Nieuws

Verslag BVZ jaarvergadering

Het programma voor de jaarvergadering was omgedraaid waardoor de wethouders Vellinga en De Graaf voor de pauze het standpunt van de gemeente Tynaarlo konden uitleggen aan de leden van de BVZ. Het lijkt er op dat er toch wel wat schot komt in de plannen om nieuwbouw te realiseren. En hoewel de plannen door een lokale commissie al vrij ver uitgewerkt waren, moet veel reken- en uitzoekwerk opnieuw door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Vanuit de zaal kwam de kritische vraag waarom dit allemaal weer zo lang moet duren. De plannen waren al wel zo uitgewerkt dat ze dinsdag zouden kunnen beginnen. Maar helaas zo werkt het niet. De verwachting is nu wel dat na de zomervakantie het zo ver is dat er om geld zal worden gevraagd aan de gemeenteraad. Uiteraard zal er daarna ook met omwonenden in overleg worden gegaan.

Na de pauze werd het officiële gedeelte nog behandeld.

  1-04-2024
 Ella

pagina terug