Archief

Donderdag 9 maart

14.00 – 16.00 uur 

 

Onderwerp: Drenthemoand dialectmoand 

    door Ina Snijders

Kosten: € 6,- p.p. voor koffie/thee met koek/cake

Voor alle inwoners en oud inwoners van de schoolkring Zeijen. 

Meer informatie: Hermien Schoon tel. 291429 of Marja Takens tel. 291290.

 4 maart 2023
 Marja, Aletta

Verkooptentoonstelling van artistiek bewerkte echte eieren. Uniek in Nederland.

De lente staat voor de deur. Tijd om het binnen en buiten weer gezellig te maken. Geniet van duizenden prachtig bewerkte eieren en laat je inspireren door de styling van De Oranjerie om je huis in voorjaarstemming te veranderen. Deze tentoonstelling is uniek voor Nederland, nergens is deze collectie te bewonderen dan alleen in Zeijen bij De Oranjerie. Pasen en eieren zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het versieren van eieren heeft al een eeuwenoude traditie en deze traditie kan men nog steeds in De Oranjerie beleven en dat al 37 jaar.

In “De Oranjerie” te Zeijen (Drenthe) wordt van zondag 12 maart t/m zaterdag 8 april voor de 37e achtereenvolgende keer deze kunstvorm tentoongesteld tijdens de verkoopexpositie “Kunst op Schaal”.

Aan deze bij de verzamelaar zeer gewaardeerde expositie nemen circa 50 kunstenaars deel afkomstig uit 8 verschillende landen. Dit jaar zullen weer nieuwe exposanten aanwezig zijn uit Balie, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Roemenië, Oekraïne, België en Nederland. Kwaliteit en exclusiviteit staat bij deze tentoonstelling voorop. Deze tentoonstelling behoort inmiddels tot de top van Europa. De eieren worden in vitrines geëxposeerd te midden van een prachtige winkel in voorjaars sfeer. Er worden o.a. natuurtaferelen, oude meesters, jugendstil, Hindeloper techniek, iconen en nog veel meer op een ei gezet, wat zeker tot de verbeelding spreekt. Zie het ei als een kunstvorm.

“The Eggs Factor” 

* Eieren beschilderd met acryl-, aquarel-, olieverf en Oost-Indische inkt.
* Geëtste en gekraste eieren en gefreesd.
* Eieren versierd met knip-en vouwwerk.
* Eieren bewerkt met klei en open geboorde eieren.
* Eieren van kunstenaars in Fabergé stijl.

Wij hebben de exclusieve verkoop in Nederland van unieke replica’s van de complete Fabergé collectie Tsaren eieren.

·       Dagelijks is één van de exposanten aanwezig en demonstreert een speciale techniek.

Zie voor de agenda de website www.de-oranjerie.nl 

·       Prachtige collectie handbeschilderde tinfiguren in de Paas sfeer uit Duitsland.
·       Een verzameling ei-doppen bieden wij aan voor de verkoop.
·       De Oranjerie heeft in de afgelopen 36 jaar een prachtige ei-verzameling opgebouwd, deze kan men in de theeschenkerij bewonderen.
·       De Oranjerie komt met een geheel nieuwe voorjaarscollectie en zal deze sfeer ook uitstralen. Decoreren is onze passie.
·       Voor de bezoekers die na het zien van alle pracht en praal zelf aan de slag willen, zijn er allerlei soorten blanke eieren te koop. Dit kan van een struisvogelei tot een klein kwarteleitje.  

“De Oranjerie” is te vinden aan de Noorderstraat 1 in Zeijen (Dr). De toegang is gratis.

De openingstijden alleen tijdens deze tentoonstelling

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.30 uur, zaterdag van 10.00 – 17.00 uur, zondag van 11.00 – 17.00 uur

Te bereiken per auto: A28, afslag 34 (Assen Noord) daarna bewegwijzering naar Zeyen volgen. Per bus: lijn 83, van NS station Assen richting Roden. 

www.de-oranjerie.nl, info@de-oranjerie.nl, Noorderstraat 1, 9491 AJ Zeijen. tel: 0592-291671  06-51173645

 3 maart 2023
 Geeske de Vries, Henk.

Schrijven wat je schrijven wilt

Iedereen die schrijft, was een paar weken terug geraakt door de commotie rond de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk die vanwege bedreigingen zijn opdracht heeft teruggegeven. Ik ook. Ik wil schrijven wat ik wil zonder dat een stel idioten me willen terechtstellen, ze lijken die fanaten wel, ver weg in Afghanistan. En nu is er gedoe rond het veranderen van de woorden ‘dik’ en ‘lelijk’ in de boeken van Roald Dahl. Is een gedeelte van de mensheid een beetje gek aan het worden of zo. De man is dood en kan zich dus ook niet verdedigen tegen deze maatregel van de uitgever. Nou vooruit dan maar, door de rel die ontstaat blijven ze de originele versie ook uitgeven. Ik zeg tegen mijn schoonzus, een vervend kinderboekenlezer: ’Als ik kinderboekenschrijfster was zou ik direct stoppen met schrijven, zo is er toch geen lol meer aan.’ We zijn er boos om, maar we maken er ook grappen over, we bedenken welke woorden ‘niet meer mogen’ van deze zogenaamd politiek correcte dwazen en hoe we ze gaan vervangen. Als het woord ‘kont’ niet meer mag, wordt het dan billen of bibs? Of is dat ook te onfris en wordt het achterwerk. Schoonzus komt niet meer bij van het lachen als ik vertel dat mijn moeder het had over de ‘voorbibs’. Mijn schoonmoeder (ook een veellezer) hoort ons glimlachend aan en vertelt dat haar veel oudere inmiddels overleden broer op sommige gebieden nogal preuts was, hij noemde billen ‘de plek waar de rug van naam veranderd.’ Ik denk dat we de bibs voortaan maar zo moeten noemen in boeken.

 3 maart 2023
 Els Windau, Henk

Conceptverslag bijeenkomst Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) met de verenigingen in de schoolkring op 20 februari 2023 om 20.00 uur in MFA De Zeijer Hoogte

Aanwezig:

Hetty Regeer Stichting Zeijerwiek

Gerko Brink Boermarke

Jorn Kolk SVZ

Jeroen Strijker Feestcommissie

Martijn Swart Feestcommissie

Jan-Willem Dik MFA

Karen van Geffen De Zeijer Hoogte

Aletta Weelinck Website www.zeijen.nu

Henk Duit Website www.zeijen.nu

Miriam Brouwer Kinderwerk

Jorrit Veneklaas Slots Toneelvereniging De Zeijer Komedie, BVZ

Bert Wubs BVZ

Henriët Swart BVZ

Dieneke Kroeze BVZ

Afwezig met kennisgeving: Alie Scholtens – Schilderclub en website, Erik Emmens – Boermarke, And de Jager en Aaldert Slot – Toneelvereniging Spotlicht

1. Opening Bert opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom en licht het doel van de vergadering toe. De leden van de vergadering stellen zich aan elkaar voor.

2. Verslag van 11 april 2022 We bespreken het verslag van de vergadering van 11 april 2022. Er zijn geen wijzigingen. Het verslag vastgesteld, met dank aan de steller. Inhoudelijk en naar aanleiding van wordt nog het volgende besproken/toegelicht:

2a. Punt 5+6a. Historisch Zeijen. Vorig jaar was Rolf Tjassens nog in ons midden. Hij gaf toen aan dat hij een plek zocht voor de spullen die Historisch Zeijen in beheer heeft. Bert geeft aan dat we daar wat zoekende in waren. Dit zou ook nog even worden opgenomen met bestuur MFA en worden besproken tijdens de jaarvergadering. Verder heeft Andrea Leidekker ook nog contact gehad met Bert over de besproken oorijzers. Die kunnen eventueel naar de gemeente Tynaarlo waar ze tentoongesteld kunnen worden in de vitrinekast. Het is niet meer besproken bij het bestuur van het MFA. Jan-Willem Dik geeft aan dat er morgen (21 februari) een gebruikersoverleg is gepland en dat dit punt dan waarschijnlijk op de agenda staat. Bert geeft bij Andrea aan dat hij de uitkomst van deze vergadering even afwacht en dan antwoord geeft. Henk Duit geeft aan dat de oorijzers eventueel ook naar het Drents Archief in Assen kunnen. Dan zijn ze in Zeijen echter wat uit beeld. Bert geeft aan dat als er ruimte is in het MFA, de BVZ wel wil kijken of we financiële middelen beschikbaar kunnen stellen voor een goede kast/kasten om de spullen in op te slaan. Karen van Geffen vraagt om hoeveel materiaal het gaat. Dit betreft ongeveer 1 m3 . De actie is als volgt: inventariseren waar het om gaat en waar het is. Henk geeft aan dat volgens hem een deel in het schoolgebouw staat en dat er waarschijnlijk ook een deel bij Jeanet staat. Bert stelt voor: na afloop van de vergadering nog even te kijken wat er in het MFA aanwezig is en Bert neemt contact op met Jeanet. Jan-Willem brengt het punt in voor de gebruikersvergadering van het MFA. Verder worden de jaargangen van het Zeijer Kraantie benoemd, hierover neemt Bert contact op met Jan van Oudheusden. Hij heeft vorig jaar aangegeven deze wel te willen digitaliseren.

2b. 5+6c. Jeu de Boule baan Hetty vraagt naar stand van zaken omtrent de Jeu de Boule baan: Henk licht toe, dit idee was ontstaan naar aanleiding van het 20 jarig jubileum van de website. Er is meerdere malen overleg over geweest. Uiteindelijk is nog een delegatie van gemeente Tynaarlo in Zeijen geweest om e.e.a. te bespreken. Er zou cultuurhistorisch onderzoek moeten plaatsvinden en bomen moeten worden gekapt. Vanwege allerlei regelgeving en problematiek rondom stikstof heeft de Boermarke (eigenaar van de brink) uiteindelijk besloten niet mee te werken aan realisatie op de brink. Als locatie is het MFA nog voorgesteld en wordt ook de speeltuin in de Margrietstraat genoemd. Dit is wat betreft de website geen optie en de plannen zijn afgesloten.

3. Mededelingen Geen mededelingen

4. Planning evenementen in 2023

4a. BVZ 

4a1. Het Paasvuur gaat, zoals het nu lijkt, door op zondag 9 april 2023. Jorrit heeft contact gehad met de gemeente Tynaarlo over de vergunning. Het kunnen verlenen hiervan is afhankelijk van stikstofregelgeving. Als het Paasvuur al sinds 1994 op dezelfde locatie wordt gehouden, dan hoeft er geen stikstofberekening te worden uitgevoerd. Om dit aan te tonen volstaat waarschijnlijk een verklaring die is ondertekend door de voorzitters van de Boermarke en Belangenvereniging Zeijen. Jorrit heeft een document opgesteld dat hiervoor toereikend moet zijn. Dieneke heeft een stortschema opgesteld, die gaat nog rond. De stortdagen zijn op 25 maart (hele dag), 1 april (hele dag) en 8 april (ochtend). Als je niet kunt, dan graag onderling ruilen. Gerko geeft aan dat de Boermarke ook dit jaar graag weer medewerking verleent en de bult tussentijds ook graag weer fatsoeneert. Gerko benadrukt dat er geen metalen in het stortmateriaal mogen zitten. Dieneke voegt dit nog extra toe aan het bericht dat wordt gecommuniceerd richting website en Zeijer Kraantie. De BVZ zorgt na afloop van het paasvuur dat alles wordt opgeruimd. Jorrit vraagt aan Karen of de kinderen van groep 8 weer het vuur willen aanteken. Dit is een mooie traditie.

4a2. De Hemmeldag staat dit jaar gepland op 15 april. Jorrit licht toe dat de Hemmeldag wordt georganiseerd voor alle inwoners van de Schoolkring (jong en oud) om zwerfvuil op te ruimen. Ieder jaar een groot succes. We starten weer om 13.00 uur bij Hingstman.

4a3. Jaarvergadering BVZ De algemene ledenvergadering van de BVZ is dit jaar op 23 maart 2023 om 20.00 uur bij Hingstman. Verdere communicatie volgt via website en het Zeijer Kraantie.

4b. Zeijerwiek Hetty geeft aan dat de Natuurwerkdag waarschijnlijk weer op de eerste zaterdag van november wordt georganiseerd. Dit zal dan de 4e november zijn.

4c. Boermarke Geen activiteiten. Bert informeert naar de fietstocht, Gerko geeft aan dat die voor dit jaar (nog) niet is gepland.

4d. SVZ Jorn geeft aan dat SVZ ook dit jaar weer het SVZ toernooi organiseert. De datum staat nog niet vast.

4e. Feestcommissie De feestcommissie organiseert op 2 april Palmpasen optocht (Hoantie op een stokkie) en eieren zoeken op de brink. Op zondag 9 april is er weer Neutieschieten en het Zomerfeest is dit jaar op 3 en 4 juni.

4f. 4f. Stichting Zeskamp en Levend Tafelvoetbal
Bert informeert bij de stichting over eventuele activiteiten dit jaar.
Aanvulling d.d. 28 februari 2023 door Jan van Oudheusden:
Zeskamp gaat dit jaar niet meer door. Wegens minder worden van animo de afgelopen jaren heeft
het bestuur aangegeven niet door te gaan met organisatie.
Levend Tafelvoetbal wordt dit jaar wel georganiseerd op 14 juli. 

4g. Kinderwerk Miriam geeft aan dat op 18 maart playbackshow de playbackshow wordt georganiseerd. Dit is ook voor volwassenen. Op 16 en 17 juni staat het Tentenkamp op het programma.

4h. MFA Het MFA organiseert dit jaar geen speciale activiteiten. Jan-Willem geeft aan dat het MFA volgend jaar 10 jaar bestaat. Voor iedereen die leuke activiteiten weet, denk ajb mee. Bert geeft aan dat ook de BVZ graag meedenkt en Karen geeft aan dat dit ook geldt voor de school.

4i. School / Ondernemersvereniging De jaarlijkse geraniumactie is dit jaar op 20 april. Verder worden op 11 maart twee speeltoestellen bijgeplaatst op het schoolplein. Het gaat om een balanceertoestel en een klimrek. De locaties worden hiervoor op 9 maart uitzet.

4j. Toneelvereniging Zeijer Komedie De uitvoering in 2023 is weer geweest. De volgende uitvoering zal weer in 2024 plaatsvinden.

4k. Oranjegrapje Het Oranjegrapje organiseert op Koningsdag vanaf 14.00 uur weer leuke activiteiten bij Café Hingstman

4l. Website Henk geeft aan dat met het wegvallen van Rolf ook een groot verlies is ontstaan voor de website. Rolf was hier zeker de drijvende kracht. Arjan Mensinga pakt dit nu op. Rolf was ook nog bezig met een ander idee. Hij had het idee om hetgeen Tietje Takens voor het dorp heeft betekend wat meer in het licht te zetten. Zij was een markante persoonlijkheid die waarschijnlijk wel de helft van de Zeijenaren ter wereld heeft gebracht en de andere helft heeft (helpen) begraven. Wellicht kan dit door middel van een monument? Er is een locatie gezocht, op de brink is het niet mogelijk. Wellicht kan er langs de Zeijerwiek een plaquette met inscriptie worden geplaatst. Het idee is dit rond de datum van 30 mei, de sterfdag van Rolf, te onthullen. We overleggen over de locatie, of de Zeijerwiek hiervoor wel zo geschikt is. Wellicht een optie waar ze heeft gewoond? Of in de straat. Henk geeft aan dat de Website openstaat voor andere ideeën. Jorrit stelt voor het pad naar de ijsbaan. Gerko gaat dit nog overleggen en komt er bij Henk op terug.

4m. Spotlicht Ans de Jager en Aaldert Slot zijn afwezig met kennisgeving. Ans heeft doorgegeven dat de jaarlijkse uitvoering gepland staat op 3 en 4 november.

5. + 6. Inventarisatie en uitwerking onderwerpen die verenigingen willen agenderen en onderwerpen die de BVZ wil bespreken

5a. Boermarke Tijdens de vorige vergadering met verenigingen in 2022 is benoemd dat er een nieuwe projectleider is aangesteld voor de Boermarke ter assistentie, dit was toen mw. Ruitenberg. Gerko geeft aan dat Erik Emmens dit nu zelf gaat doen. Daarnaast is Gerko in januari weer herkozen als voorzitter van de Boermarke voor een nieuwe periode van 6 jaar.

5b. Speeltuin Miriam geeft aan dat het wellicht een optie is om de Jeu de Boule baan in de speeltuin te plaatsen, maar daar is geen sanitair. Wellicht is er toch een mogelijkheid dit te realiseren? Henk geeft aan dat de locatie die ze voor ogen hadden op de brink was, de website heeft de plannen neergelegd en gaat hier niet meer mee aan de slag.

5c. SVZ Geen

5d. MFA Geen

5e. Website Geen

5f. Zeijer Komedie Geen

5g. WBTR vanuit de BVZ Het afgelopen jaar hebben Hetty, Aaldert, Bert en Dieneke de werkgroep WBTR gevormd. Dieneke dankt Hetty en Aaldert namens de BVZ voor het uitzoekwerk en de input. Het doel van de werkgroep was inhoudelijk te bekijken wat de WBTR betekent en indien statuten aangepast moeten worden, of dit gezamenlijk kan worden aangevlogen (inhoudelijk en kostentechnisch). Er is contact geweest met notariaat Adam Elzinga in Assen. Hij heeft tekst en uitleg gegeven en een checklist WBTR toegestuurd. Dieneke laat die rondgaan en zal deze ook meesturen met dit verslag. Samengevat komt het er op neer dat je volgens de WBTR een aantal zaken geregeld moet hebben:

Punt 1. Meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit moet dus worden aangepast indien van toepassing Punt 2. Hoe te handelen bij belet en ontstentenis. Dit moet zijn opgenomen in de statuten. Is dit niet zo, dan heeft voor een vereniging de ALV en voor een stichting de rechter nog mogelijkheid hier over te beslissen.

Punt 3. Het is goed om in de statuten op te nemen hoe om te gaan bij digitaal vergaderen (en stemmen) in tijden wanneer er geen noodregelgeving van toepassing is, zoals bij Covid wel het geval was. Als dit niet is opgenomen, dan is digitaal vergaderen niet toegestaan. Stemmen zijn dan niet rechtsgeldig.

Punt 4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij tegenstrijdig belang. De datum van 1 juli 2026 (5 jaar na ingaan van de wet WBTR) is, mits er geen meervoudig stemrecht van toepassing is, geen harde overgangsdatum. In de bijgevoegde documentatie staan de voorwaarden verder uitgewerkt. In plaats van aanpassen van de statuten, kan ook een bestuurlijk/huishoudelijk reglement worden opgesteld. Hiervoor is wel goedkeuring van de ALV nodig (bij een vereniging), maar dit scheelt een gang naar de notaris. Het gezamenlijk aanvragen van aanpassing van de statuten loont niet, omdat iedere wijziging apart zal moeten worden behandeld. Dit kost ongeveer € 480,00 per statutenwijziging. Hoewel er tussen notariaten wel eens wat tariefverschillen zitten, is deze orde van grootte vaker genoemd.

5h. Verzekeringen De BVZ heeft afgelopen jaar de aansprakelijkheidsverzekering van de BVZ tegen het licht te houden. Sikko heeft hierover contact gehad met Univé. Univé geeft aan dat het ook goed is te kijken naar verzekeringen die er verder zijn afgesloten door verenigingen en stichtingen. Het idee is ontstaan een inventarisatie te doen en samen met Univé te kijken of we wellicht een collectieve overkoepelende verzekering kunnen afsluiten, zodat niet iedere vereniging/stichting zelf de premie hoeft op te brengen. Bert vraagt Sikko dit te doen, vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

5i. Verplaatsing hoofdveld en woningbouw Dit staat al langere tijd op de agenda. Bert resumeert vanaf vorig jaar april. Vorig jaar heeft de BVZ met de jaarvergadering gepoogd om voor de verkiezingen een debat te organiseren waarin o.a. woningbouw ter sprake zou komen. De raad heeft toen vlak van tevoren afgezegd, met als reden dat er maar één debat zou plaatsvinden en niet in Zeijen. Enige tijd na de verkiezingen kwam er een bericht vanuit de Griffie dat de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo graag in gesprek zou gaan met de BVZ tijdens bezoek aan Zeijen. We hebben het verhaal van Zeijen kunnen vertellen. De sfeer was goed, er werd enthousiast gereageerd op het dorpsinitiatief. We hebben het ook positief gehouden, geen frustratie geuit over de gang van zaken de afgelopen jaren (moeilijk ingang te krijgen bij de gemeente). Jurryt Vellinga en Hans de Graaf gaven aan dat ze er op zouden terugkomen, ze wilden graag in gesprek. Hier ging enige tijd overheen. In oktober is er met de initiatiefgroep, de wethouders en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Bas Adema gesproken. Het gesprek was positief. Er waren nog wel wat mitsen en maren vanwege juridische aspecten. De gemeente zou gaan kijken hoe ze er werkelijk in staan. Vanuit de gemeente is hier niet op teruggekomen binnen de afgesproken termijnen. Uiteindelijk is Bert in januari 2023 teruggebeld. De zaken waren besproken en de gemeente wil er in een overleg op terugkomen. De insteek vanuit het dorp was vanuit een CPO. De gemeente wil hierin niet meegaan. Er zitten al met al nog wel wat haken en ogen aan de ontwikkeling. In de wandelgangen heeft Bert vernomen dat de gemeente wel met de plannen verder wil gaan. Bert geeft aan dat de initiatiefgroep en de BVZ hebben aangegeven dan wel graag bij aan tafel te willen zitten over hoe dit vorm krijgt. Bert heeft gevraagd of de vergadering met de gemeente nog voor de jaarvergadering van de BVZ kan plaatsvinden. Wordt vervolgd.

7. Rondvraag

7a. Gerko namens de Boermarke:

7a1. Geeft aan dat hij afgelopen jaar een positief verhaal over de plannen van de Boermarke heeft gebracht op de jaarvergadering van de BVZ. In het afgelopen jaar is hierin een verandering opgetreden ten gevolge van o.a. stikstofregelgeving. Er is een onzekerheid met betrekking tot de PASmelding en MB-vergunning. Hierdoor neemt de motivatie af om met de projecten door te gaan. Als gevolg hiervan ligt de Naobergroep ook stil. Wel is er een huis-aan-huis blad rondgegaan over de plannen en projecten, om zo ook eens in eigen omgeving toe te lichten wat de Boermarke zoal doet. Er wordt door regelgeving veel aan banden gelegd. De Boermarke heeft dit 14 dagen geleden ook aangegeven bij de Provincie. Als er nieuws is omtrent de projecten dan zal Gerko er op terugkomen. 7a2. De brink wordt mogelijk bestrooid met kalk. De bodem van de brink is onderzocht, de pH-waarde van de grond zit onder de 3. Dit wordt met het strooien van kalk gepoogd weer richting pH 5 te brengen.

7b. Hetty namens VVE Met ingang van 21 februari 2023 is Hetty geen secretaris meer van de VVE Loop/Made. Verder zijn er geen vragen/mededelingen voor de rondvraag.

8. Sluiting Bert sluit om 21.20 uur de vergadering met dank aan iedereen voor de inbreng en met toezegging van het toesturen van:

1. Stortschema Paasvuur 2023

2. Checklist WBTR Ubbena, 27 februari 2023 Dieneke Kroeze Secretaris BVZ

 2 maart 2023
 Dieneke Kroeze / Aletta

Van 13 tot en met 17 maart wordt er een opschoonronde gehouden op begraafplaats De Boskamp. In deze week worden overgebleven kerststukken verwijderd van de graven. Daarnaast worden ongebruikte vazen, kapotte attributen en spullen achter de graven verwijderd. Dit doen we om het onderhoud van het plantsoen en de graven goed uit te kunnen voeren. Heeft u spullen bij een graf op De Boskamp hebben liggen die u wilt behouden, dan vragen wij u om deze voor 13 maart weg te halen. 

 1 maart 2023
 Henk

We herkennen het bijna allemaal, de kasten liggen overvol met nog oud textiel. Van ouders, overgrootouders en soms nog veel ouder.
Wat moet ik er mee is de vraag, de kinderen vinden het niet mooi, maar het moet weg omdat men b.v. de kasten aan het opruimen is of men gaat b.v. kleiner wonen. Het gaat vergelen en ieder jaar moet het weer worden gelucht en daarna gaat het weer in de kast en dit vraagt veel werk en niemand heeft er wat aan. De kringloop of container vindt men vaak toch een naar idee.

De Oranjerie in Zeijen organiseert jaarlijks de verkooptentoonstelling “Oud Textiel”  vanaf 2 mei t/m 2 juli waar we oud textiel en aanverwante producten, zoals oud naaigerei, oude waspoederdozen, breitassen, naaldenkokers, naaimandjes enz. tentoonstellen en verkopen. Wij proberen op deze manier daar liefhebbers, creatievelingen en verzamelaars voor te vinden.
Wat bedoelen wij met oud textiel: Tafelkleden groot en klein en b.v. geborduurd, oude kledingstukken tot circa 1950, oude proeflapjes van school, merklappen, hoeden, oude corsages, bijzondere handwerktechnieken, kant, kraagjes, beddengoed, jurkjes, mutsjes, doopjurkjes, schorten, schoentjes enz.

Het aangeboden textiel moet in goede staat verkeren en wordt door ons geselecteerd, zo nodig ook gewassen, gestreken en hersteld. Veel werk, maar op deze manier kunnen deze mooie stukken toch een nieuwe bestemming krijgen.  

Voor het aanbieden van bovengenoemde items kunt u contact opnemen met Geeske de Vries-Boerema 0592-291671 of info@de-oranjerie.nl foto’s mailen mag ook.

 27 februari 2023
 Geeske de Vries, Henk.

Op donderdag 23 maart willen wij, Ben en Joke, weer gaan koken voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten.

Dit keer zal het accent op Arabisch liggen.

We hebben weer plek voor maximaal 16 mensen en de kosten zijn 5 euro.

Opgeven kan via 06-30096009 en 06-23319996

Welkom ben je op de Hoofdstraat 49 vanaf 17.30

Ben van Wierst en Joke Bouwmeester

 

 26 februari 2023
 Joke Bouwmeester, Henk

Slechte week

De lezers die mijn stukjes trouw lezen, hebben wel gemerkt dat ik vorige week niet met een column op de website stond. Ik had een slechte week. Een week vol van verdriet. Mijn lieve zus blijkt nog zieker dan we op de grens van januari en februari dachten. Met de totalbodyscan zijn nog meer uitzaaiingen gevonden. Bestraling is niet meer aan de orde, zusje moet aan de chemo. De woorden ‘levensverlengend’ en ‘kwaliteit van leven’ vallen, maar hoelang ze in deze verlenging nog op een fijne manier mee kan spelen is onbekend. Ik ben vorige week een paar dagen bij haar geweest. Ze is sterk en doodmoe van alles wat er op haar afkomt. En weer zegt ze: ’Voor iemand die het overkomt is het echt anders dan voor de omgeving. Ik kan de strijd aangaan, jullie zijn min of meer machteloze toeschouwers.’ Die week vliegen de gedachten en de gesprekken alle kanten op. Dat onze vader en moeder dit gelukkig niet meer hoeven mee te maken en als we het over pruiken en haaruitval door de chemo hebben zegt mijn zwager: ’Je zus heeft altijd al stijl haar willen hebben (Als je mijn zus tegenkomt zie je eerst een enorme bos krullen en dan pas mijn zusje) dit is haar kans.’ We lachen om de gekste dingen, huilen om mooie herinneringen en we slapen slecht totdat we zo moe zijn dat we om negen uur al naar bed gaan en een nacht doorslapen. Als ik donderdags thuiskom bedenk ik me dat ik nog een column moet schrijven. Ik heb wel ideeën, doe een poging, maar ik kan het niet opbrengen. Verdriet is slopend.

 24 februari 2023
 Els Windau, Henk

De afgelopen weken zijn weer veel nieuwe boeken toegevoegd aan de bibliotheek die te lenen zijn. We proberen een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden. Daarom hebben we nu ook een aparte plank met poëzieboeken. En we hebben een aantal fictie en non-fictie boeken toegevoegd.

Kom gezellig binnen lopen om te kijken of er iets tussen zit en wat te lenen. Ook deze week zijn we weer gewoon open voor iedereen op vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Kijk op de site voor meer info.

 23 februari 2023
 Jan-Willem Dik, Henk

 22 februari 2023
 Joop van Dalfsen, Henk

Afgelopen week zijn wij op de hoogte gebracht van het overlijden van ons oud lid Harm Veenstra.

In de jaren ’70 en ’80 was Harm te bewonderen als spits en keeper van SVZ 1. Hij maakte onderdeel uit van het 1e elftal dat in 1979 kampioen werd. Harm was klein van stuk ,maar had een geweldige sprongkracht en kon zowel met links als met rechts zeer hard schieten.

Harm is ook vele jaren trainer en leider van diverse jeugdteams van SVZ geweest. Na zijn actieve carrière heeft hij vele jaren meegewerkt aan de totstandkoming van het SVZ-kraantie en verzorgde hij jaarlijks het jaarverslag van SVZ 1 in woord en beeld. Het waren mooie naslagwerken waarin Harm zijn archiefwerkzaamheden wist te combineren met zijn hobby voetbal.

We gaan een zeer gewaardeerd lid missen.

 21 februari 2023
 Marja Takens, Henk

Goedendag.

Wie vonden het nodig om van zaterdag 18 naar 19 februari onze deurbel van de muur te trekken en te vernielen? Er zijn onderdelen van teruggevonden.  En om de verlichting van hek te trekken en ook kapot te maken.

Je kunt je melden op rheeërweg 5a te zeijen. Aan bellen zou niet lukken dus aankloppen zou het worden. Zou het moedig vinden je gewoon even te melden.

 21 februari 2023
 C. Smildiger, Henk

Het was dan zover: na maanden repeteren werd een nieuw toneelstuk van de Zeijer Komedie op zaterdagavond 11, zondagmiddag 12 en zaterdagavond 18 februari opgevoerd.

Een hilarische stuk over dokter Paul, een dierenarts die een dierenartspraktijk heeft overgenomen. Hij begint zijn eerste dag enthousiast, maar komt er al snel achter dat zijn voorganger er wat bij kluste en het daarbij niet al te nauw nam met de ethiek. De meeste mensen uit het dorp komen niet met dieren op bezoek en hebben al helemaal geen problemen die met dieren te maken hebben.

De chaos die dat met zich meebrengt, de leuke dubbelzinnige grappen en de geweldig rollen, maakten het stuk erg lachwekkend.

Klik op 'verder lezen' voor de foto's.

 19 februari 2023
 Lea, Henk

Ik ben Imre, 26 jaar en ik woon in Zeijen, Drenthe. Ik ben songwriter, zanger en pianist/toetsenist. Hoewel ik ben opgeleid als jazzmuzikant heb ik me de laatste jaren ook veel gericht op popmuziek. Daarnaast hou ik erg van bluesmuziek, de liefde hiervoor ontstond toen ik vanaf mijn 21e met een blues-rock band in Duitsland begon op te treden.

Samengevat ben ik songwriter, zanger en pianist/toetsenist.

Over mijn EP:

Ik heb me in mijn ontwikkeling als muzikant (in de afgelopen acht jaar) vooral op het spelen van piano/toetsen gericht. Toch kwamen er door de jaren heen steeds liedjes in me op. Een aantal van die liedjes wilde ik heel graag op een EP zetten. Oorspronkelijk wilde ik de EP met een band opnemen maar ik begon thuis al met werken aan de arrangementen en het inzingen van de liedjes. Toen deze arrangementen eenmaal af waren heb ik ze naar Hans Wijnbergen gestuurd van muziekstudio Het Rode Hert en hij vertelde me dat dit ook prima gemixt en gemasterd kon worden. Hij gaf aan dat twee nummers beter gezongen konden worden en toen heb ik binnen zes zanglessen deze songs opnieuw ingezongen. De sound op deze EP is een samensmelting van soul, R&B en pop. Op deze liedjes hoor je verfijnd uitgewerkte partijen en krachtige synthesizerklanken. De EP geeft een inkijk in mijn leven als twintiger en hoe ik het ervaar om steeds meer over mezelf en het leven te ontdekken.

De single voor deze EP is All the Colours You Possess. Deze track heeft een lekkere groove en een opzwepende beat. Het liedje gaat over onzekerheden in de liefde.

Je kunt mijn muziek vinden via: FacebookInstagram, YouTube, Spotify of Distrokid

Telefoon: 06-23580912, E-mail: imre-jorin@outlook.com

Meer lezen over mij? Check dan dit interview! https://scauting.nl/muziek/ 

 17 februari 2023
 Imre van Hinte, Henk

Doordat de bouwkosten aanzienlijk zijn gestegen ligt de aanleg van het park stil. Het is nog niet duidelijk of en hoe de de huisjes er zullen komen. De verkoop loopt al wel, maar er is nog geen startdatum voor de bouw.
Klik hier voor meer info op RTV Drenthe.

 16 februari 2023
 Henk

 15 februari 2023
 Henk

 14 februari 2023
 De redactie

BOKD organiseert op Valentijnsdag lijsttrekkersdebat ‘Liefde voor onze Drentse dorpen’

BOKD organiseert op 14 februari 2023 een lijsttrekkersdebat met als rode draad ‘Liefde voor onze Drentse Dorpen’. De liefde voor dorpen is groot en dit begint bij hierover samen het gesprek aan te gaan. Met als onderwerp: hoe deze prachtige dorpen in de toekomst leefbaar te houden?

Op de dag van de liefde is het aan de lijsttrekkers om met elkaar en het publiek, het gesprek aan te gaan. Hoe zit het met de warme gevoelens van de provinciale politiek richting de Drentse dorpen? Durven de politieke partijen het aan om hun ja-woord te geven aan de Drentse Dorpen?

De onderwerpen in het debat zullen dus een knipoog naar de liefde hebben. Marjolein Lauret is op deze avond de debatleider. Tijdens het eerste debat ‘Liefde voor elkaar’ worden alle lijsttrekkers uitgenodigd deel te nemen. Het thema van dit eerste debat gaat over: ‘de Sociale Agenda van de provincie Drenthe’. Zou deze agenda structureel onderdeel moeten zijn van het beleid van de provincie Drenthe? En waarom wel of waarom niet?

Bij het tweede debat zal ook het publiek en aanwezige vertegenwoordigers van dorpsinitiatieven en/of dorpshuizen worden betrokken. In dit debat zal er aandacht gaan naar een tweetal thema’s Als eerste zal het gaan over ‘(Be)houden van onze voorzieningen’. Want hoe zorgen we ervoor dat dorpshuizen, bibliotheken en andere belangrijke voorzieningen behouden blijven? Hebben we ‘hart’ of zijn we ‘hard’ voor onze voorzieningen? Daarnaast gaan onder het mom van ‘Prille liefdes’ in gesprek over hoe jongeren meer betrokken kunnen worden bij de toekomst van hun dorp. 

Het belooft een prachtige avond te worden, waarin de inhoud uiteraard centraal staat met vurige gesprekken, maar er ook aandacht is voor het verbindende aspect: de avond wordt muzikaal omlijst door The Serenade Sisters. Dit kwartet zal de debatten aan het begin scherp zetten door hun passende passievolle liedjes. 

Iedereen die de Drentse dorpen een warm hart toedraagt, kan zich aanmelden als bezoeker op 14 februari. Je hoeft dus geen lid te zijn van de BOKD. Het debat vindt plaats in dorpshuis ’t Haoler Hoes in Hooghalen en vanaf 19:30 is de zaal open. Aanmelden kan op de website van de BOKD, www.bokd.nl

 12 februari 2023
 Mariska Nauta, Henk

Zaterdag 4 februari vond de eerste activiteit van dit jaar plaats voor de leden van de Sponsorenclub SVZ. We waren te gast bij LGS (Laboratory Glass Specialists), het bedrijf van Klaas Jan Nijboer in Assen. Na ontvangst met koffie, vertelde Klaas Jan het een en ander over zijn bedrijf. Bij LGS wordt jaarlijks zo’n 4500 kg. glas verwerkt voor o.a. laboratorium toepassingen. Te denken valt dan bv aan reactievaten, destillatiekolommen, koelers en machineonderdelen. Klaas Jan had 2 van zijn medewerkers bereid gevonden om ons een demonstratie te geven van hetgeen zij doen. Prachtig om te zien! Hierna stond er een stamppot buffet voor de leden klaar en was er voldoende tijd om met elkaar na te praten. Heel bijzonder om een kijkje te nemen in dit mooie bedrijf!

Klaas Jan, Wouter en Wilfred:  heel erg bedankt voor het verzorgen van deze avond!

   

 11 februari 2023
 Petra Geerts, Henk

 10 februari 2023
 Walter Tinge, Henk

ARCHIEF PER JAAR