Mfa DE ZEIJER HOOGTE

In juni 2014 is de multifunctionele accommodatie (Mfa) DE ZEIJER HOOGTE officieel geopend. De Mfa is in de plaats gekomen van de oude basisschool, de sportkantine en het dorpshuis Co Osinga.
 
Mfa DE ZEIJER HOOGTE heeft twee hoofdgebruikers:

 • de gelijknamige openbare basisschool en
 • de Sport Vereniging Zeijen.

Andere gebruikers zijn onder meer:

 • de buitenschoolse opvang Kidscasa,
 • de klaverjasclub,
 • de schilderclub het Zeijerpalet,
 • de koersbalclub,
 • de jeugdsoos,
 • Historisch Zeijen.nu.

Ook worden er naaimachinelessen gegeven.

In DE ZEIJER HOOGTE bevinden zich naast de basisschool een aantal andere (groeps)ruimtes, een kantine met keuken en een sportzaal met douches.  De catering (beperkte kaart) vanuit de kantine wordt verzorgd door de beheerders.
De ruimtes kunnen ook door andere groepen gebruikt worden. In principe kan dit alleen voor initiatieven vanuit de schoolkring Zeijen. Denk hierbij aan lezingen, toneel, gespreksgroepen. Geïnteresseerden kunnen over de mogelijkheden en kosten contact opnemen met een van de beheerders. Recepties (jubilea, trouwen e.d.) zijn niet mogelijk. Daarvoor verwijzen wij graag naar Zalencentrum Hingstman in het dorp. 

Bestuur

De stichting DE ZEIJER HOOGTE heeft een 5 mens sterk bestuur: 

 • Marja Thomas, voorzitter
 • Rob Bruinsma, penningmeester
 • Nienke Olthof-Dagtekin, secretaris
 • Erik Ruinemans, lid
 • Jan Willem Dik, lid

Het bestuur vergadert eens per zes weken. Halfjaarlijks is er een bijeenkomst waarin het bestuur met de gebruikers overlegt. Alle vaste gebruikers van DE ZEIJER HOOGTE en de gemeente Tynaarlo (eigenaar van het gebouw) zijn daarbij vertegenwoordigd.

Donateurs

Inwoners van Zeijen en omgeving kunnen de Mfa steunen met een donateurschap. In 2018 waren dit er ruim driehonderd.

Beheerders zijn:

 • Jeanet Weidgraaf, 06 150 317 48

Adres

DE ZEIJER HOOGTE
Ubbenaseweg 7
9491 AA ZEIJEN