Nieuws

Versierde karren 2025: Traditie? Nu of nooit meer?

Vrijdagavond 14 juni was er in Café Hingstman een overleg tussen de Feestcommissie Zeijen en de inwoners van Schoolkring Zeijen. Het onderwerp: Versierde karren in 2025

De opkomst was goed, ruim 30 inwoners van de Schoolkring Zeijen gaven blijk van belangstelling. Debbie Talman gaf als eerste een uitleg over de historie en vooral ook het doel van de versierde karren: Saamhorigheid in de buurt en in Zeijen. Versterking van de onderlinge buurtbanden.

De eerste versierde karrenoptocht stamt uit 1979, in dat jaar werden tijden het jaarlijkse zomerfeest voor het eerst karren opgemaakt voor een optocht door het dorp. Vanaf dat jaar werd ieder 7e jaar weer een optocht met versierde karren gehouden. Tot 2021.. dat jaar werd verstoord door de Coronapandemie. 

De Feestcommissie heeft inmiddels een nieuwe samenstelling en wil graag inventariseren of er belangstelling is om volgend jaar, tijdens het zomerfeest in 2025, weer een optocht met versierde karren kan komen. De bewoners van Schoolkring Zeijen worden hierbij om inbreng gevraagd.

De Feestcommissie geeft aan dat zij een minimum van 9 wagens wil hebben voor een optocht (de laatste optocht in 2014 kwamen er 13 wagens op de straat). 

Uit de reacties van bewoners komen verschillende berichten. De duidelijkste: De Traditie in ere houden, als er nu geen versierde karren meer komen dan komt het waarschijnlijk nooit terug. Maar ook komen er geluiden als: waar halen we karren vandaan, waar maken we de karren (weinig schuren beschikbaar) en ook weinig animo onder bepaalde bewoners in enkele straten. Duidelijk is dat veel nieuwe bewoners geen idee hebben hoe het opbouwen van een kar gaat, hoe in die periode de onderlinge samenwerking geregeld is en wat dit kan betekenen voor de buurt.

De Feestcommissie hoort alles aan, discussies lopen en uiteindelijk komen er enkele voorstellen op tafel die verder uitgewerkt gaan worden.

De Feestcommissie ziet graag dat de bewoners onderling gaan inventariseren of zij per straat toch genoeg mogelijkheden zien om een kar te bouwen. Hierbij is het misschien mogelijk om nieuwe bewoners te motiveren en twijfelende bewoners toch over de streep te trekken. Half augustus word bekeken hoeveel karren er in een optocht op de straat gebracht kunnen worden. De opdracht aan de bewoners: praat hier onderling over en motiveer elkaar. Wellicht zijn er ook andere mogelijkheden, samenvoegen van bepaalde straten, een kar via een club of organisatie binnen Zeijen (Zeijerwiek, SVZ), geen grote kar maar kleinere karren of loopgroepen tussendoor in het bedachte thema

Daarnaast staat de commissie open voor suggesties over andere mogelijkheden om eens in de 7 jaar een speciaal zomerfeest te organiseren. Bewoners die hierover een idee hebben kunnen dit altijd naar de feestcommissie mailen via feestcommissie@zeijen.nu

De Feestcommissie houd Schoolkring Zeijen op de hoogte van ontwikkelingen en zal tegen half augustus vragen wie er een versierde kar denkt te kunnen leveren.

 15-06-2024
 Feestcommissie Zeijen, Aletta

pagina terug