Iedere week ontvangt u van ons de nieuwste gemeentelijke informatierubriek in uw mailbox.
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met het laatste gemeentelijke nieuws. Leest u toch liever de pagina zoals deze in de krant staat? Die versie kunt u hier downloaden.
IMG presenteert 7 maart in Vries nieuwe aanpak schadeafhandeling
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is aan de slag gegaan om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.
IMG geeft graag aan de bewoners die ermee te maken hebben uitleg over deze nieuwe aanpak van de schadeafhandeling. En over de keuzes die daarbij horen. Daarom wordt er donderdag 7 maart een bijeenkomst gehouden, bestemd voor bewoners in en rond de gemeente Tynaarlo. U bent van harte uitgenodigd. Na de presentatie kunnen bewoners die vragen hebben in gesprek met IMG.

Locatie: gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries Aanvang: 19.30 uur (tot 21.30 uur).

Via de website van het IMG is alvast een animatie over de nieuwe aanpak schadeafhandeling te bekijken.
Minder papierverspilling dankzij de digitale JA-sticker
Bezorgbedrijf Spotta heeft in de gemeente Tynaarlo de digitale JA-sticker ingevoerd. Met deze nieuwe maatregel wordt minder papier verspild. U kunt heel eenvoudig digitaal doorgeven of u reclamefolders en ander ongeadresseerd drukwerk wilt ontvangen.

U kunt de bezorging ook tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld bij vakantie of verbouwing. Minder ongelezen folders bij het oud papier betekent in uw gemeente minder afval, minder grondstofgebruik (papier en inkten) en minder transport (C02). Zo werken we samen aan een duurzame omgeving.
U kunt uw voorkeur doorgeven via www.inmijnbus.nl  of telefonisch via 088-8424398.
Pas op voor oplichters!
Inwoners van de gemeente Tynaarlo worden steeds vaker gebeld door oplichters die net doen alsof ze medewerkers zijn van uw bank. Ze bedenken een dringend probleem waar u van schrikt. Bijvoorbeeld dat er veel geld van uw rekening is gehaald. Hierdoor hopen ze dat u uw bankpas geeft zodat ze uw geld kunnen stelen.

Trap er niet in! Een echte medewerker van een bank belt nooit op om te vragen naar uw bankpas, saldo of rekening. Geef nooit uw bankpas af en geef geen toegang tot internetbankieren.

De gemeente Tynaarlo heeft brieven gestuurd aan organisaties in de gemeente die veel contact hebben met ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Het gaat dan om partijen zoals dorpsbelangen, thuiszorg, ouderenorganisaties, bibliotheken etc. Hen is gevraagd om alert te zijn op oplichters, de brief te verspreiden en te bespreken met kwetsbare personen.

In de brief staat hoe je oplichters kunt herkennen en wat te doen. Zijn er mensen in uw omgeving waarvan u denkt dat zij slachtoffer kunnen worden van oplichters? Ga dan vooral met hen in gesprek hierover.

Doe altijd aangifte!
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan bijvoorbeeld via 0900 88 44. Hoe meer informatie de politie heeft, hoe beter daders opgespoord en vervolgd kunnen worden.

Vragen
Mocht u (naar aanleiding van deze brief) vragen hebben, neem gerust contact op met onze medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid. Ze zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Tynaarlo, 0592 266 662. Als u behoefte heeft aan contact met de politie dan kunt u bellen met: 0900 88 44.
Uw mening gevraagd: bushalte in Tynaarlo
Moet er een bushalte komen in het dorp Tynaarlo? En waar moet deze buslijn dan langs gaan? Om te onderzoeken of er een bushalte in het dorp Tynaarlo nodig is, is er een korte vragenlijst opgesteld door de gemeente Tynaarlo. U kunt deze vragenlijst digitaal invullen via www.survio.com/survey/d/F4T7S3E5D6Q1L4W7F.
Of klik de link aan in het nieuwsbericht op onze website www.tynaarlo.nl/actualiteiten.
 
Woont u in (de buurt van) Tynaarlo en komt u regelmatig in andere omliggende dorpen? Of komt u vaak naar Tynaarlo? Dan kunt u uw mening delen door de vragenlijst in te vullen. 
 
Dat kan tot en met zondag 3 maart 2024. Daarna worden de gegevens verzameld en verwerkt. In mei 2024 wordt via onze website bekendgemaakt of er een bushalte in het dorp Tynaarlo komt.
Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt, kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Amy van Dam.
  • Telefoon: 06-15482794 (op werkdagen)
  • E-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com
Woningbehoefteonderzoek in regio Groningen-Assen
Het stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen stuurt aan ruim zeventigduizend willekeurig gekozen huishoudens een brief met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over de woningbehoefte in deze regio. De gemeente Tynaarlo valt ook binnen de regio Groningen-Assen en het kan dus zijn dat u, als inwoner van de gemeente Tynaarlo, deze uitnodiging heeft ontvangen.

Meedoen aan het onderzoek is uiteraard vrijwillig. De vragenlijst wordt niet verstuurd vanuit de gemeente Tynaarlo. Wij weten dus ook niet wie er wel of geen uitnodiging ontvangt. 

Heeft u geen uitnodiging per brief ontvangen? En wilt u toch graag uw mening geven over het wonen in uw gemeente? Dan kunt u toch meedoen met het onderzoek via dit webadres: www.companen.nl/onderzoek/gaopen

Voor thuiswonende jongeren die op zichzelf willen gaan wonen is er een aparte vragenlijst: www.companen.nl/onderzoek/gaopenstart
Meer informatie over het onderzoek staat op de website van de regio Groningen-Assen: https://regiogroningenassen.nl.
De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt.

Woonvisie Tynaarlo 
In de Woonvisie 2023 – 2027 van de gemeente Tynaarlo staat hoeveel en welke soort woningen de komende jaren moeten worden gebouwd. Ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen reden zijn om het beleid bij te sturen. Het is daarom belangrijk dat we onze inzichten actueel houden. De uitkomst van dit woningmarktonderzoek is een van de manieren om dat te doen.
Op expeditie met de Hondsrugacademie
De Hondsrug UNESCO Global Geopark houdt vanaf donderdag 7 maart een speciale editie van de Hondsrugacademie. Deze trekt van maart t/m juni door het Hondsruggebied met elke maand een thematische lezing en excursie op het snijvlak van geologie, archeologie, natuur en/of (cultuur)geschiedenis.

De Hondsrugacademie bestaat al  langer, maar het is voor het eerst dat deze het gebied intrekt.

De academie start in Borger en gaat dan door naar Zwartemeer, Zuidlaren en Schoonebeek. De serie trapt af met het verhaal van het ontstaan van de Hondsrug. Andere onderwerpen zijn de vorming van het Bargerveen, geheimen van de pingoruïnes en tot slot de zogenaamde booën van Drentse cowboys uit het verleden.

Per onderwerp wordt telkens een lezing én excursie georganiseerd. Kijk op www.dehondsrug.nl/hondsrug-academie voor meer informatie zoals data, kosten en aanmelden.
Direct naar het overzicht met de officiële bekendmakingen
Direct naar het overzicht met besluiten van het college van B&W
Direct naar de website van de gemeenteraad met het archief en de agenda van de vergaderingen
Socials en website
Wij proberen als gemeente onze inwoners zo goed mogelijk en via verschillende kanalen te informeren. Dat doen we naast deze nieuwsbrief ook via Facebook, Instagram, LinkedIn, X en onze website.