ZEIJEN.NU

MENU

HET BOLLENVEEN (ZEIJEN)

Ten noordwesten van Zeijen ligt het Bollenveen. In het jaar 1922 was het veentje onderzocht door de bekende archeoloog professor Van Giffen. Hij had daarvoor het veentje laten droog pompen en een aantal archeologische vondsten gedaan. Op de bodem waren mooie ronde offerstenen gevonden maar ook aardewerk, stukken bewerkt hout en botten van onder andere (huis)dieren. Tijdens dit onderzoek werd door plaatselijke bewoners verteld dat in het Bollenveen eerder twee veenlijken waren gevonden. Omdat hiervoor geen bewijs was teruggevonden, blijft het dus bij een gerucht. Ook in dit veentje waren nog de patronen van oude veenputten te zien en de plek waar ooit een tjasker stond: een klein molentje dat water uit het veentje maalde. Op een ansichtkaart uit 1928 was dat mooi te zien.

Het Bollenveen was in de tachtiger jaren van de vorige eeuw sterk verdroogd en dichtgegroeid. De Werkgroep Zeijerwiek kwam met idee om dit veentje in ere te herstellen. Het Staatsbosbeheer was enthousiast en gezamenlijk werd in 1995 een plannetje opgesteld. De uitvoering geschiedde door de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek. Een van de blijvende zorgpunten is de geïsoleerde ligging van het Bollenveen ten opzichte van de nabijgelegen Zeijerstrubben, inmiddels een Nationaal Erfgoedreservaat. De Stichting ZeijerWiek en Omgeving pleit al meer dan 25 jaar voor het opheffen hiervan. (bron: 'Pioniers van het Landschap')

Bronnen en meer informatie

GPS Coördinaten

?