de bakken worden verwijderd.

BVZ bedankt bouwbedrijf Geerts voor het beschikbaar gestelde materiaal.

 

Namens de BVZ, Jan René Krijthe

 

 3 december 2017
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

 

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van Belangenvereniging Schoolkring Zeijen die een incassomachtiging aan B.V.Z. gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse bijdrage van hun rekening zal worden geïncasseerd.

 De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de B.V.Z. kent een minimum van € 7,00.  Het bedrag waarvoor u aan de B.V.Z. een machtiging heeft afgegeven zal op 27 november 2017 worden geïncasseerd.

 Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van B.V.Z. (NL48ZZZ400463980000) en het machtigingskenmerk vermeld. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw nummer in de B.V.Z. ledenadministratie.

 Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

 Jan René Krijthe
B.V.Z.  Penningmeester
E-mail:  janrenekrijthe@gmail.com

 6 november 2017
 Jan René Krijthe, Aletta

 

Op maandagavond 30 oktober 2017, aanvang halfacht, is de herhalingscursus van de AED in de Zeijer Hoogte.
In Zeijen en Zeijerveld zijn groepen die wel wat versterking kunnen gebruiken. Wanneer er mensen zijn die vanwege hun werk ook kunnen reanimeren of mensen die het reanimeren willen leren, kom erbij!  

Het is heel belangrijk wanneer je in de buurt bent of binnen een straal van een paar kilometer een oproep krijgt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Je kunt levens redden!
Als een hart stopt moet er binnen 6 minuten begonnen worden met reanimeren. De ambulance doet er meestal iets langer over om bij de patiënt te zijn. 

Niet iedere reanimatie loopt goed af, maar je weet in ieder geval dat je wat je kunt doen! 

De AED’s hangen bij de bakker onder de carport, in de Zeijer Hoogte, en buiten bij het loonbedrijf in Zeijerveld.

Informatie en opgave: Hermien Schoon. Telefoon 291429

 22 oktober 2017
 Hermien Schoon (BVZ), Ella

Herfst in Zeijen gaat gepaard met veel blad. 


Belangenvereniging Schoolkring Zeijen heeft op de gebruikelijke plaatsen
in het dorp dan ook weer bladbakken voor u geplaatst.  

De bladbakken zullen tot en met week 50 blijven staan.

 

 

 8 oktober 2017
 Jan René Krijthe (BVZ), Ella

Jarenlang stond het onderwerp mobiel bereik op de agenda van de Belangenvereniging Zeijen (BVZ).
Velen hebben geprobeerd de grote providers te laten bewegen en de noodzaak van mobiel bereik in te laten zien.
Tot op heden zonder succes, maar daar lijkt nu verandering in te komen.
KPN heeft aangegeven het mobiele bereik in en rondom de schoolkring aan te willen pakken en wel door het plaatsen van een extra mast. Dat is voor het mobiel bereik goed nieuws. Tegelijkertijd realiseren we ons natuurlijk ook dat het plaatsen van een dergelijke mast vragen oproept.
Op welke locatie? Wat is het effect van straling? Etc…
KPN wil dan ook graag een voorlichtingsavond geven om eventuele vragen te beantwoorden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd op donderdag  28 september 2017 bij Café Hingstman om 20:00 uur.

Klaas Jan Nijboer (BVZ)

 27 september 2017
 Klaas Jan Nijboer, Henk
Op 4 mei is om 10 uur een informatiebord bij het verzetsmonument in de Zeijer Strubben onthuld.
Dit werd gedaan door groep 7/8 van onze basisschool, onder leiding van juf Marjan, die in de les eerder uitgebreid aandacht aan de Tweede Wereldoorlog heeft besteed.
De kinderen hebben naar aanleiding daarvan in groepjes van twee of drie een gedicht voor de onthulling gemaakt.
Het idee was om het mooiste gedicht te kiezen, maar de keuze was zó moeilijk dat besloten werd om ze allemaal voor te dragen.

Vóór de onthulling zijn de kinderen in een halve cirkel om het monument gaan staan en hebben deze gedichten voorgelezen.
Linda Brink en Lars Krijthe hebben daarna de vlag, die het informatiebord bedekte, plechtig verwijderd.
Lourens touwen, familie van de dominee die op de plaats van het monument door de Duitsers is doodgeschoten, heeft vervolgens in een toespraak benadrukt dat het erg goed is dat kinderen nadenken over wat het betekent om vrij te zijn en om op te komen voor de vrijheid van anderen.
Aansluitend hebben Kim van der Veen en Edwin Sillius een prachtig bloemstuk bij het monument gelegd.
Voordat een minuut stilte in acht werd genomen hebben Romy Scholte Aalbes en Amy Jane Krijthe hun gedicht “Eén minuut stilte” voorgedragen.

Na de stilte werden alle aanwezigen door de BVZ bedankt voor hun komst en hun inzet.

Juf Marjan had alles heel goed voorbereid en de kinderen verdienen alle lof voor hun mooie gedichten en de manier waarop zij de onthulling en het leggen van de bloemen hebben uitgevoerd! Dit ondanks het nogal koude en regenachtige weer.

De Stichting 1940 1945 heeft een bon beschikbaar gesteld voor het bloemstuk.

Het informatiebord is geplaatst door de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen, in samenwerking met de Werkgroep Zeijerwiek en de medewerkers van de website Zeijen.nu.

Voor alle foto's, klik op "Meer" 10 mei 2017
De BVZ heeft een informatiebordje geplaatst bij het verzetsmonument in de Zeijer Strubben.
De onthulling van dit bord zal op donderdag 4 mei om 10:00 uur gebeuren door
de leerlingen van groep 7/8 van OBS De Zeijer Hoogte. Het monument is te bereiken vanaf de Oude Norgerweg, vlak bij de Peesterweg. Het pad er naartoe wordt aangegeven.
Meer over het monument en hoe het te bereiken is kunt u vinden op www.zeijen.nu/bw1
 19 april 2017
 Menno,Lyanne
 17 april 2017
 Menno van den Ham, Henk
Het was wel weer nodig!!!
Met een grote groep, waaronder heel veel kinderen, hebben we zaterdagmiddag het dorp en de toegangswegen weer aan gehemmeld. Wat een zooi, niet te geloven.
Even een korte opsomming wat we o.a. hebben aangetroffen:
  • 17 (lege) jeneverflessen
  • heel veel bierflesjes/blikjes
  • hennep afval
  • dooie beesten in een plastic zak
  • heel veel troep van de McDonalds
  • afval van een konijn/cavia kooi
  • heel veel plastic
Waarom moet dat nou allemaal op zo'n manier gedumpt worden. Het is mooi dat de BVZ dit jaarlijks organiseert en dat zo'n grote groep mensen hun zaterdagmiddag opoffert om mee te helpen maar het zou toch niet nodig moeten zijn.
 17 april 2017
 Erna Boxma
Tussen 9.00 en 12.00 uur ('s Middags gesloten!) kan er worden gestort. Uitsluitend snoeiafval en GEEN boomstronken of wortels. Dit wordt gecontroleerd. Voor inwoners van de Schoolkring Zeijen is de stort gratis. Mensen van buiten de schoolkring betalen € 2,50 voor een auto met aanhanger en € 5,00 voor een trekker met kipper.

De toegang van de stortplek is bij bouwbedrijf Geerts en is een onverharde weg. Zorg ervoor dat de lading van uw aanhanger goed vastligt en dus in zijn geheel bij het "paasvuur in wording" aankomt.
 14 april 2017
 BVZ, Alie,Lyanne
Tussen 9.00 en 16.00 uur kan er worden gestort.

Uitsluitend snoeiafval en GEEN boomstronken of wortels. Dit wordt gecontroleerd. Voor inwoners van de Schoolkring Zeijen is de stort gratis. Mensen van buiten de schoolkring betalen € 2,50 voor een auto met aanhanger en € 5,00 voor een trekker met kipper.

De toegang van de stortplek is bij bouwbedrijf Geerts en is een onverharde weg. Zorg ervoor dat de lading van uw aanhanger goed vastligt en dus in zijn geheel bij het "paasvuur in wording" aankomt.
 7 april 2017
 BVZ/Alie
De BVZ gaat dit jaar voor de zesde keer een hemmeldag organiseren. Het is de bedoeling dat we, net als het vorig jaar, op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur de toegangswegen tot ons mooie dorp opruimen.

Wij willen graag iedereen uit de schoolkring Zeijen uitnodigen om met de hemmeldag mee te doen. Wij vinden het heel belangrijk dat we ook zoveel mogelijk kinderen en ouders op de been krijgen.

Zaterdagmiddag  8 april om 13.00 uur starten we bij Café Hingstman. Na een rondgang van 2,5 à 3 uur eindigen we daar ook weer met z’n allen om de dag af te sluiten met een borrel en een kleine warme hap.

Wij hebben ook wat auto's en trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

In verband met de voorbereiding graag even opgave vooraf. Dit kan bij per e-mail bij janrenekrijthe@gmail.com of ouderwets met een pen op de lijst die op het prikbord in de school hangt.
Als je met een auto/trekker met aanhanger komt zet dat er meteen even bij. 

Laten we er met zoveel mogelijk mensen een nuttige en bovenal gezellige middag van maken. 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.
 4 april 2017
 Jan Rene Krijthe / Erna
Tussen 9.00 en 16.00 uur kan er worden gestort. Uitsluitend snoeiafval en GEEN boomstronken of wortels. Dit wordt gecontroleerd. Voor inwoners van de Schoolkring Zeijen is de stort gratis. Mensen van buiten de schoolkring betalen € 2,50 voor een auto met aanhanger en € 5,00 voor een trekker met kipper.

De toegang van de stortplek is bij bouwbedrijf Geerts en is een onverharde weg. Zorg ervoor dat de lading van uw aanhanger goed vastligt en dus in zijn geheel bij het "paasvuur in wording" aankomt.
 27 maart 2017
 BVZ, Alie

De Belangenvereniging Schoolkring Zeijen houdt op donderdag 30 maart a.s. haar jaarvergadering.
Deze is toegankelijk voor alle leden.

Noteer daarom in uw agenda: 
30 Maart 2017
20:00 uur
Cafe-Zalencentrum Hingstman 

Deze aankondiging en de vergaderstukken worden niet bij de leden thuis bezorgd.
De agenda staat onder MEER> en is ook gepubliceerd in het Zeijer Kraantie.
Agenda, (concept)notulen van de vergadering van 2016 en het jaarverslag over 2016 zijn te downloaden via de bijgaande links. 

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een presentatie door J. Luider van de Brandweer over de brandweerzorg in de schoolkring Zeijen.
Deze presentatie begint om 21.00 uur en is ook bij te wonen door niet-leden van de BVZ.
 23 maart 2017
 Menno van den Ham (BVZ), Erna

Stortreglement paasvuur 2017

U kunt uw snoeiafval, dus geen boomstronken of wortels, naar het paasvuur brengen op:


Zaterdag  1 april tussen 9.00 en 16.00 uur
Zaterdag  8 april tussen 9.00 en 16.00 uur
Zaterdag 15 april tussen 9.00 en 12.00 uur 's Middags gesloten!

Vrijwilligers zullen controle uitvoeren. Voor inwoners van de Schoolkring is de stort gratis. Mensen van buiten de Schoolkring betalen € 2,50 voor een auto met aanhanger en € 5,00 voor een trekker met kipper.

De toegang naar het paasvuur is bij Bouwbedrijf Geerts en is een onverharde weg. Zorg ervoor dat uw lading goed vastligt!

 18 maart 2017
 BVZ, Alie

!!! JAARVERGADERING BELANGENVERENIGING !!!
 
De Belangenvereniging Schoolkring Zeijen houdt op donderdag 30 maart as. haar jaarvergadering.
Deze is toegankelijk voor alle leden. 

Zet daarom vast in uw agenda: 

30 Maart 2017
20:00 uur
Cafe-Zalencentrum Hingstman
 

Deze aankondiging en de vergaderstukken worden niet bij de leden thuis bezorgd.
De agenda, notulen van de vergadering van 2016 en het verslag van de voorzitter zijn binnenkort beschikbaar op deze website.
De agenda wordt ook gepubliceerd in het Zeijer Kraantie.
 13 maart 2017
 Menno van den Ham (BVZ), Erna/Alie


Klik HIER om het verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van de Belangenvereniging schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de schoolkring op 6 februari 2017 te lezen.
 16 februari 2017
 Dientje Bodenstaff / Erna
Als nieuwkomer binnen de redactie van de website Zeijen.nu mocht ik op maandag 6 februari aanwezig zijn bij de jaarlijkse vergadering van de BVZ met alle verenigingen in de schoolkring Zeijen.

Tijdens deze vergadering worden alle activiteiten van de diverse verenigingen doorgenomen en op de kalender gezet. De jaarlijks terugkerende evenementen hebben vaak een vaste dag of datum, maar ook éénmalige activiteiten zoals de Samenloop voor Hoop Norg worden genoemd. De verenigingen geven naast hun geplande activiteiten ook eventuele projecten door waarvoor wellicht hulp van anderen nodig is. Vorderingen bij projecten zoals de glasvezel en het eventueel verplaatsen van het voetbalveld worden besproken.

Als redelijk nieuwe inwoner van Zeijen en zeker als jongste redactielid was het bijwonen van deze vergadering zeer interessant. Binnen de schoolkring Zeijen zijn veel verenigingen actief, en daar mag de schoolkring Zeijen met recht trots op zijn.

 12 februari 2017
 Aletta
1 Maart om 20:00 uur in Zalencentrum Hingstman

In 2012 en 2013 heeft de projectgroep Energie Rijk Zeijen (ERZ) in onze Schoolkring, samen met veel bewoners, allerlei energiebesparende maatregelen onderzocht. Het project werd afgesloten met een energiemarkt waar de resultaten werden getoond; een installatiebedrijf hield een presentatie en toonde zonnepanelen. Daarna is de projectgroep ERZ opgeheven.

Mede naar aanleiding van dit project zijn in de Schoolkring op veel daken zonnepanelen geïnstalleerd.

Omdat dit niet overal mogelijk is heeft een aantal leden van de vroegere projectgroep bekeken of het haalbaar is om in eigen beheer een zonnepark te realiseren waaraan bewoners van onze Schoolkring konden deelnemen. De vroegere vuilstort in Ubbena bleek hiervoor geschikt te zijn, maar uiteindelijk kleefden aan een dergelijk project te veel financiële en organisatorische risico’s. De ex-leden van ERZ zijn daarom nagegaan of een commerciële partij hierin geïnteresseerd is.

VrijOpNaam (VoN) is zo een partij. VoN heeft ervaring op dit gebied en is in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een zonnepark bij Ubbena. Inwoners van onze Schoolkring kunnen op speciale voorwaarden in dit zonnepark “eigen” zonnestroom opwekken. Dit lijkt voor bewoners die dat tot nu toe niet konden een uitgelezen kans.

VrijOpNaam houdt op 1 maart vanaf 20:00 uur bij Hingstman een voorlichtingsavond waar uitvoerig uit de doeken wordt gedaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om aan dit zonnepark deel te nemen. Wilt u graag op een andere manier dan op eigen dak zonne-energie opwekken? Dan is hier de kans om na te gaan of dit iets voor u is!
zonnepanelen
 9 januari 2017
 BVZ, Menno van den Ham, Ella
 24 december 2016
 BVZ/Alie, Aletta
Het is weer licht tussen de bomen op de brink wat betekent dat 2016 al weer stilaan tegen het einde loopt.

Voor de mensen van wie de tuin nog bruin kleurt met gevallen blad, u kunt tot en met 18 december uw blad kwijt in de door Belangenvereniging Schoolkring Zeijen geplaatste bladbakken. De hekken zullen daarna worden weggehaald.

BVZ bedankt firma Bousema te Zeijerveld voor het beschikbaar gestelde materiaal.

 8 december 2016
 Namens de BVZ, Jan René Krijthe, Aletta

Belangenvereniging Schoolkring Zeijen heeft afscheid genomen van de verkeerscommissie. De verkeerscommissie ingesteld in 2001 had als doel om problematische verkeerssituaties in en rondom Zeijen in kaart te brengen en hiervoor een oplossing aan te dragen. In 2002 werd daartoe een enquête uitgeschreven. Dit resulteerde in vier speerpunten; de kleine brink waar de kinderen van de OBS Zeijen dagelijks overheen moeten, de oversteek tussen de sportvelden, de snelheid op de Hoofdstraat en de verkeersdrempels. Dankzij de verkeerscommissie is de oversteek tussen de sportvelden aangepast en de verkeerssituatie rondom de kleine brink verbeterd. De belangenvereniging wil dan ook de verkeerscommissie bedanken voor hun jarenlange inzet en hun bijdrage aan een veiliger Zeijen.

Heeft u op- of aanmerkingen m.b.t. het verkeer in Schoolkring Zeijen dan kunt u vanaf heden contact opnemen met de leden van de BVZ, http://www.zeijen.nu/verenigingen/belangenvereniging-zeijen/start.

 5 december 2016
 BVZ/Migchiel de Vlas, Alie

De jaarlijkse reanimatie herhalingscursus voor de mensen in Zeijen en Zeijerveld die aangesloten zijn bij de kring die wordt gewaarschuwd als er een AED moet worden in gezet in hun buurt de is weer geweest.

De oude instructeurs zijn gestopt met het geven van deze cursus. Maar gelukkig hebben we dichtbij 2 nieuwe mensen gevonden! Gert de Groot en Harriet Ybema. En dat is de beide groepen heel goed bevallen. De theoretische kennis is weer geupdated en de vragen en de opmerkingen zijn besproken. Natuurlijk is er ook weer geoefend met de “poppen”.

Ook werden twee grepen nog even doorgenomen. De stabiele zijligging en de heimlichmanoeuvre. Kan ook wel eens nuttig zijn. Het blijkt ieder jaar weer dat het goed is om je kennis en vaardigheden weer bij te werken!

Wel doet de BVZ weer de oproep aan mensen die ook mee willen doen of via hun werk de BHV cursus volgen, meldt je bij de “club” aan zodat je gewaarschuwd kunt worden als er een AED nodig is.
Inlichtingen: Hermien Schoon. Mail:delossing@kpnmail.nl of tel: 291429

 17 november 2016
 BVZ/Hermien Schoon, Alie
load more