Nieuws

Dorpsschouw

De dorpsschouw is dit jaar voor het eerst ingevoerd. Enkele mensen van de BVZ zijn in november samen met een delegatie van de gemeente, Boermarke en Zeijerwiek op pad geweest om eventuele knelpunten in ons dorp aan te kaarten. De gemeente beoordeelt mede de urgentie van het oplossen van de knelpunten. Volgend jaar vindt opnieuw een dorpsschouw plaats en hebben de bewoners inspraak hierin.

  2-01-2010
 Henk

pagina terug