Officiële Bekendmakingen Rhee

Ontwerp bestemmingsplan Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk

27 juli 2022 - gmb-2022-338178 : Druten - Meer informatie »

Regeling inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie (SMI) Wijchen/Druten 2022

25 juli 2022 - gmb-2022-338460 : Druten - Meer informatie »

Ontwerp bestemmingsplan Oude Koningstraat naast 9, Puiflijk

20 juli 2022 - gmb-2022-325327 : Druten - Meer informatie »

Vastgesteld Wijzigingsplan ‘Sportpark De Gelenberg 2022’, gemeente Druten

13 juli 2022 - gmb-2022-313138 : Druten - Meer informatie »

Visie Polderlinten

12 juli 2022 - gmb-2022-312992 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid De Hooiwal Druten-West

7 juli 2022 - gmb-2022-308976 : Druten - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2022

4 juli 2022 - gmb-2022-303033 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het berichtenverkeer Verordening elektronisch berichtenverkeer Haarlemmermeer 2015

4 juli 2022 - gmb-2022-303027 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 23 juni 2022

30 juni 2022 - gmb-2022-297257 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Druten 2022

27 juni 2022 - gmb-2022-288911 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst vergadering raadscommissie II 09 juni 2022

24 juni 2022 - gmb-2022-284473 : Nijkerk - Meer informatie »

Schrappen aanduiding politieke groepering, gemeente Druten

17 juni 2022 - gmb-2022-275849 : Druten - Meer informatie »

Verordening leerlingenvervoer gemeente Druten 2022

15 juni 2022 - gmb-2022-269535 : Druten - Meer informatie »

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen

8 juni 2022 - gmb-2022-256475 : Wijchen - Meer informatie »

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Druten, Gemeente Wijchen en de Werkorganisatie Druten Wijchen

8 juni 2022 - gmb-2022-256656 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2022

7 juni 2022 - gmb-2022-254097 : Nijkerk - Meer informatie »

Besluit straatnaamgeving Invictusstraat

7 juni 2022 - gmb-2022-254131 : Druten - Meer informatie »

Vestiging voorkeursrecht in het gebied ‘Stationskwartier’ te Hoofddorp

3 juni 2022 - gmb-2022-258095 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Vestiging voorkeursrecht in het gebied ‘Graan voor Visch Zuid’ te Hoofddorp

3 juni 2022 - gmb-2022-258093 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol en verkoop en gebruik lachgas Druten

2 juni 2022 - gmb-2022-250805 : Druten - Meer informatie »