ZEIJEN.NU

MENU

BEZIENSWAARDIGHEDEN IN DE SCHOOLKRING ZEIJEN

Bezienswaardigheden, monumenten... Overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.