Officiële Bekendmakingen Ter Aard

Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016

5 december 2023 - gmb-2023-518527 : Doetinchem - Meer informatie »

Beleidsregel monumenten opknappen en instandhouden Ede

5 december 2023 - gmb-2023-518523 : Ede - Meer informatie »

Algemene plaatselijke verordening West Betuwe

5 december 2023 - gmb-2023-518878 : West Betuwe - Meer informatie »

Re-integratieverordening Participatiewet Wageningen 2023

5 december 2023 - gmb-2023-512269 : Wageningen - Meer informatie »

Nummer 2023R0110d Legesverordening 2024

5 december 2023 - gmb-2023-512026 : Veendam - Meer informatie »

Nadere regels AlkmaarPas voor minima

5 december 2023 - gmb-2023-517773 : Alkmaar - Meer informatie »

Omgevingsvergunningen

5 december 2023 - gmb-2023-514757 : Assen - Meer informatie »

Beleidskader Publiek Cameratoezicht Gemeente Papendrecht

5 december 2023 - gmb-2023-518499 : Papendrecht - Meer informatie »

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doetinchem 2023

5 december 2023 - gmb-2023-516322 : Doetinchem - Meer informatie »

Besluit regelende de mandatering van bevoegdheden in de gemeente Tholen

5 december 2023 - gmb-2023-515473 : Tholen - Meer informatie »

Nummer 2023R0110c Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024

5 december 2023 - gmb-2023-512023 : Veendam - Meer informatie »

De Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024)

5 december 2023 - gmb-2023-514843 : Venlo - Meer informatie »

Ontwerp uitwerkingsplan ‘Bronsgeest 2023’ met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en ontwerp exploitatieplan Bronsgeest, 1e herziening ter inzage, gemeente Noordwijk

5 december 2023 - gmb-2023-517071 : Noordwijk - Meer informatie »

Legesverordening Venlo 2024

5 december 2023 - gmb-2023-516156 : Venlo - Meer informatie »

Beschikking op aanvraag voor (bouw)machine, Dorpskade 43a te Wateringen

5 december 2023 - gmb-2023-517140 : Westland - Meer informatie »

Beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen Participatiewet Goeree-Overflakkee

5 december 2023 - gmb-2023-517274 : Goeree-Overflakkee - Meer informatie »

Beleidsregel Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) gemeente Kampen

5 december 2023 - gmb-2023-514424 : Kampen - Meer informatie »

Verordening van de raad van Oudewater houdende bepalingen ter verzekering van de openbare orde en veiligheid 2017 (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oudewater 2017)

5 december 2023 - gmb-2023-517329 : Oudewater - Meer informatie »

WINKELTIJDENVERORDENING GEERTRUIDENBERG 2023

5 december 2023 - gmb-2023-518404 : Geertruidenberg - Meer informatie »

Nummer 2023R0110a Verordening afvalstoffenheffing 2024

5 december 2023 - gmb-2023-512009 : Veendam - Meer informatie »