Nieuws

Alternatief Nieuwbouwplan Zeijen.

Afgelopen donderdag ging het in de BVZ vergadering over de nieuwbouw op het voetbalveld. Er is uitgebreid gesproken over de wensen van de BVZ en welke rol de gemeente zou moeten hebben bij de uitvoering. Echter de gemeente is niet helemaal eerlijk geweest en werkte ondertussen aan een alternatief plan. 
Aanstaande maandag zal burgemeester Thijsen om 11:00 uur in cafe Hingstman een persbijeenkomst houden om het plan toe te lichten. Een anonieme bron meldt dat het plan zou gaan om de nieuwbouw van 31 woningen op de Brink.
Één van de wethouders zou hebben verklaard dat er nu nauwelijks nuttig gebruik wordt gemaakt van de Brink en dat het beter zou zijn om hier woningen te bouwen. Ook in Zeijen is er een groot woningtekort. Een deel zou sociale woningbouw betreffen en ook zullen er 5 woningen voor asielzoekers gerealiseerd worden. De locatie is ideaal door de centrale ligging en nabijheid van voorzieningen. De gekapte bomen zullen tot brandhout worden verwerkt en aan de bewoners van de schoolkring Zeijen tegen gereduceerde prijs worden aangeboden. De wethouder toonde een schets hoe het er uit zou kunnen zien. Alle woningen zullen energieneutraal worden.
De wethouder verwacht dat er wel wat weerstand zal zijn onder de inwoners van Zeijen, maar dat het aanbod van goedkoop haardhout ze wel over de streep zal halen. 

 30-03-2024

pagina terug