Officiële Bekendmakingen Rhee

GEMEENTE RHENEN -STEMMEN BIJ VOLMACHT

24 april 2024 - gmb-2024-178395 : Rhenen - Meer informatie »

GEMEENTE RHENEN - STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

24 april 2024 - gmb-2024-178390 : Rhenen - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2024

12 april 2024 - gmb-2024-160874 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk – Kort verslag vergadering raadscommissie I van 18 maart 2024

12 april 2024 - gmb-2024-160843 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025

28 maart 2024 - gmb-2024-139403 : Rhenen - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk – Kort verslag vergadering raadscommissie I van 14 maart 2024

28 maart 2024 - gmb-2024-137628 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 29 februari 2024

8 maart 2024 - gmb-2024-106076 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening Aanwijzen interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen Haarlemmermeer

6 maart 2024 - gmb-2024-102285 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Besluit Economische activiteit sportcomplex De Gelenberg

6 maart 2024 - gmb-2024-102980 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2024

6 februari 2024 - gmb-2024-55940 : Nijkerk - Meer informatie »

Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020

26 januari 2024 - gmb-2024-43455 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2024

29 december 2023 - gmb-2023-567094 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Haarlemmermeer 2024

28 december 2023 - gmb-2023-564457 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Besluit van de raad van de gemeente Haarlemmermeer tot wijziging van de Nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer 2022 in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Wijzigingsbesluit Nota Bodembeheer Haarlemmermeer 2023)

28 december 2023 - gmb-2023-564492 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2023

27 december 2023 - gmb-2023-558951 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst vergadering raadscommissie II van 7 december 2023

27 december 2023 - gmb-2023-558844 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst vergadering raadscommissie I van 16 november 2023

27 december 2023 - gmb-2023-558775 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening rekenkamer Haarlemmermeer 2024

20 december 2023 - gmb-2023-545614 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening leerlingenvervoer Haarlemmermeer 2023

18 december 2023 - gmb-2023-535907 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Adviesrecht gemeenteraad, delegatie van bevoegdheden en verplichte participatie onder de Omgevingswet

18 december 2023 - gmb-2023-541178 : Haarlemmermeer - Meer informatie »