Privacyverklaring

De stichting Website Schoolkring Zeijen, hierna te noemen Zeijen.nu, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.zeijen.nu
E-mail:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeijen.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeijen.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
Zeijen.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeijen.nu) tussen zit.

- E-mail archief
Zeijen.nu bewaart naar ons verzonden e-mails. De reden is om de herkomst van gepubliceerde foto's en teksten vast te leggen. Dit om mogelijke auteursrechten vast te stellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeijen.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

- Het afhandelen van jouw betaling
Benodigde gegevens worden bewaard zolang als jij vriend of sponsor van de website bent.
Na het aanschaffen van een artikel van Zeijen.nu (bijv. een vlag) dan zal de e-mail maximaal 1 jaar na verzending worden verwijderd.

- E-mail archief
E-mails worden verwijderd als het betreffende (nieuws)artikel van de website is verwijderd en er (vanuit derden) geen auteursrechtenclaim kan worden verwacht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeijen.nu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeijen.nu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zeijen.nu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast kunnen externe partijen cookies plaatsen bij het bekijken van YouTube filmpjes en op de Facebook pagina's op de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

- CMSSESSIDxxxxxxx, VraagLastVisit, AanbodLastVisit, cgcalendar
Deze cookie wordt geplaatst door het CMS van de website en wordt alleen gebruikt voor het goed functioneren van de website techniek. Er worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen.
Het blokkeren van deze cookie kan tot gevolg hebben dat de website technisch niet goed meer werkt!

- _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz
Deze cookies worden geplaatst en gebruikt door Google Analytics (een externe partij) en hebben tot doel het analyseren van het gebruik van de website. Google Analytics verwerkt géén persoonsgegevens. Er worden namelijk alleen anonieme gegevens verzamelt, de IP adressen worden geanonimiseerd (voorbeeld: 123.123.120.000). Het is dus niet mogelijk om op basis van het IP adres uw locatie te bepalen. Google Analytics gebruikt deze gegevens wel om openbare wereldwijde statistieken op te maken.
Het blokkeren van deze cookies heeft geen gevolgen voor het functioneren van de website.
Lees hier meer over cookies en het privacybeleid van Google >>

- fb
Deze cookies worden geplaatst en gebruikt door Facebook (een externe partij).
Lees hier meer over cookies en het privacybeleid van Facebook >>

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeijen.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zeijen.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeijen.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Samenwerking

Webhosting van *.zeijen.nu bij Denit Personal Cloud Solutions, https://denit.nl/privacy-cookies/
Webhosting van zeijenarchief.nl bij Mijndomein, https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/privacy
Beveiligde HTTPS verbindingen via Let's Encrypt, https://letsencrypt.org/privacy/
E-mail bij Microsoft Hotmail, https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement