Iedere week ontvangt u van ons de nieuwste gemeentelijke informatierubriek in uw mailbox.
Nieuws van de gemeente Tynaarlo - woensdag 27 september 2023

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met het laatste gemeentelijke nieuws. Leest u toch liever de pagina zoals deze in de krant staat? Die versie kunt u hier downloaden.
Oproep (plaatsvervangende) voorzitters en tellers Tweede Kamerverkiezing
Op woensdag 22 november wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. De gemeente Tynaarlo zoekt voor haar stembureaus in de gemeente voorzitters en plaatsvervangende voorzitters. Als voorzitter bent u verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen het stembureau en geeft u leiding aan de andere leden van het stembureau. Als plaatsvervangende voorzitter ondersteunt u de voorzitter bij zijn taken. U bent verantwoordelijk voor een correct verloop van het stemproces en treedt op als dat nodig is om de rust en orde in het stembureau te handhaven.

Heeft u organisatorische en leidinggevende vaardigheden en bent u communicatief vaardig, assertief, accuraat, flexibel, stressbestendig en heeft u een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Geef u dan op als (plaatsvervangend) voorzitter!
Tijdens deze verkiezing zullen er voor het eerst 2 plaatsvervangende voorzitters op een stembureau aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de stembureauleden elkaar gedurende de dag makkelijker afwisselen en is er meer ruimte voor een pauze.

Voor donderdag 23 november zoeken we mensen die de stemmen handmatig willen tellen in Sporthal de Kamp in Vries. Het tellen begint om 9.00 uur en duurt tot in de middag.

Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over de vergoeding en aanvullende voorwaarden op: https://mijnstembureau-tynaarlo.nl/
Wethouder Ririhena ondertekent Convenant Gezonde Sportevenementen
Afgelopen vrijdag ondertekenden alle gemeenten in de provincie Drenthe het Convenant Gezonde Sportevenementen. Wethouder Ririhena deed dat voor de gemeente Tynaarlo. Daarmee is Drenthe de eerste provincie, waarin alle gemeenten deelnemen aan dit convenant. Naast het sporten zelf, ligt de focus op gezonde voeding tijdens sportevenementen. Dus sportevenementen in de provincie Drenthe zijn in de toekomst nog gezonder, er is voor bezoekers de mogelijkheid meer gezonde producten te bestellen!
Gemeenteraad Tynaarlo
Aankondiging raadsvergadering 3 oktober, 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis in Vries over onder andere de Lokale Adaptatiestrategie (LAS). In 2050 wil Tynaarlo een klimaatbestendige gemeente zijn. In de LAS wordt beschreven hoe dat doel bereikt kan worden en op welke manier de gemeente zich de komende jaren gaat voorbereiden op het veranderende klimaat. Door hier op tijd plannen voor te maken, kan toekomstige schade, als gevolg van extremere weersomstandigheden, worden beperkt. Naast de LAS zal in deze raadsvergadering ook (verder) worden gesproken over de plannen rondom de Centrumontwikkeling Zuidlaren.

De vergaderingen zijn openbaar en publiek is van harte welkom. U kunt ook live meekijken via raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in deze vergadering? Neem dan contact op met de griffie: griffie@tynaarlo.nl
Kijk op raad.tynaarlo.nl voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.
Informatiemarkt op 5 oktober over proces Luchthavenbesluit Eelde

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Groningen Airport Eelde houden op 5 oktober een informatiemarkt over het proces om te komen tot het Luchthavenbesluit Eelde. De luchthaven Groningen Airport Eelde wil dit jaar een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Elke regionale burgerluchthaven van nationale betekenis moet een luchthavenbesluit hebben.
Daarin wordt onder andere vastgelegd:
• grenswaarden en regels omtrent het gebruik van de luchthaven (waaronder de openstelling
en gebruiksruimte);
• ruimtelijke beperkingengebieden waarbinnen regels gelden onder welke voorwaarden er
in de omgeving van de luchthaven wel of niet gebouwd mag worden.

Meer over deze informatiemarkt van het ministerie en GAE kunt u op de website www.tynaarlo.nl lezen.

Blijdschap over nieuwe speeltoestellen Mensingebrink in Zuidlaren
Afgelopen zaterdag zijn de nieuwe speeltoestellen aan de Mensingebrink feestelijk geopend. Wethouder Jelbrich Peters hield een toespraak waarin ze de initiatiefnemers bedankte voor hun inzet. Maar liefst 46 kinderen genoten, samen met hun vaders, moeders, opa’s, oma’s en buurtbewoners, van de gezelligheid. Namens de gemeente Tynaarlo veel speelplezier gewenst!
Noord-Drenthe en Groningen werken samen aan klimaatadaptieve regio
De komende jaren werkt de regio Groningen/Noord-Drenthe intensief samen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dit staat in de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, die alle regiopartners op 22 september ondertekenden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hiermee spreken zij af om zich tussen 2023 en 2027 gezamenlijk in te zetten voor een klimaatadaptieve regio. Klimaatadaptief wil zeggen dat het gebied zo veel mogelijk wordt aangepast aan het veranderende klimaat, om zo de gevolgen van extreem weer te beperken.
De partners gaan samenwerken op een aantal thema's, waaronder de aanleg van waterbuffers en groenstroken, het vergroten van de bewustwording van klimaatadaptatie en het treffen van maatregelen om de kans op uitval van vitale functies te verkleinen. Denk hierbij aan de energievoorzieningen, de infrastructuur en ziekenhuizen.
Namens de gemeente Tynaarlo tekende wethouder Jelbrich Peters de overeenkomst.
Data en openingstijden van het Repair Café Zuidlaren
Gooi spullen niet weg en geef ze een tweede kans! Op de 1e en 3e woensdagmiddag van de maand kunt u tussen 13.00 en 15.30 uur zelf of onder begeleiding van een deskundige, zoals een elektricien, schilder, naaister of timmerman, kleine reparaties uitvoeren aan huishoudelijke apparaten, klein meubilair, speelgoed, kleding e.d. Ook bij kleine computerproblemen krijgt u hulp.
Het Repair Café is te vinden op het Werkplein van Lentis in Zuidlaren bij de kringloopwinkel.
Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt, kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Amy van Dam.
  • Telefoon: 06-15482794 (op werkdagen)
  • E-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com
Direct naar het overzicht met de officiële bekendmakingen
Direct naar het overzicht met besluiten van het college van B&W
Direct naar de website van de gemeenteraad met het archief en de agenda van de vergaderingen
Socials en website
Wij proberen als gemeente onze inwoners zo goed mogelijk en via verschillende kanalen te informeren. Dat doen we naast deze nieuwsbrief ook via Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en onze website.