Nieuws

Subsidie provincie Drenthe voor groene intiatieven

De provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar voor groene plannen van groepen inwoners die er voor zorgen dat de biodiversiteit toeneemt. Bijvoorbeeld een idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand in het dorp zoals het inzaaien van een berm met inheemse bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen of het neerzetten van een bijenhotel. Dit jaar is een subsidiebedrag van EUR 50.000,00 beschikbaar. Kijk voor meer informatie op provincie.drenthe.nl/loket/producten-diensten/subsidie-groene-bewonersinitiatieven/

(De plannen dienen vooraf altijd te worden overlegd met de grondeigenaar).

 23-10-2023
 Dieneke Kroeze (BVZ), Ella

pagina terug