Officiële Bekendmakingen Rhee

Benoemingsbesluit interim gemeentesecretaris gemeente Druten

15 oktober 2019 - gmb-2019-249457 : Druten - Meer informatie »

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Druten

14 oktober 2019 - gmb-2019-248705 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019

11 oktober 2019 - gmb-2019-247103 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening werkgeverscommissie 2015

3 oktober 2019 - gmb-2019-240145 : Druten - Meer informatie »

Drugsbeleid Druten 2019

27 september 2019 - gmb-2019-236344 : Druten - Meer informatie »

Ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied’ ter inzage

25 september 2019 - gmb-2019-230550 : Druten - Meer informatie »

Wijzigingsplan 'Koningstraat ong. Afferden (tussen nr. 83, 85 en 85a)' ter inzage

18 september 2019 - gmb-2019-224596 : Druten - Meer informatie »

Aanwijzingsbesluit functionaris gegevensbescherming

19 juli 2019 - gmb-2019-180909 : Druten - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent belastingtarieven leges Legesverordening 2019

16 juli 2019 - gmb-2019-176040 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2019

12 juli 2019 - gmb-2019-173331 : Nijkerk - Meer informatie »

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Druten 2019

10 juli 2019 - gmb-2019-170307 : Druten - Meer informatie »

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent BRP Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2019

9 juli 2019 - gmb-2019-168734 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2019

8 juli 2019 - gmb-2019-167187 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie I op 13 juni 2019

1 juli 2019 - gmb-2019-160908 : Nijkerk - Meer informatie »

Aanwijzing leden van het bestuur werkorganisatie Druten-Wijchen

14 juni 2019 - gmb-2019-145455 : Druten - Meer informatie »

Archiefverordening 2019 gemeente Haarlemmermeer

12 juni 2019 - gmb-2019-143645 : Haarlemmermeer - Meer informatie »

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Druten 2019

7 juni 2019 - gmb-2019-140274 : Druten - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie I op 16 mei 2019

31 mei 2019 - gmb-2019-132657 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2019

31 mei 2019 - gmb-2019-134903 : Nijkerk - Meer informatie »

Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2019

2 mei 2019 - gmb-2019-106542 : Nijkerk - Meer informatie »