Archief

Veel van de werkzaamheden die we als Werkgroep Zeijerwiek doen zijn gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Om te weten of dit beleid ook succesvol is doen we veel aan monitoring. Enthousiaste mensen uit Zeijen en omgeving inventariseren de flora en fauna rondom Zeijen. Op onze site zijn de resultaten daarvan te vinden. In de afgelopen jaren zijn er al enkele hele mooie en bijzondere waarnemingen gedaan. De terugkomst van de Rietorchis, de Blauwborst en de Zonnedauw om er maar enkele te noemen. Voor ons een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Kort geleden is daar nog een andere hele mooie waarneming bijgekomen. Cindy de Jonge van werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging is rondom de Zeijerwiek op zoek gegaan naar sporen van de Otter en…. heeft die ook gevonden!! Afgelopen werkochtend kwam ze bij ons in de keet om wat meer te vertellen over het gedrag van de Otter en de opkomst daarvan in Drenthe. Daarna is ze met ons het veld ingegaan en heeft ze ons uitleg gegeven over hoe je kan herkennen dat er een Otter actief is in het gebied. En, wat blijkt, er zijn sporen volop! De Otter zelf zul je niet gauw zien. Er naar op zoek gaan heeft echt geen zin. Het is een erg schuw dier dat bij mensen uit de buurt zal blijven. En het is ook meestal ’s nachts actief. Oog in oog met een Otter kom je dan ook niet zo snel. Het beste kun je de aanwezigheid van een Otter vaststellen aan… zijn poep. Om dat vriendelijker te laten klinken noemen ze dat bij een Otter een spraint. In een spraint kun je terugvinden wat de Otter eet. Dat is meestal vis of rivierkreeft, maar het kunnen ook muizen of vogeltjes zijn. De geur ervan is erg kenmerkend en ruik een beetje naar laurierdrop. De spraints van Otters worden onderzocht op DNA en daarmee kan worden vastgesteld of er een of meerdere Otters in een gebied voorkomen en uit welke populatie ze afkomstig zijn.

Als werkgroep zijn we natuurlijk erg blij met de komst van de Otter in ons gebied. We hopen dat ze hier een mooie toekomst tegemoet gaan.

 16 februari 2020
 Henk Boxma / Erna

 16 februari 2020
 Henk Hingstman, Henk

Lekker, gezond en duurzaam eten uit de buurt

Herenboeren Assen wil met 200 huishoudens een coöperatie oprichten om in de directe omgeving van Assen gezond en duurzaam voedsel te laten verbouwen met biologisch als ondergrens. Onafhankelijk van de markt, in harmonie met de natuur en zonder winstoogmerk. 'Herenboeren' als nieuwe vorm van landbouw.

Spreekt u dit aan, kom dan gerust op onze informatieavond en we vertellen u waarom we daar in Assen ook mee van start gaan. De koffie en thee staan klaar.

 

 

INFORMATIEAVOND

Woensdag 26 februari
MFA De Zeijer Hoogte, Ubbenaseweg 7, Zeijen
Aanvang 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur)

 15 februari 2020
 Stichting Herenboeren Assen, Rolf

Gevoeligheden

De Hema stopt met de naam moorkop, ze vinden het ‘niet meer van deze tijd.’ Ze veranderen moorkop in chocoladebol, het product blijft hetzelfde, lees ik op NOS-nieuws. Er is in het westen van het land zelfs een bakker bedreigt die moorkoppen verkoopt. Negerzoenen mocht al een tijdje niet meer. Ligt het nou aan mij, dat ik denk dat we allemaal een beetje overgevoelig aan het worden zijn? Mij maakt het niet uit hoe ze zo’n gebakje noemen, ik ben niet zo van het vasthouden aan tradities. Het gaat er mij meer om, dat we allemaal zo gauw hoog in de gordijnen zitten, bij sommige woorden. Als je het woord moorkop maar niet gebruikt tegen iemand die een donkergekleurde huid heeft. Stel ik ga binnenkort actievoeren tegen het product blanke vla, omdat ik het maar niets vind dat mijn huidskleur in verband wordt gebracht met vla. Dan ligt iedereen toch in een deuk van het lachen. In musea en de geschiedenisboekjes zou het woord Gouden Eeuw niet meer mogen. Waarom niet? Als je maar aanvult dat het niet voor iedereen een gouden tijd was, vertel over de armoede van de gewone man in die tijd. In de journalistiek hebben ze het steeds vaker over witte mensen in plaats van blanke mensen. De meningen lijken sterk verdeeld. Sommige woorden zijn tijdsgebonden, blijf die dan ook zien als product en in de context van desbetreffende tijd. Maar moffel die woorden niet weg, ze zijn de geschiedenis van onze taal.

 14 februari 2020
 Els Windau, Henk

 14 februari 2020
 De redactie


Zaterdag 29 februari 2020      Afterparty met DJ Egbert

Teams tot maximaal 6 personen kunnen zich opgeven bij Café Hingstman. Kosten per team € 10,00 

 13 februari 2020
 Henk Hingstman, Henk

"Het project Herenboeren Assen gaat zich mogelijk vestigen in Rhee. Inmiddels hebben 111 huishoudens zich aangemeld voor het project waarbij duurzaam voedsel wordt geproduceerd. Wanneer er 150 huishoudens meedoen, dan kan het Drentse herenboerenproject starten.
 
Mariska Pater, voorzitter van de Stichting Herenboeren Assen, is positief: het plan is om op 1 november 2020 te beginnen. 'Nu we een locatie op het oog hebben; namelijk Rhee, hopen we dat mensen sneller geneigd zijn zich aan te melden. We krijgen nu al positieve reacties.' "

Lees verder op de website van RTV Drenthe >>

 12 februari 2020
 Jasmijn Wijnbergen RTV Drenthe, Rolf

Zo, alle voorstellingen zijn gespeeld in een uitverkochte zaal bij Café Hingstman. Toneelvereniging De Zeijer komedie heeft dit jaar flink uitgepakt met een groots stuk. Hierdoor moesten er extra (oud) en gastspelers aangetrokken worden. Er is subsidie geregeld en er zijn sponsoren gevraagd. Dit alles maakte het mogelijk om meerdere malen dit stuk op te voeren. Er is zelfs een  discussiemiddag georganiseerd met als thema "Is de oorlog echt voorbij ... in Zeijen?".

Het stuk speelde zich af in een café in Frankrijk, midden in de tweede wereldoorlog. Iedereen die het stuk kent van de televisie heeft zeker bepaalde dingen herkend, die in dit toneelstuk zeker terugkwamen. Zo was daar de moeder van Edith (de vrouw van de waard René) die af en toe luidruchtig met de stok bonsde om aandacht. En de papagaaienverkoper LeClerq. Ook de Duitse (en Italiaanse) officieren werden goed neergezet.

Maar, door iedereen werd goed gespeeld en dit werd dan ook gewaardeerd door het publiek.

 10 februari 2020
 Ella, Lea (foto's), Henk

Op z'n 72-ste is Jan van der Weide -  die gewoond heeft aan de Rheeërweg in Zeijen - aan zijn levensverhaal begonnen. Huis en haard verkocht en zwervend met een camper door Europa en straks Canada en Amerika. Intussen schrijvend in zijn blog, beginnend met de vroegste herinneringen uit Zeijerveld en Zeijen. Er zijn vast mensen van destijds die hem en zijn verhalen herinneren en hij zou het leuk vinden om reacties te mogen ontvangen.

"Mijn naam is Jan van der Weide en ik ben in 1947 geboren. Thuis waren we met zijn twaalven. Ik heb 7 broers en twee zusters. Van het tiental kinderen ben ik de tweede. Mijn vader is in 1911 geboren en mijn moeder in 1921. Beiden zijn helaas gestorven, maar op hoge leeftijd, na een hard leven vol met zorgen en altijd werken. We waren thuis arm. Mijn vader werkte bij een boer en dat was direct na de oorlog geen vetpot. Ik denk dat mijn herinneringen terug gaan tot ongeveer de leeftijd van 6 jaar. In deze blog schrijf ik mijn fantasieën op en waar gebeurde verhalen in het verleden en in de toekomst."

Het blog is te vinden op: https://altijdverkennend.blogspot.com >>

 10 februari 2020
 Rolf

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112.
Is het niet acuut en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente.

 

 9 februari 2020
 Veiligheidsregio Drenthe, Rolf

Een groep (oud-)bewoners van de schoolkring Zeijen is al langere tijd bezig met het in kaart brengen van onze geschiedenis. Eens per maand zaten we dan bij de familie Pathuis of Tjassens thuis en werden de ingekomen vragen en materiaal besproken en verwerkt. Maar het gaat goed, steeds meer historische informatie komt vrij! Veel hiervan wordt gedigitaliseerd en gaat daarna retour naar de eigenaren. Maar er zijn ook foto's, boeken, landkaarten en andere informatie dat niet terug hoeft... wat doen we daar mee? Opslagruimte hadden we niet...

Jantje Emmens heeft het archief van Marchienus aan ons overgedragen en toen ging alles in
een stroomversnelling. Er werd contact gezocht met MFA De Zeijer Hoogte en alles was snel rond. We kunnen gebruik maken van de MFA om samen te komen. We hebben de beschikking gekregen over 3 dubbele kasten voor opslag. We zijn daar nu iedere maandagmiddag om te werken, maar het gaat ook om persoonlijk contact, gezelligheid! Kom eens langs!

Inloopmiddag Historisch Zeijen.nu

MFA De Zeijer Hoogte

Iedere maandagmiddag 13.30 - 15.30 uur

 

 9 februari 2020
 Rolf

Op zondag 2 februari is Nick op gepaste wijze uitgezwaaid. Nick gaat voor zijn studie 5 maanden stage lopen in Malaga. Voor de rest van het seizoen kunnen wij dus geen gebruik maken van zijn diensten. Wij wensen Nick, namens SVZ, heel veel succes en plezier. Wij zien je volgend seizoen weer.

 8 februari 2020
 Rieks Koostra, Henk

Inconsequent

Het is weer zo’n weekend dat we van hot naar her rijden. Bennekom, Den Haag en Hoogeveen. Als we op de A28 rijden sjeest er eentje met minstens 160 km per uur op de teller langs ons op de linkerbaan. Onze auto krijgt een duw van opzij door de luchtverplaatsing. Ik denk en zeg het even later hard op: ‘Wat brengt mensen ertoe om te denken dat verkeersregels en snelheidsbeperkingen niet voor hun gelden?’ Natuurlijk is de auto die te hard rijdt een Audi. Ligt het aan het merk of de mens die erin zit? Soort mens dat soort auto kiest denk ik. Op de rechterrijstrook komen we mensen tegen die, vanaf het moment dat bekend werd dat 100 de nieuwe norm wordt, dachten dat gaan we meteen doen. Het levert gevaarlijke momenten op in de drukte, het snelheidsverschil tussen de linker en rechterbaan is te groot. Ineens besef ik, dat ik mensen zit te veroordelen terwijl ik zelf soms te hard rijd. Niet in de stad of in dorpen maar wel op de wegen tussen Assen en Zeijen. Dan erger ik me rot aan mensen die zich aan de toegestane snelheid van 60 houden. Vooral aan mensen die 60 rijden en dan in de Ter Aard 60 blijven rijden. Je mag daar maar 30! Wat kan een mens toch inconsequent zijn en ik dus ook.

 7 februari 2020
 Els Windau, Henk

Vorig jaar ging de informatieavond niet door. Nu in de herkansing. Op donderdag 13 februari vanaf 20:00 (inloop vanaf 19:30 uur) uur worden jullie uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp. De locatie is café Hingstman.

De avond duurt tot ongeveer 22:00 uur. Op het kaartje hieronder staat de mogelijke locatie voor het zonnepark. Dit zonnepark levert voldoende stroom voor 5.500 huishoudens.


Graag vooraf even hier aanmelden via het aanmeldformulier. Kun jij niet langskomen, maar wil je wel op de hoogte blijven? Of wil je na het bezoek jouw mening nog geven over het plan? Dat kan. Stuur een e-mail met naam en adres naar ubbena@ecduurzaamassen.nl.

Namens:

Klaas Dolsma, Bronnen VanOns
Ismael Bena, Adamant Renewables
Ton Verloop, Energiecoöperatie duurzaam Assen
Christiaan Teule, Natuur en Milieufederatie Drenthe

 5 februari 2020
 Henk


De houtsingels zijn grotendeels in de ruilverkaveling aangelegd. Het kwam nogal eens voor dat de nieuwe houtsingel direct naast de bestaande oudere houtwal werd aangeplant. Deze nieuwe houtsingels waren 'de compensatie' voor het verdwijnen van houtwallen, bosjes en vennetjes en andere landschapselementen in de ruilverkaveling. De laatste vijftig jaar hebben de houtsingels zich vrij eentonig en uniform ontwikkeld. Het advies en het beheer is erop gericht om meer variatie in de houtsingels aan te brengen. Door bepaalde 'vakken' te dunnen, meer open te maken en door nieuwe aanplant ontstaat een meer gevarieerde begroeiing. Dat is gunstig voor andere flora en fauna. In de wat bredere singels ontstaat een nieuw 'microklimaat'. Diverse vlinder- en vogelsoorten hebben daar baat bij. Ook schuilgelegenheid en voedsel voor bijvoorbeeld de das en de ree worden hierdoor verbeterd.
Nabij het Meestersveen, de Oosterseweg en in het Landschap de Zeijerwiek werkt de werkgroep momenteel daaraan. Bij de Zeijerwiek wordt komende weken tevens op verzoek van de naastgelegen eigenaar de houtwal langs de sloot gedund en overhangende bomen en ingescheurde takken verwijderd.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

 4 februari 2020
 Thalling Blum, Henk

ARCHIEF PER JAAR