Officiële Bekendmakingen Rhee

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2019

5 december 2019 - gmb-2019-293632 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2019

28 november 2019 - gmb-2019-287475 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie I op 14 november 2019

27 november 2019 - gmb-2019-287895 : Nijkerk - Meer informatie »

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-282937 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-282950 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen (Verordening liggeld voor woonschepen 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-282959 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-283025 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-283041 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelasting (Verordening parkeerbelasting 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-282973 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de hefing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-283006 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)

21 november 2019 - gmb-2019-283016 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen (Verordening graf- en begraafrechten 2020 (lijkbezorgingsrechten))

21 november 2019 - gmb-2019-283076 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Hoofddorp-Noord (Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp Noord 2020)

18 november 2019 - gmb-2019-279512 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Graan voor Visch Zuid (Verordening Bedrijveninvesteringszone Graan voor Visch Zuid 2020)

18 november 2019 - gmb-2019-279511 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2019

11 november 2019 - gmb-2019-272192 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 17 oktober 2019

4 november 2019 - gmb-2019-266316 : Nijkerk - Meer informatie »

Benoemingsbesluit interim gemeentesecretaris gemeente Druten

15 oktober 2019 - gmb-2019-249457 : Druten - Meer informatie »

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Druten

14 oktober 2019 - gmb-2019-248705 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019

11 oktober 2019 - gmb-2019-247103 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening werkgeverscommissie 2015

3 oktober 2019 - gmb-2019-240145 : Druten - Meer informatie »