Zeijen.nu

Het laatste nieuws uit Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld


Vandaag stond de inhaalwedstrijd tegen Groninger Boys op het programma. Iedereen weet vast nog wel waarom deze wedstrijd uitgesteld werd, DE scheidsrechters vrouw. De avondwedstrijd, die we nu moesten spelen, was niet mogelijk in Zeijen. Gelukkig werd Achilles bereid gevonden om daar te mogen spelen. Waarvoor onze grote dank. Om half acht kon eindelijk de wedstrijd dus beginnen. De omstandigheden zijn toch anders bij een inhaalwedstrijd op donderdagavond. Natuurlijk niet in Zeijen, maar ook het toeleven naar een wedstrijd op een donderdagavond is anders. Het leek wel of we dat in de eerste helft terugzagen. SVZ was niet het SVZ wat we de laatste weken gewend zijn. Niet goed aan de bal, slordig en niet het spel spelend wat we zo goed kunnen. Kortom de eerste helft was een lange zit waarin de verhoudingen op het veld wel gelijk waren. Gelukkig, het fluitsignaal voor de rust. In de rust even de koppen bij elkaar en de tweede helft beter ingaan. Dat lukte ook. Wat al snel in de tweede helft resulteerde in de 1 – 0. Max weet Patrick te vinden, en deze weet het bal in het net te werken. Natuurlijk dringt Groninger Boys aan na deze achterstand. Maar ook de verdediging staat beter in de tweede helft. De dreiging vanuit SVZ is groter dan in de eerste helft en dus duikt SVZ meer op voor het doel van Groninger Boys. De keeper van Groninger Boys is lang een moeilijk te nemen horde. Uiteindelijk moet ook hij capituleren. Max krijgt de bal bij een van de doelpalen en weet hem met een halve omhaal in het doel te werken, 2 – 0. Groninger Boys legt zich nog niet neer bij het verlies. Zij dringen aan, maar dan worden de ruimtes aan de andere kant groter. SVZ duikt daar vaak in, maar het lukt niet om de beslissende 3 – 0 te scoren. Gelukkig staat de verdediging, samen met Jasper, als een huis en wordt de 2 – 0 over de streep getrokken. Het is goed dat we hebben gezien dat SVZ na een slechte eerste helft zichzelf ook kan herpakken en alsnog de winst kan binnenhalen. De vijfde winst op rij. Zondag spelen we een thuiswedstrijd, helaas zonder publiek, tegen Siddeburen. 

 27 november 2021
 Rieks Kooistra, Henk.

De gemeente Tynaarlo houdt een bewonersonderzoek afval. Bent u het eens met hoe in onze gemeente het afval wordt opgehaald? Of juist niet? Heeft u er misschien goede ideeën voor? En wilt u uw ideeën met de gemeente delen? Doe dan mee aan het onderzoek.
Het gaat om een online enquête, waarvan het invullen ongeveer vijftien minuten kost. De vragenlijst is te vinden op www.tynaarlo.nl/afvaltynaarlo. Deelnemen kan tot en met 12 december.
 
Wat vindt u van de huidige afvalinzameling? Wat zou u helpen om uw afval beter te scheiden? En hoe denkt u over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inzameling? Enzovoort. 
 
In maart kiezen we met ons allen een nieuwe gemeenteraad en die weer de wethouders. Die gaan onder meer met de uitkomsten van het bewonersonderzoek kijken of en hoe het afvalbeleid aangepast moet worden.

Meer informatie over de huidige afvalinzameling en afvalstoffenheffing in Tynaarlo is te vinden  op de gemeentelijke website www.tynaarlo.nl/afval-en-milieu.
Heeft u nog vragen? Bel dan 0592 - 266 662 of stuur een mail naar afval@tynaarlo.nl.

 26 november 2021
 Nieuws van de gemeente Tynaarlo, Henk

 Deze week even geen kort overdwars!

Els heeft samen met een aantal familieleden Covid-19 opgelopen.

 

Els en familie veel sterkte en beterschap!

 26 november 2021
 Henk

De stichting Volksuniversiteit Zuidlaren (VuZ) bestaat dit jaar 25 jaar. De geplande viering daarvan afgelopen weekend is vanwege corona uitgesteld, maar burgemeester Marcel Thijsen wil de verjaardag toch aangrijpen om publiekelijk zijn zeer grote waardering voor de VuZ uit te spreken. 
De Zuidlaarder Volksuniversiteit is in 1996 door een groep enthousiastelingen opgericht. Ze wilden op een informele manier de kennis en het talent van volwassenen ontwikkelen en tegelijkertijd een zinvolle en zingevende invulling van vrije tijd stimuleren. De VuZ is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en ontvangt geen overheidssubsidies. Alle inkomsten bestaan uit de cursusgelden van de deelnemers. 
Burgemeester Thijsen spreekt zijn lof uit voor alle mensen die het werk van de volksuniversiteit mogelijk maken: “De stichting heeft de afgelopen 25 jaar kennis en kunde van mensen verrijkt, mensen verbonden en ze een plezierige tijd bezorgd. Vele tientallen vrijwilligers maken en maakten dit mogelijk. Zonder hen zou er geen Volksuniversiteit zijn. Mensen, hartelijk, hartelijk dank voor jullie inzet!”
Van de tachtig cursussen die de VuZ aanbiedt, zijn kunstgeschiedenis, de creatieve vakken en de talenlessen het populairst. Maar ook steeds meer in trek zijn filosofie, psychologie, literatuur, geschiedenis, astronomie, culinair en weerkunde. De lessen worden in Zuidlaren en Eelde door professionele docenten gegeven met een ruime ervaring op hun vakgebied.
 
In ‘normale’ tijden weten zo’n duizend deelnemers per jaar hun weg te vinden naar de VuZ. Ondanks de beperkingen door corona blijft de animo groot.
In de provincie Drenthe is naast de VuZ, alleen nog de Volksuniversiteit Hoogeveen actief. Landelijk zijn er zo’n zestig.
 
Meer informatie over de Volksuniversiteit Zuidlaren is te vinden op www.vuzuidlaren.nl.

 25 november 2021
 Nieuws van de gemeente Tynaarlo, Henk

10-11-2021

Met o.a.:
- Fashioncheques voor kinderen uit minimagezinnen.
- Post van Zelfstroom, dit is geen actie van de gemeente.
- Enquête Hoe moet ons afval worden opgehaald?.

Klik hier om de gemeentepagina te openen.

Met vriendelijke groet, Team Communicatie, Gemeente Tynaarlo

 24 november 2021
 Gemeente Tynaarlo, Henk

23-11-2021

Met o.a.:
- Gratis parkeren tijdens wintermaanden.
- Oslopaal bij Drenthe College.
- Verdriedubbeling aanmeldingen pleegouders in Drenthe.

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Berichten van de gemeente Assen.

 23 november 2021
 Gemeente Assen, Henk

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van woensdag 3 april 1878 staat het volgende bericht:

"Het thans bestaande schoolgebouw te Zeijen is te klein, waarom de gerechtigden in de marke van Zeijen, de gemeente een stuk grond (op de brink) ten geschenke hebben aangeboden om aldaar een nieuwe school te bouwen, blijvend en tevens ruimte voor eene speelplaats over.
Naar men verneemt zal binnenkort aanbesteed worden het bouwen van een nieuwe school te Zeijen."

En op 29 april de volgende advertentie:

"Vries Aanbesteding
B. en W. maken bekend dat op dinsdag 7 Mei e.k. zal overgegaan worden tot opening der inschrijvingsbiljetten van de openbare aanbesteding van (het afbreken der bestaande school te Zeijen en het bouwen eener nieuwe school aldaar).

1. De levering der benodigde bouwmaterialen.
2. De levering der benodigde ijzerwerken.
3. De verf en glazenmakers werken met bijlevering van glas en verfstoffen.
 
Aanwijs in loco op 4 Mei nam. 2 uur. Bestekken voor zoover de voorraad strekt zijn vanaf 1 Mei a.s. ter secretarie te Vries te verkrijgen ad f 0,50 per stuk, terwijl er ter secretarie en bij den architect H. Luinge nadere inlichtingen te verkrijgen zijn."

 

De nieuwe school komt op de brink te staan voor bakker Fleddérus. Van dit gebouw zijn geen foto's of tekeningen bekend, maar in het wel aanwezige bestek staan de technische details goed omschreven. Met als basis de beschikbare verbouwingstekeningen van 1887 is deze informatie gebruikt om de tekeningen van het gebouw opnieuw te tekenen. Het geeft een goed beeld hoe de school er uit moet hebben gezien.

Meester Jan Pieters schrijft het volgende gedicht:

Bij intrede der nieuwe school te Zeijen

Vroolijk en tevreden,
En met blijden zin,
Ga ‘k met vlugge schreden
Tot de schooldeur in,
Want deez’ dag van vreugde,
Reeds zoo lang verbleid
Wil ons zeggen, dat de
School wordt ingewijd.

——

’t Is een dag van vreugde nu,
’t Lacht ons allen aan,
Ieder is verheugd nu,
’T Leeren zal nu gaan,
Beter dan voor dezen
In het oud lokaal
Kunnen wij nu leeren
In deez’ nieuwe zaal.

——

Sierlijk en verheven
Prijkt dit nieuw gebouw,
Onzen gids door het leven
Zoo men steeds getrouw
Al het goede, wat ons
Daar wordt voorgesteld
Tracht te doen, en ’t kwade
Paal en perken stelt.

——

Zorgen wij getrouw nu
Zoowel in ons is,
Dat dit schoolgebouw nu
Zijn goed doel niet mist,
Dat wij allen naamlijk,
Zowel immer kan
Van deez’ school genieten
’t Brengt ons voordeel ân.

——

Laat ons ’t hand besluiten,
Aan het hoog bestuur,
Onze dank te uiten,
In dit feestlijk uur,
Voor de moeite en kosten
Nu voor ons besteed
Door deez’ school te bouwen
Die ons zingen deed.

Zeijen den 20 Sept. 1878.   J. Pieters

 21 november 2021
 Rolf

Door de aangescherpte corona maatregelen heeft de organisatie van de Zeijer Strubbenloop besloten het evenement niet door te laten gaan.

De Zeijer Strubbenloop zou gehouden worden op zondag 28 november a.s.

De inschrijving is inmiddels stop gezet en alle deelnemers die zich inmiddels hebben ingeschreven krijgen z.s.m. bericht over de afwikkeling van de inschrijving.

Organisatie Zeijer Strubbenloop 

 21 november 2021
 Jans Takens, Henk

 20 november 2021
 Hoofdpiet

 20 november 2021
 Dieneke Kroeze, Henk.

Helaas is er dit jaar weer een aangepaste "intocht" van Sinterklaas. Door de corona maatregelen kan Sint de kinderen helaas niet in groepsverband ontmoeten. Maar hij wil de kinderen van Zeijen wel laten weten dat hij weer in het land is.
En dat doet hij via de video chat. Je kunt een mail sturen naar sint.zeijen@gmail.com en dan krijg je een persoonlijke uitnodiging voor een kort video gesprekje. Aanmelden kan tot en met donderdag 18 november.

 19 november 2021
 Hoofdpiet, Henk

Nooit meer…

Mijn schoonvader van 93 jaar heeft afgelopen dinsdag zijn rijbewijs ingeleverd op het gemeentehuis. Wij, de kinderen, en andere familie hadden hier al een paar maanden op aangedrongen. We vonden het niet meer verantwoord dat hij in de auto zou stappen. Het is natuurlijk niet niks, om afstand te doen van een bepaalde vorm van vrijheid. Mijn schoonouders hebben in hun leven, ook toen Erno en zijn zus nog heel jong waren, heel Europa doorgereisd. Vooral naar Groot-Brittannië en Scandinavië. De Noordkaap, Zweden, Finland en Denemarken. Reizen naar Engeland, Ierland, België, Franrijk enzovoort. Kamperend in kleine tentjes en later met een camper of met een caravan achter de auto. Mijn schoonmoeder heeft geen rijbewijs, dus ze zijn vanaf nu afhankelijk van taxivervoer en van ons. Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor taxivervoer binnen Hoogeveen is dat je niet meer auto kan rijden. Dat, en het feit dat hij vrijwel geheel afhankelijk is geworden van een rolstoel door zijn benauwdheid, heeft hem over de streep geholpen om zijn roze kaartje in te leveren. In één dag hebben wij de auto verkocht, de verzekering en de ANWB opgezegd. De mevrouw van de ANWB merkte vol ontzag op dat mijn schoonvader 65 jaar lid geweest is van de wegenwacht. Vroeger kreeg je bij een jubileumjaar als lid van de ANWB een zilveren speldje. Mijn schoonvader krijgt niet eens speldje en hij gaat nooit meer autorijden, op een dag is het zover.

 19 november 2021
 Els Windau, Henk

 18 november 2021
 Dieneke Kroeze, Henk.

 18 november 2021
 Rolf. Henk
 17 november 2021
 Dieneke Kroeze, Henk.

 

Béan mag vandaag 60 kaarsjes uitblazen. Dat zijn er nogal wat! Van harte gefeliciteerd mama en lieve oma! Proost op een gezond jaar!’ 

Groetjes, Namens familie van Hinte- Slotboom, Annelou.

 16 november 2021
 Annelou van Hinte, Henk.

Aan het eind van de Hooidijk in Zeijen ligt het familiebedrijf van Anton en Helen Zeldenrijk. Eerst stond hun boerderij in Naarden, Noord-Holland maar sinds 2013 in Zeijen. De boerderij in Naarden lag midden in het bos en was slecht verkaveld. Er was geen mogelijkheid om de boerderij te ontwikkelen. En dus werd besloten te verhuizen. Het bedrijf telt ongeveer 120 melkkoeien, 30 pinken en 30 kalveren. De koeien zijn voornamelijk van het ras Frisian Holstein, zowel roodbont als zwartbont. Anton fokt al jarenlang zijn koeien uit de beste en sterkste koeien. Alle landerijen liggen om de stal en dat maakt het weiden en voeren van de koeien veel makkelijker. 

Het land aan de Hooidijk is al eeuwen grasland en zeer geschikt voor koeien om te grazen. Vandaar de naam ‘Hooidijk’. Het vee wordt dan ook zo lang en veel mogelijk in de wei gelaten. Als het weer het toelaat, lopen de koeien buiten. Daar geniet de familie van! 

De boerderij van de familie Zeldenrijk ligt in het gebied van de boermarke Zeijen. De familie wist voor de verhuizing niet van het bestaan van een boermarke af, maar heeft er nu een positieve ervaring mee. De boermarke blijkt een goed middel om gezamenlijk te werken aan het nog duurzamer maken van de boerderijen.

Klik op de link en lees het hele verhaal op: Boermarke Zeijen

 16 november 2021
 Boermarke Zeijen/Alie, Henk

De loting in de beker had SVZ gekoppeld aan Pelikaan S. Deze ploeg draait mee in de top van de zaterdag eerste klasse. Heel moeilijk dus. Maar in het voetbal kan alles en ben je nooit kansloos. Ons spelprincipe gooien we niet overboord, maar iets meer inzakken is toch wel verstandig. Met deze voorbereiding stonden we zaterdagmiddag om vijf uur op het kunstgrasveld van Pelikaan S in Oostwold. Al snel wordt duidelijk dat deze mannen erg goed kunnen voetballen. De eerste opbouwende actie van SVZ wordt onderbroken en de voorsprong voor Pelikaan S kan nog worden voorkomen in de eerste minuten. Dit wordt knokken voor SVZ. Een kwartier lang kan SVZ, Pelikaan S van het scoren afhouden, maar dan valt de 1 – 0. SVZ zakt ver in. Als SVZ er dan een keer uit kan komen ontbreekt de energie bij de goal van Pelikaan S om gevaarlijk te worden. SVZ knokt voor wat het waard is. Pelikaan S blijft met passes strooien richting de goal van SVZ. Vlak voor rust moet SVZ voor de tweede keer capituleren, 2 – 0. Dat is ook de ruststand. De mannen van SVZ zijn blij dat de rust bereikt is. Deze wedstrijd vreet energie. Toch zijn we tevreden over het verloop van de wedstrijd. Hiervoor krijgen ze dan ook complimenten. Er is maar een advies, ondanks de sterke tegenstander, probeer te blijven voetballen. Kort na het beging van de tweede helft komt Pelikaan S op 3 – 0. Toch komt SVZ meer aan het voetballen. We komen vaker onder de druk van Pelikaan S uit. Maar de energie die deze wedstrijd nodig heeft vreet aan de ploeg. In de zeventigste minuut maakt Pelikaan S de 4 – 0. Toch weet SVZ ook nog een grote kans te creëren. Patrick stoomt op, maar schiet hem net naast. Die treffer hadden de mannen verdiend. De wedstrijd wordt afgesloten met een 4 – 0 overwinning voor Pelikaan S. Natuurlijk eindigt ons bekeravontuur hier, maar geknokt hebben we. We hebben alles gegeven. Natuurlijk komen we tekort tegen een ploeg uit de eerste klasse, maar daar hebben de mannen van SVZ zich niet zomaar bij neergelegd, en dat verdiend een compliment. Zoals altijd was het publiek van SVZ weer in grote getale aanwezig om SVZ te ondersteunen. Ook dat verdiend een compliment ! Volgende week hebben we een vrij weekend. Onze eerstvolgende wedstrijd is op 28 november thuis tegen Siddeburen. 

 15 november 2021
 Rieks Kooistra, Henk.

Maar wat is dat nou eigenlijk en wat maakt het zo gevaarlijk? Op de website CO-wijzer.nl vind je alle ins en outs over koolstofmonoxide (CO) en vooral ook hoe je een vergiftiging kunt voorkomen!

Een initiatief van de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

 15 november 2021
 Rolf

Bert van Halen is 50 jaar geworden!

De buurt feliciteert deze Abraham en heeft, in het holst van de nacht, gezorgd voor een passende versiering rondom het huis. Als je over het Zeijerveld rijdt is het niet te missen.

Zijn gezin heeft hem ook in het zonnetje gezet door een grote Abraham in de tuin te zetten.

Door al zijn vrienden werd hij verrast en wakker gezongen. Zij stonden onder het slaapkamerraam een luide serenade ten gehore te brengen. 

Het was inmiddels al behoorlijk vroeg in de volgende morgen, maar toch werd er buiten nog even (sommigen al behoorlijk slaperig) geproost op de 50 jarige Bert!

Ook namens de redactie gefeliciteerd en nog vele jaren. Klik op meer voor de rest.

 14 november 2021
 Mattie/Alie, Henk

Meer artikelen in het archief »