Lid worden

Lid worden kunt u door onderstaand formulier in te vullen. De jaarbijdrage is 7 euro (of meer).

Lid worden van de BVZ kan door het invullen van onderstaand formulier.

Ja, ik word lid van de Belangenvereniging schoolkring Zeijen.
Ik verleen, tot wederopzegging, een machtiging aan de Belangenvereniging schoolkring Zeijen om jaarlijks het volgende bedrag  van mijn bankrekening af te schrijven:

De bijdrage wordt rond 1 mei van uw rekening afgeschreven als “Bijdrage lidmaatschap BVZ"