Officiële Bekendmakingen Rhee

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2020

30 april 2020 - gmb-2020-110329 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie I op 12 maart 2020

30 april 2020 - gmb-2020-110344 : Nijkerk - Meer informatie »

Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Jupiterstraat in Hoofddorp

14 april 2020 - gmb-2020-94124 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Aanwijzing leden van het bestuur werkorganisatie Druten Wijchen

10 april 2020 - gmb-2020-94957 : Druten - Meer informatie »

Benoemingsbesluit interim gemeentesecretaris gemeente Druten

30 maart 2020 - gmb-2020-83309 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 20 februari 2020

13 maart 2020 - gmb-2020-67313 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening interne en externe klachtbehandeling gemeente Druten

13 maart 2020 - gmb-2020-67847 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie I op 13 februari 2020

13 maart 2020 - gmb-2020-67311 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020

25 februari 2020 - gmb-2020-50403 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2020

24 februari 2020 - gmb-2020-48691 : Nijkerk - Meer informatie »

Nadere regels kleine evenementen

30 januari 2020 - gmb-2020-24258 : Druten - Meer informatie »

Aanwijzingsbesluit informatiebeheer gemeente Druten

15 januari 2020 - gmb-2020-11109 : Druten - Meer informatie »

Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019

31 december 2019 - gmb-2019-320259 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Algemene subsidieverordening Druten 2020

31 december 2019 - gmb-2019-289667 : Druten - Meer informatie »

Aanwijzingsbesluit functionaris gegevensbescherming

31 december 2019 - gmb-2019-317596 : Druten - Meer informatie »

Rectificatie: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2020)

31 december 2019 - gmb-2019-320852 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

27 december 2019 - gmb-2019-317522 : Druten - Meer informatie »

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020

27 december 2019 - gmb-2019-317531 : Druten - Meer informatie »

Verordening rioolheffing 2020

27 december 2019 - gmb-2019-317544 : Druten - Meer informatie »

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020

27 december 2019 - gmb-2019-317498 : Druten - Meer informatie »