Officiële Bekendmakingen Ter Aard

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-381087 : Beek - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van leges Cuijk 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382566 : Cuijk - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van leges Grave 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382523 : Grave - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van leges Boxmeer 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382504 : Boxmeer - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van leges Mill en Sint Hubert 2022 (Verordening leges Mill en Sint Hubert 2022)

28 oktober 2021 - gmb-2021-382460 : Mill en Sint Hubert - Meer informatie »

Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer

28 oktober 2021 - gmb-2021-382086 : Zoetermeer - Meer informatie »

Beleidsregels parkeerfaciliteiten gehandicapten gemeente Diemen 2021

28 oktober 2021 - gmb-2021-381994 : Diemen - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Grave 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382527 : Grave - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Cuijk 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382592 : Cuijk - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Boxmeer 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-379872 : Boxmeer - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Mill en Sint Hubert 2022 (Verordening reinigingsheffingen Mill en Sint Hubert 2022)

28 oktober 2021 - gmb-2021-382342 : Mill en Sint Hubert - Meer informatie »

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hollewandsweg 30, 30A

28 oktober 2021 - gmb-2021-373206 : Zwolle - Meer informatie »

Gemeente Aalsmeer – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

28 oktober 2021 - gmb-2021-378691 : Aalsmeer - Meer informatie »

Gedoogbeschikking Noodopvang voor vluchtelingen en/of asielzoekers op het USAG-terrein te Schinnen

28 oktober 2021 - gmb-2021-385457 : Beekdaelen - Meer informatie »

Regioplan Bevordering Basisvaardigheden regio Midden Holland “Een (basis)vaardige regio” 2020-2024

28 oktober 2021 - gmb-2021-382574 : Gouda - Meer informatie »

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Grave 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382533 : Grave - Meer informatie »

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Mill en Sint Hubert 2022 (Verordening rioolheffing Mill en Sint Hubert 2022)

28 oktober 2021 - gmb-2021-382207 : Mill en Sint Hubert - Meer informatie »

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Cuijk 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382639 : Cuijk - Meer informatie »

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Boxmeer 2022

28 oktober 2021 - gmb-2021-382640 : Boxmeer - Meer informatie »

Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Almere 2021

28 oktober 2021 - gmb-2021-381059 : Almere - Meer informatie »