Nieuws

Uitnodiging BVZ vergadering 26 februari

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen
(BVZ) met de verenigingen in de Schoolkring Zeijen. De bijeenkomst vindt plaats:

op maandag 26 februari 2024 om 20.00 uur in het MFA De Zeijer Hoogte

Agenda:
1. Opening
2. Verslag 20 februari 2023
3. Mededelingen
4. Planning evenementen in 2024
5. Inventarisatie van onderwerpen die de aanwezigen willen agenderen (informatie-uitwisseling en afstemming met andere verenigingen)
6. Onderwerpen die de BVZ met u wil bespreken
    * Paasvuur
    * Verzekeringen
    * Verplaatsing Hoofdveld en woningbouw
7. Rondvraag
8. Sluiting 

Klik hier voor de concept notulen van de vergadering van 2023.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de BVZ,
Dieneke Kroeze, secretaris

 12-02-2024
 BVZ, Lea

pagina terug