Archief

 6 oktober 2019
 Aletta

Op Historisch Zeijen.nu is al veel meer te lezen over het vliegveld in Ubbena. Eén van de vliegtuigeigenaren was Willem Albertus Reinders (geboren 6 maart 1876), stukadoor uit Veendam. Ondanks zijn vele pogingen om een toestel te maken dat daadwerkelijk kon vliegen mislukte dit steeds. Het bleef bij loze beloftes en uitvluchten, de zogenaamde Veendam I heeft - voor zover ons bekend - nooit het luchtruim gezien... In dit artikel uit de Nieuwe Veendammer courant van 26 september 1911 is het sarcasme hierover terug te lezen. Maar het stuk geeft óók een erg mooi beeld van het reilen en zeilen op het vliegkamp van Albert Hofkamp in Ubbena.

Vliegveld te Zeijen

"Verleden week deed men ons per briefkaart de mededeeling dat Zondag onze plaatsgenoot de heer Reinders zou vliegen. We stapten dus Zondagmiddag, ook gedreven door het prachtige weer op onze velocipède en sloegen den weg naar Zuidlaren in, om van deze eerste aviatische prestaties getuige te zijn. En al werden we in onze eigenlijke verwachtingen teleurgesteld, we hebben ons den rit niet beklaagd. Het vliegveld ligt vrij ver af, van Zuidlaren nog ongeveer drie kwartier op de fiets. De weg loopt echter door een landschap zoo rijk aan natuurschoon, men heeft er van den weg zulke aardige uitzichten, dat 't genot daarvan alleen de inspanning van den rit vergoedt. We kwamen dan eindeljjk op het vliegterrein, waar om en bij drie groote houten gebouwen eenige honderden menschen waren samengekomen, wachtend op het oogenblik dat gevlogen zou worden.Twee van deze houten gebouwen zijn bergplaatsen voor vliegmachines, het 3de is een comfortabel ingericht café, met biljart, piano, orgel en leestafel, waarop verschillende couranten en tijdschriften, enz. Eenigszins in spanning verkeerend, haastten we ons onzen aviateur Reinders te zoeken. We vonden hem in een hangar, bij zijn machine, waar bovenop een aviatiek uitziend persoon zat te hameren en te kloppen alsof 't heele ding weer uit elkaar zou. Als men op een vliegveld is, verkeert men steeds in onzekerheid of er gevlogen zal worden of niet, zelfs al is 't bladstil, en dat was het. We vroegen dus direct hoe 't er mee werd. Reinders antwoordde dat bij niet zou vliegen, want er mankeerde nog een kleinigheid aan zijn toestel, een hefboompje ontbrak, en dat had hij niet meer op tijd kunnen krijgen. Op onze vraag waarom hij niet eerder zijn toestel geprobeerd antwoordde hij, dat, toen de Helpman en Konings toestel er waren, er voor zijn machine geen plaats was in de hangars. Hij had nog niet gevlogen, wel reeds een paar keer het terrein rondgehuppeld.

Hij zou dus nu ook niet vliegen, maar zijn collega van Dijk zou een vlucht maken. We hadden al enkele van die heeren met leeren kappen om de beenen en met korte broeken rond zien wandelen, en nu hoorden we dat dit waren de gebroeders van Dijk en gebrs. Paanakker, alle vier leerling-aviateurs.

We gingen naar de andere loods en daar zagen we een vliegtoestel, vervaardigd door de gebrs. van Dijk, ook een eendekker. Een der heeren zat in den stuurstoel en was bezig uitlegging te geven van de verschillende functies der diverse raadjes en hefboomen. We vroegen of hij zou vliegen. Neen, maar Reinders zou een tour maken. We vertelden hem toen wat we pas van Reinders gehoord hadden. Daar kwam juist iemand op onze groep toegeloopen en van onder een heel groote sportpet hoorden we een slordige stem: We kunne wel is een baantje rolle! Met nonchalante beweging (sport en nonchalance hooren bij elkaar) gooiden direct een paar der heeren met leer om hun beenen hun jassen uit en werden de schotten van de hangar geopend. Nauwelijks kreeg het publiek dit in de gaten of daar kwamen de menschen toestroomen. Allen wilden er liefst zoo dicht mogelijk bij staan, en men drong zoo op, dat het manoeuvreeren beslist onmogelijk zou zijn. 

De aviateur, we meenen een mijnheer Paanakker, verklaarde zoo het toestel niet buiten te halen, doch dat maakte niet veel indruk. Meer hielp het, toen een der heeren met behulp van een hond aan een koord de menschen terug drong. En toen ging het los: de motor, een driecylinder, werd aangezet, en daar wipte het toestel er van door, zich in het schemerdonker als een reuzenvogel afteekenend tegen den donker purperen horizon. De bestuurder maakte daarop verschillende wendingen, maar van den grond kwam hij niet. Het publiek juichte den vlieger even toe en het toestel werd weer opgeborgen. Daarop reden we in den prachtigen zoelen avond naar huis."

Foto 1 - Het toestel van Reinders op het sportterrein te Veendam, juni 1911. Uit "Aviateurs van het eerste uur", Wim Schoenmaker en Thijs Postma, 1984.

Foto 2 - De noordelijke luchtvaartpioniers bij elkaar op het vliegveld in Ubbena
Staand: onbekend - Sieb Koning
Gehurkt: La Donnely (of La Donelly).
Zittend: onbekend, Adriaan Mulder, Hubert Hagens, Emile de Schepper, Emile Ladougne (Franse aviateur), Albert Hofkamp, Willem Reinders.
Het vliegtuig is de Helpman I van Hagens en de Schepper.
Datering: september 1911.

Foto 3 - De feesttent van Albert Hofkamp.

Foto 4 en 5 - Het artikel uit de Nieuwe Veendammer courant van 26 september 1911.

 6 oktober 2019
 Rolf

Op donderdagavond 10 oktober is in het gemeentehuis te Vries van 19:00 tot 21:30 uur een Inspiratieavond Duurzaamheid.

Er zijn verschillende acts, lezingen en workshops.

Meer informatie is te vinden op de poster en op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/10-oktober-duurzaam-event

Meer onderwerpen over duurzaamheid vindt u op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid.

 5 oktober 2019
 Menno van den Ham, Aletta

Konijn Fluffy een extra blaadje sla en mag hond Woef een extra rondje lopen. Het is vandaag Wereld Dierendag!

Wist jij dat in 1930 voor de eerste keer de officiële Wereld Dierendag werd gevierd? In die tijd, was het verschijnsel ‘themadag’ nog nieuw. Dierendag sloot aan bij de korte lijst themadagen als de Dag van de Arbeid (1890), Vrouwendag (1910), Moederdag (ca. 1914) en Boomplantdag (1919). Inmiddels zijn er meer themadagen dan de dagen die een jaar telt!

Dierendag is de dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. Een beetje te vergelijken met je eigen verjaardag. Dus verwen je huisdier vandaag extra en zet hem/haar in het zonnetje!

 4 oktober 2019
 Lea, Aletta

Demonstreren

Toen ik ongeveer zo oud was als Greta Thunberg nu, ging ik voor het eerst demonstreren. Een demonstratie tegen de oorlog in Vietnam en de Amerikaanse rol daarin. Op uitnodiging van de ouders van mijn vriendje ging ik mee. Mijn eigen ouders gingen niet, maar vonden het prima. Mijn vader was een antimilitarist en een dienstweigeraar en was het volmondig met me eens. De tocht in Den Haag ging naar de Amerikaanse ambassade. Ik kan me nog goed herinneren dat ik het adembenemend en ook spannend vond, zo veel mensen, persfotografen en heel veel politie. Onder de indruk van de geweldloosheid van Mahatma Ghandi, vond ik dat een demonstratie zonder gedoe moest verlopen. Helaas. Een groep jongeren, die de Rode jeugd werd genoemd, begon met relschoppen en de politie te paard greep in met wapenstokken. Toevallig liepen wij in de buurt van dat groepje en we werden gelijk met hen uiteengedreven. Plotseling alleen, vijftien of zestien jaar oud en heel erg bang, rende ik weg en werd bijna onder de voet gelopen door een politiepaard, de wapenstok kon ik nog net ontwijken. Ik vluchtte een gebouw binnen. Dat bleek een kerk te zijn en ik dacht daar veilig te zijn. De dominee of pastoor, dat weet ik niet meer, zette me direct weer uit de kerk, hij zei: ‘Ik wil niets met jullie tuig te maken hebben.’ Het heeft me er niet van weerhouden om in de jaren daarna met meer demonstraties mee te lopen. Kerken? Die mijd ik.

 4 oktober 2019
 Els Windau, Henk

Er hebben zich 7 teams aangemeld voor het stratenvolleybaltoernooi op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober.

Het is altijd een sportief, sociaal en gezellig toernooi. Meedoen is minstens zo belangrijk als winnen.

Helaas is er bij een aantal teams een tekort aan dames. De minimumleeftijd is 15 jaar.

Dus, ben je een dame en vind je het leuk om nog een of twee avonden mee te doen, meld je dan bij mij aan.

Dan zorg ik dat je bij een team wordt ingedeeld.

Ella Wever, 0592-291613, of 06-20600578, of ellawever@hotmail.com

 3 oktober 2019
 Ella

 2 oktober 2019
 Klaas Tjassens, Aletta

Ondanks het vreselijke weer, kon er wel gevoetbald worden in Gieten. SVZ kwam op een 1 – 0 achterstand door een terechte penalty. De stand werd gelijk getrokken door een goal van Ryan Subaeswaran. Op slag van rust kreeg SVZ ook een penalty. Avner Liedelmeyer benutte de kans en zette SVZ op een 1 – 2 voorsprong. Alhoewel de trainer nog niet stond te juichen over het vertoonde spel, werd deze treffer met gejuich ontvangen. In de 2e helft was het wederom een open wedstrijd. De gelijkmaker van Gieten liet niet lang op zich wachten, 2 - 2. Jochem Haverkate profiteerde van een glijpartij van de keeper op het gladde kunstgrasveld en liet de 2 – 3 aantekenen. Helaas was SVZ niet in staat om de voorsprong vast te houden, Gieten kwam weer langszij. In de slot minuten had Johnno Hingstman de winnende treffer op zijn schoen, maar raakte de paal. Eindstand 3 – 3 in een spannende open wedstrijd.

Volgende wedstrijd uit naar HSC.

 1 oktober 2019
 Rieks Kooistra, Henk

 30 september 2019

Zaterdagavond was het feest in Zalencentrum Café Hingstman. Henk en Janneke hebben 25 jaar geleden het stokje overgenomen en vieren dat op gepaste wijze: met een spetterende feestavond.

Tot in de late avond kon worden getoost en gedanst in de grote en kleine zaal en daar werd goed gebruik van gemaakt.

Janneke en Henk: bedankt voor de geweldige avond en nog heel veel goede jaren in jullie bedrijf!

 

 30 september 2019
 Aletta

Vrijdag 27 september vond weer de jaarlijkse ledenvergadering van SVZ plaats. De opkomst was behoorlijk te noemen en de volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:
- het jaarverslag en de toekomst van alle verschillende afdeling zoals voetbal, volleybal en bewegen
- het financiële verslag
- de verplaatsing van het hoofdveld, Bert Pathuis vertelde iets over de plannen die in ontwikkeling zijn m.b.t. de nieuwbouw

Na de vergadering werd er uiteraard nog even nagezeten en werd er nog uitgebreid gesproken over alles wat in de vergadering aan de orde was geweest.

 30 september 2019
 Ella, Henk

 29 september 2019
 Hillechiena ten Brink, Henk

Via de uitnodiging van DoehetsamenZeijen kregen we dit voorjaar een aanbieding om ons kennis te laten maken met de doppenactie voor hulphonden. Op 26 september vertelde Elisabeth van de stichting met haar honden Mirthe (inmiddels gepensioneerd) en Wendy (sinds 2 maanden haar steun en toeverlaat) haar verhaal. Het is haast ongelofelijk wat de honden allemaal weten om zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat hiervoor een heel traject van opvoeding en training aan vooraf gaat is duidelijk. De basisopleiding van de honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Voor deze basisopvoeding zijn met de nieuwe kiloprijs die de stichting voor de doppen krijgt ongeveer 11 miljoen doppen nodig. Wil je helpen dan kunnen allerlei doppen van frisdrankflessen tot tandpastadoppen of shampooflessen en wasmiddelen ingeleverd worden bij Centraal Depot Donderen, Roozand 1a, 9497 TD Donderen. Meer info vind je op www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl

 29 september 2019
 Marja Takens, Henk

SVZ 1 is de competitie begonnen met een 2 – 1 verlies tegen de Groninger Boys. Na een prima 1ste helft, kon dat in de 2e helft niet vast gehouden worden. Ryan Subaeswaran bracht SVZ met een schitterende goal in de 1ste helft op een verdiende 1 – 0 voorsprong. Na de thee kon het overwicht van de 1ste helft niet worden vastgehouden. Groninger Boys kreeg grip op de wedstrijd en met hun individuele klasse beslisten zij de wedstrijd in hun voordeel. Einduitslag 2 – 1 voor Groninger Boys. Volgende wedstrijd uit tegen Gieten.

Rieks

 28 september 2019
 Marja Takens, Henk

Beste allemaal,
28 september openen wij de deuren van ons nieuwe restaurant Vrienden.
In het restaurant Vrienden kunt u vanuit een tablet uw gerechten bestellen. Voor een vaste prijs kunt u genieten van het All You Can Eat arrangement van 2.5 uur. Al onze gerechten waaronder salade, amuse, sushi, teppanyaki, grill, dimsum, wok, frituur en pizza worden aan tafel geserveerd.

Naast All You Can Eat, heeft u ook de keuze uit All You Can Drink. De dranken die hieronder vallen zijn de frisdranken, tapbier, huiswijnen, koffie en thee. Hiervoor betaalt u € 6 boven op de diner prijs. Als afsluiter kunt u genieten van ons uitgebreide dessert die zelfbediend mag worden. U kunt ook genieten van verschillende soorten ambachtelijk schepijs die door één van onze barmedewerkers word geserveerd.

In restaurant Vrienden staan wij samen met ons team voor u klaar!

Openingstijden:

Maandag t/m zondag van 16:00 tot 22:00 uur
Dinsdag: gesloten

Prijzen:
Maandag, woensdag, donderdag: € 25.90 p.p.
Vrijdag t/m zondag: € 27.90 p.p.
All You Can Drink: € 6 p.p.
Kinderen:
0 t/m 3 jaar gratis
4 t/m 12 jaar € 1.50 per levensjaar.

OPENINGSACTIE:
Maandag, woensdag, donderdag: € 20.90 p.p.
Vrijdag t/m zondag: € 22.90 p.p.
All You Can Drink: € 6 euro p.p.

U kunt tijdelijk alleen telefonisch reserveren op het telefoonnummer: 0592-291212

Website komt binnenkort.

We hopen u gauw te zien in ons nieuwe restaurant!

Met vriendelijke groet,
Team Vrienden

 27 september 2019
 Henk

ARCHIEF PER JAAR