Officiële Bekendmakingen Rhee

Beleidsregel gebruik opname middelen door medewerkers toezicht en handhaving

28 oktober 2020 - gmb-2020-277038 : Westerwolde - Meer informatie »

Beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen Druten 2020

22 oktober 2020 - gmb-2020-273541 : Druten - Meer informatie »

Beleidsregel CAZ gemeente Druten 2020

20 oktober 2020 - gmb-2020-271375 : Druten - Meer informatie »

Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken 2021

20 oktober 2020 - gmb-2020-271409 : Druten - Meer informatie »

Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand Druten 2020

5 oktober 2020 - gmb-2020-255676 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie II 10 september 2020

30 september 2020 - gmb-2020-250700 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2020

30 september 2020 - gmb-2020-250736 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie I 17 september 2020

30 september 2020 - gmb-2020-250160 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent bezwaarschriften (Verordening adviescommissie bezwaarschriften)

11 september 2020 - gmb-2020-233737 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent participatie (Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019)

11 september 2020 - gmb-2020-233748 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het sociaal domein (Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019)

10 september 2020 - gmb-2020-232596 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Busstation de Scharenburg in Druten

24 juli 2020 - gmb-2020-190481 : Druten - Meer informatie »

Besluit bodycams gemeente Utrecht

21 juli 2020 - gmb-2020-186254 : Utrecht - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli en vervolg 9 juli 2020

17 juli 2020 - gmb-2020-181046 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2020

17 juli 2020 - gmb-2020-181029 : Nijkerk - Meer informatie »

Subsidieregeling Druten 2020

14 juli 2020 - gmb-2020-179133 : Druten - Meer informatie »

Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020

13 juli 2020 - gmb-2020-177937 : Druten - Meer informatie »

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen

10 juli 2020 - gmb-2020-176681 : Druten - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent grondzaken (Verordening Grondzaken gemeente Haarlemmermeer 2020)

6 juli 2020 - gmb-2020-170768 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de rechtspositie raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Haarlemmermeer 2019)

29 juni 2020 - gmb-2020-162996 : Haarlemmermeer - Meer informatie »