ZEIJEN.NU

MENU

BEELD WILLEM EMMENS

Op de Brink in Zeijen (hoek Hoofdstraat/Zuiderstraat) staat een beeld van Willem Emmens. Deze oud-Zeijenaar was in het begin van de 20ste eeuw leraar aan de Rijkslandbouw winterschool in Zutphen en Emmen, daarnaast was hij redacteur van het Drentsch Landbouwblad en landbouwpionier.

Willem Emmens is op 25 mei 1869 in Zeijen, als zoon van timmerman en landbouwer Jan Emmens en Jantien Staal geboren.

Werkend leven

In 1888 behaalde hij in Meppel zijn onderwijsbevoegdheid en in 1894 de bevoegdheid voor hoofdonderwijzer. Aan de Rijkslandbouwschool in Wageningen behaalde hij in 1903 de "akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de beginselen der landbouwkunde".

Emmens zette in Grolloo landbouwwintercursussen op. In dezelfde tijd richtte hij ook de landbouwvereniging, de stierenhouderij, de coöperatieve zuivelfabriek, de boerenleenbank en andere verenigingen op. Na Grolloo werd hij van 1911 tot 1917 leraar aan de Rijkslandbouw winterschool in Zutphen en daarna tot 1927 in Emmen.

Jakob Elema, hoogleraar in Wageningen die zich vooral bezig hield met de landbouwvoorlichting in Drenthe vond een agrarisch nieuwsblad voor de provincie van belang. Hij stelde Emmens aan als redacteur en op 6 januari 1917 verscheen het eerste nummer van het Drentsch Landbouwblad. Willem Emmens schreef één boek: "Leidraad bij het onderwijs in de natuurkunde aan land- en tuinbouwscholen".

Overlijden

Op 18 april 1927 is Willem Emmens op 58-jarige leeftijd in Emmen overleden.

Het standbeeld

In mei 1929 werd het bronzen beeld, een buste van Willem Emmens door de toenmalige Commissaris der Koningin in Drenthe, Mr. J. Linthorst Homan bij de toegang tot de Rijkslandbouw winterschool in Emmen onthuld. Het beeld werd in 1928 door de Wageningse beeldhouwer August Falise ontworpen.

Later is het beeld van Willem Emmens nog verplaatst naar de agrarische school in Noordbarge (nu Terra College), maar werd het op 3 mei 1999 op initiatief van Pieter J. Struik tegenover Willems geboortehuis in Zeijen herplaatst.

Bronnen en meer informatie

Artikel Historisch Zeijen.nu
Wikipedia

GPS Coördinaten

53.048265, 6.546068

Foto's

.