Nieuws

Meestersveen volop in ontwikkeling

In 1993 bij het 10 jarig bestaan van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek werd door de toenmalige gedeputeerde een oproep gedaan om met een plan te komen. Dat heeft geleid tot het eerste omgevingsplan Zeijen. Hierin werd onder meer opgenomen de geïsoleerd liggende veentjes (pingo ruïnes) rond Zeijen te beschermen en waar mogelijk te herstellen. In het Meestersveen zijn we de afgelopen 30 jaar bezig geweest met onderhoud en beheer van het gebiedje en van de tjasker (rijksmonument). Nu gaan we starten met het herstel. Dat willen we gaan doen door het agrarische perceel tussen het Meestersveen en de voormalige zandwinplas Trip-Popken, voorheen visplas, om te vormen en weer te koppelen aan het Meestersveen. 'Het veentie' was immers oorspronkelijk groter en dat is op luchtfoto's goed te zien.
Bij de gemeente Assen is de procedure voor een Omgevingsvergunning gestart en met de aan- en inliggende grondeigenaren heeft in een positieve sfeer vooroverleg plaats gevonden en zijn afspraken gemaakt. Wij hopen komend najaar met de werkzaamheden te kunnen starten.
Meer informatie op https://zeijerwiek.zeijen.nu/veentjes-of-pingoru%C3%AFnes/het-meestersveen

Projectgroep Meestersveen, Hetty Regeer, email: stichting@zeijerwiek.nl
Stichting ZeijerWiek en Omgeving

  2-07-2024
 Stichting Zeijerwiek, Aletta

pagina terug