Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

Lopende zaken



Afgelopen vrijdag heeft Migchiel de Vlas definitief afscheid genomen als penningmeester van de BVZ.
Na 6 jaar heeft hij het stokje overgedragen aan Sikko de Jong.
Het moment werd nog even benoemd door de voorzitter Bert Wubs. 

In de afgelopen jaarvergadering is deze wisseling al genoemd maar dit was het definitieve en meer informele afscheid.
Een gezellig etentje met alle BVZ-leden en hun partners. 

 6 juli 2022
 Marchien de Vlas, Ella


De concept notulen van de BVZ-vergadering op donderdag 3 maart 2022 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen zijn hier te downloaden om te lezen/bewaren >>

 18 mei 2022
 Dieneke Kroeze, Rolf

Zaterdag jl. was er de eerste mogelijkheid om hout en snoeiafval (geen stobben!) te kunnen storten op de plek waar "onze" mooie paasbult en waar hopelijk op eerste Paasdag een mooi paasvuur zal gaan branden. Er werd al druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid. De karren stonden al vol te wachten. Het mooie weer voorafgaand aan deze zaterdag was daar natuurlijk debet aan. Het nodigde uit om de tuin in te gaan om te snoeien.

Wat is de oorsprong van het paasvuur eigenlijk? Het ontsteken van Paasvuren is een traditie die al eeuwenlang in heel Europa voorkomt. Van Denemarken in het noorden van Europa tot Zwitserland en Oostenrijk in het zuiden. Nederland is de westgrens van dit gebied. Van oorsprong, zo vermoedt men, is de traditie van Paasvuren afkomstig uit de tijd van de Germanen. De vuren werden ontstoken om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur stond hierbij symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin.

Vermoedelijk vierden de deelnemers flink feest, met veel drank erbij. Vroeger vonden dit soort feesten plaats op individuele hoeven, maar in latere tijden ging men Paasvuren per buurtschap of dorp organiseren. De vlammen en de rook van het vuur stonden symbool voor het brengen van vruchtbaarheid. Om die reden wordt Pasen ook wel eens als vruchtbaarheidsfeest aangemerkt.

 5 april 2022
 Alie/Henk

De stort is ALLEEN geopend voor inwoners van de Schoolkring Zeijen.

Stortreglement:
Er mag uitsluitend snoeiafval worden gestort, géén boomstronken of wortels. Het snoeiafval mag beslist geen verontreiniging zoals verfresten of spijkers bevatten.
Vrijwilligers van de organiserende verenigingen voeren controle uit.

Toegang en openingstijden:
De toegang is bij Bouwbedrijf Geerts. De paasbult ligt aan een onverharde weg; men wordt vriendelijk verzocht het materiaal zodanig te vervoeren dat er niets af valt.  
De bult dient te worden aangelegd in lijn met de bosstrook. Draaien/rangeren in het bouwland is niet toegestaan.  

De stort is open op:
Zaterdag 2 april 9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 9 april 9.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 16 april 9.00 – 12.00 uur. ’s Middags gesloten!!

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag 17 april 2022 om 19:30 uur

 30 maart 2022
 BVZ/Alie

De BVZ organiseert op zaterdag 2 april aanstaande weer haar jaarlijkse Hemmeldag (zwerfvuilactie).

Het is de bedoeling om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Wij nodigen iedereen, uit de schoolkring, van harte uit om als vrijwilliger te helpen om er zodoende weer een geslaagde middag van te maken.

Zaterdagmiddag 2 april om 13.00 uur starten we op de Brink.
Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigen we ook weer met z’n allen op de Brink om de dag met een drankje en een hapje af te sluiten.

Het zou fijn zijn als de mensen die willen helpen dit vooraf per mail door willen geven op het onderstaand e-mailadres.
Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef ook aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Jorrit Veneklaas Slots
jvskompleet@gmail.com 

 28 maart 2022
 BVZ/Alie

In opdracht van de gemeente Tynaarlo is Recreatieschap Drenthe gestart met ‘Wandelknooppuntennetwerk Tynaarlo’. In dit project wordt een wandelnetwerk met genummerde knooppuntpalen over (onverharde) wandelpaden en rustige wegen aangelegd. Het netwerk maakt het voor de wandelaar mogelijk om zelf routes op maat te maken.

Uitstippelen netwerk
Het wandelnetwerk wordt zoveel mogelijk samengesteld met de bestaande wandelroutes in de dorpen in de  gemeente en sluit op wandelnetwerken in omliggende gemeenten aan. Inwoners, belangenorganisaties, wandelclubs en ondernemers kunnen hiervoor hun input leveren. Doel is om wandelaars de mooiste lokale routes en gebieden in de gemeente te tonen. In het wandelnetwerk kunnen wandelaars zelf hun wandelroutes samenstellen, afhankelijk van hoeveel kilometer zij willen lopen.
De routes die in Tynaarlo worden aangelegd, gaan onderdeel uit maken van het wandelnetwerk Drenthe. In Drenthe kun je in de gemeenten De Wolden, Westerveld, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe al wandelen via dit netwerk. En met het uitrollen van het wandelnetwerk in Tynaarlo kun je eind 2023 in de hele provincie Drenthe van knooppunt naar knooppunt wandelen. Naast de lokalewandelroutes krijgen bestaande lange afstandswandelroutes hierin zoveel mogelijk een plek, zoals het Drenthepad, het Pieterpad, de Hünenweg en meer LAW® routes.
Maar ook de dorpsommetjes zullen in het netwerk worden opgenomen.

Oproep
Wij doen graag een oproep aan lokale werkgroepen en dorpsverenigingen om mee te denken over de tracés. U hebt kennis van het gebied en weet de mooie paden aan te wijzen. Ook wordt aan grondeigenaren toestemming gevraagd voor het uitzetten van het netwerk. Graag ontvangen wij informatie over bestaande wandelroutes en/of dorpsommetjes – het liefst digitaal zoals gpx bestand – zo spoedig mogelijk (uiterlijk 31 maart) per mail.

Voor meer informatie en het mailen van eventuele bestanden kunt u contact opnemen met en mailen naar:
Dhr. L. Schepers - Recreatieschap Drenthe
l.schepers@recreatieschap.nl

 27 maart 2022
 BVZ/Recreatieschap Drenthe/Alie

Op 7 april aanstaande staat er weer een gratis én leuke Jeugdactiviteit gepland, namelijk 'Herres in Tynaarlo!?'
Herres is straattaal voor herrie/chaos. Jongeren mogen tijdens de activiteit alle frustraties er uit slopen en een handje helpen met het slopen/recyclen van spullen. En dat maakt herrie.

Deelname is gratis en op eigen risico.
Voor jongeren van 13 t/m 17 jaar uit de gemeente Tynaarlo.

(Veiligheidsbrillen en helmen aanwezig, handig om beschermende kleding aan te doen)

Geef je van te voren op via Insta DM of een WhatsApp naar 06 82 05 25 59! VOL = VOL

 23 maart 2022
 BVZ/Lea

Op dinsdag 29 maart 2022 van 19:00 tot 21:00 uur (aansluitend een drankje) organiseert de CRO luchthaven Eelde een openbaar CRO+ overleg. Locatie: Bites & Flights (Machlaan 12, 9761 TK Eelde). Graag nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en informatie uit te wisselen. Aanmelden is verplicht via het aanmeldingsformulier op www.croeelde.nl uiterlijk 21 maart 2022.

De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. De basis van de CRO luchthaven Eelde is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. De CRO luchthaven Eelde komt vier keer per jaar bijeen voor openbaar overleg. In 2022 organiseert de CRO luchthaven Eelde naast de vier openbare overleggen ook twee openbare CRO+ overleggen.
Het tweede openbare CRO+ overleg van 2022 is gepland op dinsdag 25 oktober 2022, aanvang 19:00 uur.

Meer informatie over de CRO luchthaven Eelde vindt u op onze website www.croeelde.nl.
Meer informatie over het Meldingenloket vliegverkeer GAE vindt u op de website www.tmaeelde.nl.

 22 maart 2022
 CRO/BVZ, Rolf
 22 maart 2022
 VVN/BVZ, Henk

 17 maart 2022
 BVZ/Alie

 

Op woensdag 23 maart 2022 om 20.00uur organiseert gemeente Tynaarlo een voorlichtingsavond over de WBTR. 

Deze kon eind vorig jaar niet doorgaan. Alle verenigingen en stichtingen die zich hadden opgegeven hebben persoonlijk bericht ontvangen.

Maar voor wie zich nog wil aanmelden, dat kan!

 

 

 14 maart 2022
 BVZ/Alie

Wie Zeijen inrijdt en daarbij de voetbalvelden van het dorp passeert ziet het direct: SVZ viert een feestje. De vereniging bestaat 75 jaar en wil het jubileum opluisteren met een verplaatsing van het hoofdveld.

Deze ligt nog aan de 'verkeerde kant', zo zegt voorzitter Jans Takens. "Jaren terug hebben wij een mooi nieuw MFA (Multifunctionele Accommodatie, red.) gekregen aan de andere kant van de straat. Ons hoofdveld ligt daar niet, waardoor spelers en supporters de drukke weg richting Ubbena moeten oversteken om bij het veld te komen."

[...]

Lees verder op: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14477702/jubilerend-svz-hoopt-op-verplaatsing-hoofdveld

 5 maart 2022
 Mathijs Renkema RTV Drenthe, Rolf

Donderdagavond vond na 2 jaar weer real-life de jaarvergadering van de BVZ plaats. Deze werd zeer goed bezocht, vooral door jeugd. Dit had vooral te maken met het onderwerp "Nieuwbouw op het voetbalveld".

Eerst werden uiteraard de normale agendapunten doorgenomen, wat al veel vragen opriep bij de aanwezigen. Het volledige verslag kunt u uiteraard op een later moment lezen op deze website. Dit ging onder meer over de slechte communicatie met de gemeente. Migchiel de Vlas nam afscheid van het bestuur en werd daarvoor bedankt met een mooie bos bloemen. Daarvoor in de plaats zal Sikko de Jong in het bestuur plaatsnemen.

Na een korte pauze kreeg Gerko Brink het woord en gaf hij een mooie presentatie over de doelstelling, idealen en plannen van de Boermarke. Na Gerko kwamen Bert Pathuis en Rogier Bousema aan het woord. Zij hielden een presentie over de "Nieuwbouw op het voetbalveld". Rogier benadrukte vooral het belang hiervan voor de jeugd van Zeijen die graag in het dorp willen blijven wonen.

In het dagblad van het Noorden heeft ook een artikel gestaan over dit onderwerp. Ook op Zeijen.nu heeft dit artikel gestaan. Al met al lijkt het er voorzichtig op dat de gemeente misschien wel wat meer wil nadenken over een medewerking van deze plannen.

 5 maart 2022
 Ella/Alie

Zeijen wil huizen bouwen op het hoofdveld van voetbalclub SVZ. De gemeente Tynaarlo heeft zijn bedenkingen. Een werkgroep in het dorp neemt daarom zelf het initiatief. 

Bijzonder, een dorp dat als een projectontwikkelaar plannen ontwikkelt, grond aankoopt en bouwkavels verkoopt. De belangenvereniging Schoolkring Zeijen, de voetbalclub SVZ en de jongeren in het dorp hebben daarvoor een werkgroep opgericht. ,,Het is een burgerinitiatief”, verduidelijkt Bert Pathuis projectleider van de werkgroep. Op de jaarvergadering van de belangenvereniging, donderdagavond, worden de plannen gepresenteerd.  

Lees dit premium artikel verder op: https://dvhn.nl/drenthe/Zeijen-wil-bouwen-maar-gemeente-werkt-niet-mee-27508277.html

 3 maart 2022
 DvhN, Rolf

A.s. donderdag, 3 maart, vindt onze jaarvergadering plaats. Fijn om elkaar in deze setting na twee jaar weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Ons plan was om tijdens de jaarvergadering in gesprek te gaan met raadsleden van onze gemeente over voor Zeijen e.o. relevante en actuele onderwerpen. Vier raadsfracties hadden hun medewerking al toegezegd. Helaas ontvingen wij afgelopen vrijdag het bericht dat deze raadsfracties hun toezeggingen niet na zullen komen in verband met een afspraak binnen de raad van Tynaarlo dat er maar één debat zal plaatsvinden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wel heeft het presidium de suggestie gedaan om na de verkiezingen een werkbezoek te brengen aan Zeijen.

We hebben daarom het programma iets omgegooid. In plaats van met de raadsfracties willen we graag met elkaar in gesprek over diverse relevante onderwerpen binnen ons dorp. Dit gaan we doen aan de hand van een aantal presentaties over o.a. leefbaarheid, woningbouw, verplaatsing voetbalveld en de toekomst van de landbouw in en om Zeijen (met medewerking van de Boermarke).

Kortom, ingrediënten voldoende voor een interessante vergadering.

Ik hoop jullie aanstaande donderdag te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

 2 maart 2022
 BVZ, Ella

Aan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ

– op 3 maart 2022, om 20.00 uur,
- in Café - Zalencentrum Hingstman

Agenda

1. Opening

2. Verslag van afgelaste jaarvergadering 26 maart 2020

3. Jaarverslag 2020 tot heden met vooruitblik op 2022

4. Financiën

5. Bestuurssamenstelling

6. Rondvraag

7. Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een gesprek met fractieleden van de gemeente Tynaarlo over voor ons dorp relevante, actuele onderwerpen.

Klik hier voor de conceptnotulen van de afgelaste vergadering 2020
Klik hier voor de uitgebreide agenda

 23 februari 2022
 BVZ, Dieneke Kroeze, secretaris, Ella

Gemeente Tynaarlo is Klimaatsupporter van de eerste Nationale Klimaatweek. Daarom zijn er een aantal activiteiten georganiseerd om aandacht te schenken aan wat de gemeente onderneemt en wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld tuintegels vervangen voor planten (tegen hittestress, zodat het regenwater de grond kan intrekken en voor de natuur in uw tuin). Schuif aan bij bijeenkomsten over energie besparen en opwekken of kijk tijdens de Duurzame Huizenroute bij andere huiseigenaren hoe zij hun woning hebben verduurzaamd. Voor kinderen is er een natuurlesje in het Tiny Forest.

Voor data en plaatsen van dit programma klik hier.

 

 1 november 2021
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen is op zoek naar een Adviesraadslid. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over uiteenlopende beleidsonderwerpen. De onderwerpen betreffen het ruimtelijke domein en raken dus altijd de dorpen en/of het platteland van de gemeente Tynaarlo. In voorgaande jaren heeft de adviesraad geadviseerd over leefbaarheid in de dorpen, gaswinning, snel internet, participatie van inwoners bij ruimtelijke vraagstukken. De beleidsonderwerpen die de adviesraad momenteel zeer bezig houden zijn de Omgevingsvisie en de gemeentelijke energietransitie. In 2021 zal de adviesraad hierover aan het College van Burgemeester en Wethouder advies uitbrengen.

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen bestaat uit een (onafhankelijke) voorzitter en twaalf leden. Van de twaalf leden zijn er zes op voordracht van de dorpen (Zeijen, Tynaarlo) of gecombineerde dorpen (zoals Midlaren, De Groeve, Zuidlaarderveen). De andere zes leden komen vanuit meerdere kennisgebieden (zoals natuur, landbouw en recreatie).

Lijkt het jou een uitdaging bij te dragen aan de doelstellingen van de Adviesraad en herken jij je in onderstaande profielschets? (KLIK OP MEER) Of wil je meer informatie? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met het bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ( bvz@zeijen.nu of dienekeroeze@gmail.com).

 18 september 2021
 BVZ, Lea

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen is op zoek naar een Adviesraadslid. De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over uiteenlopende beleidsonderwerpen. De onderwerpen betreffen het ruimtelijke domein en raken dus altijd de dorpen en/of het platteland van de gemeente Tynaarlo. In voorgaande jaren heeft de adviesraad geadviseerd over leefbaarheid in de dorpen, gaswinning, snel internet, participatie van inwoners bij ruimtelijke vraagstukken. De beleidsonderwerpen die de adviesraad momenteel zeer bezig houden zijn de Omgevingsvisie en de gemeentelijke energietransitie. In 2021 zal de adviesraad hierover aan het College van Burgemeester en Wethouder advies uitbrengen.

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen bestaat uit een (onafhankelijke) voorzitter en twaalf leden. Van de twaalf leden zijn er zes op voordracht van de dorpen (Zeijen, Tynaarlo) of gecombineerde dorpen (zoals Midlaren, De Groeve, Zuidlaarderveen). De andere zes leden komen vanuit meerdere kennisgebieden (zoals natuur, landbouw en recreatie).

Lijkt het jou een uitdaging bij te dragen aan de doelstellingen van de Adviesraad en herken jij je in onderstaande profielschets? (KLIK OP MEER) Of wil je meer informatie? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met het bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ( bvz@zeijen.nu of dienekeroeze@gmail.com )

 7 augustus 2021
 BVZ/Alie

De Boermarke Zeijen is op weg naar natuur inclusief en duurzaam boeren. Op 23 juli aanstaande onthult de Boermarke een informatiebord over het realiseren van circulaire landbouw. Ook lanceert de boermarke haar nieuwe website. Dit doet zij tijdens een vrijdagmiddagborrel.

Boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar oude organisatie die eigentijdse oplossingen voor actuele uitdagingen ontwikkelt. De Boermarke werkte de afgelopen jaren aan een landbouwvisie en is trots op de gezette stappen richting duurzaam boeren.

Landbouw zorgt voor levendig gebied

Gerko Brink is al 18 jaar voorzitter van de Boermarke Zeijen. Namens de Boermarke vertelt hij: “Het is een voorrecht om in deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken. De agrarische sector is belangrijk voor deze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat de landbouw ook in de toekomst niet gemist kan worden om dit gebied levendig en mooi te houden.”

Stappen richting duurzaamheid

Tijdens de vrijdagmiddagborrel laat de Boermarke Zeijen de gezette stappen richting duurzaamheid graag zien door het informatiebord te onthullen. Hierop staan de verschillende manieren waarop de Boermarke werkt aan circulaire landbouw. Ook lanceert de Boermarke haar website, waarop de organisatie onder andere haar toekomstvisie deelt.

De Boermarke verwelkomt geïnteresseerden op vrijdag 23 juli van 15.30u tot ongeveer 18.00u op de Brink van Zeijen (tegenover Cafe Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen).

De website is gebouwd door Mike Meijer via zijn bedrijf clickalicious.nl Mike is een jonge ondernemer die naast zijn werk ook voetbalt bij SVZ.

 17 juli 2021
 Aletta

Het bestuur van de belangenvereniging heeft begin dit jaar besloten om de jaarvergadering van 2021 uit te stellen naar 3 juni, in de hoop dat we de vergadering dan fysiek zouden kunnen organiseren.

Dit zal dan echter nog niet mogelijk zijn.


Wij hechten dusdanig veel waarde aan het in persoon vergaderen, dat we hebben besloten de jaarvergadering verder uit te stellen en wel naar eind september 2021.
Een exacte datum volgt na de zomer en zal worden aangekondigd via www.zeijen.nu en Het Zeijer Kraantie.  

Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.
E-mail: bvz@zeijen.nu

 23 mei 2021
 Bert Wubs Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ), Ella

Het was Hemmeldag vandaag. Een zwerfvuilactie georganiseerd vanuit de BVZ om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Deze middag hebben weer veel vrijwilligers (jong en oud) hun middag beschikbaar gesteld om mee te doen aan de zwerfvuilactie.

Vrijwilligers, bedankt!

Klik op 'verder lezen' voor de foto's die gemaakt zijn door Jan Schadenberg.

 10 april 2021
 BVZ, Lea (foto's: Jan Schadenberg)

De BVZ organiseert op zaterdag 10 april aanstaande weer haar jaarlijkse Hemmeldag. Het is de bedoeling om de omgeving van de schoolkring op te schonen van zwerfvuil.

Wij nodigen iedereen uit de schoolkring van harte uit om als vrijwilliger te helpen om er zodoende weer een geslaagde middag van te maken.

Zaterdagmiddag 10 april om 13.00 uur starten we op de Brink. Na een rondgang van 2,5 tot 3 uur eindigt de Hemmeldag ook weer op de Brink. Voor de kinderen is er dan een lekkere traktatie!!

In samenwerking met de gemeente Assen, kunnen we de Hemmeldag door laten gaan. Vanzelfsprekend dienen we ons hierbij aan de geldende Corona-maatregelen te houden en moeten we daarom de groepsgrootte beperken (maximaal 2 volwassenen), voldoende afstand houden en ook voor en na aanvang zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Dit betekent dat we dit jaar helaas niet kunnen afsluiten op de manier zoals we gewend zijn, maar onze waardering voor jullie inzet is natuurlijk niet minder groot.

Het zou fijn zijn als de mensen die willen helpen dit vooraf per mail door willen geven aan het onderstaande e-mailadres. Wij hebben ook wat auto's of trekkers met aanhanger nodig voor het ophalen van het zwerfvuil dus geef ook aan of je dit beschikbaar wilt stellen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Jorrit Veneklaas Slots jvskompleet@gmail.com

 29 maart 2021
 BVZ/Alie

 

Beste leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar uit te stellen. Normaliter wordt de jaarvergadering gehouden in de maand maart. Echter vanwege de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus is het momenteel niet mogelijk de vergadering fysiek door te laten gaan. De statuten van de belangenvereniging schrijven voor dat de jaarvergadering binnen zes maanden na het sluiten van het voorgaande verenigingsjaar plaats moet vinden. We stellen daarom de vergaderdatum voor dit jaar voorlopig vast op 3 juni 2021. Wel zal de benoeming van nieuwe bestuursleden doorgang vinden. Dit zal daarom plaatsvinden buiten de vergadering. Aangezien de statuten van de belangenvereniging niet voorzien in deze situatie, heeft het bestuur op grond van artikel 21 van de statuten besloten om in dit geval een afwijkende benoemingsprocedure te hanteren:

Het bestuur heeft twee leden voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Dit zijn Baran Dagtekin en Henriët Swart.

Indien er bezwaren bestaan tegen (een van) deze kandidaten, mogen leden dit kenbaar maken bij de voorzitter.

Ook leden die zichzelf zouden willen kandideren voor het bestuur mogen zich melden bij de voorzitter. Dit mag in persoon of per email (bvz@zeijen.nu).

Bezwaren of (tegen) kandidaatstellingen mogen tot vrijdag 9 april 12:00 bij de voorzitter worden gemeld. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, zal de benoeming van de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch plaatsvinden. Indien zich wel tegenkandidaten hebben gemeld, zal een stemming worden georganiseerd onder de leden. De aftredende bestuursleden zijn Menno van den Ham en Hermien Schoon. Zij hebben de maximale termijn van 6 jaren erop zitten.

Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.

Bert Wubs Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) E-mail: bvz@zeijen.nu

 24 maart 2021
 BVZ/Alie

Recent heeft de BVZ overleg gehad met de projectleiders van de werkzaamheden rondom de brink. We vroegen ons af hoe het kon gebeuren dat een klassiek stukje straat met oude waaltjes zonder inspraak werd vervangen door nieuw klinkers. Zeijen is een dorp met een klassieke brink. Dit geeft ons dorp een prachtige Drentse uitstraling. De BVZ is hier trots op en wil dat behouden. Hieronder vind je het verslag van dit gesprek.

Overleg belangrijk
De BVZ vindt het belangrijk dat bij dergelijke werkzaamheden aan vooroverleg met de omwonenden wordt gedaan. De gemeente is het daar mee eens. In dit geval is dat niet goed gegaan. De projectleider erkent dat hij niet besefte hoeveel waarde het dorp hecht aan het stuk waaltjes. Men belooft beterschap bij volgende werkzaamheden.

Gekozen oplossing
Vooroverleg zou in dit geval waarschijnlijk geen andere uitkomst hebben opgeleverd. Vanuit verkeerstechnisch perspectief was een andere keuze niet mogelijk. Klassieke waaltjes worden nauwelijks meer gebruikt in straten waar (vracht)verkeer rijdt. Ze zijn daarvoor niet geschikt. De intensiteit waarmee wegen in deze tijd worden belast vereist een bestrating in een visgraadverband (keperverband). De oude waaltjes zijn hiervoor niet geschikt, omdat ze verschillende lengtematen hebben. Het aantal onbruikbare stenen zou dan enorm zijn. Er is daarom gekozen voor nieuwe klinkers die uiteindelijk dezelfde kleur krijgen als de andere stenen rondom de brink.

Waaltjes blijven op de voetpaden
Bij de werkzaamheden worden ook de voetpaden rondom de brink opnieuw gestraat. Hier is geen aanleiding om over te gaan op andere klinkers. De klassieke waaltjes worden gewoon opnieuw gebruikt.

Tot slot
De BVZ kan zich uiteindelijk vinden in de gekozen oplossing. We zijn overtuigd dat de gemeente zich nu bewust is van het belang dat wij hechten aan de uitstraling van onze brink. We hebben vertrouwen dat de gemeente bij voorkomende gevallen vooroverleg zal opstarten.

 24 januari 2021
 Menno van den Ham (BVZ), Lea