Nieuws

Woningbehoefteonderzoek in regio Groningen-Assen

Het stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen stuurt aan ruim zeventigduizend willekeurig gekozen huishoudens een brief met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over de woningbehoefte in deze regio. De gemeente Tynaarlo valt ook binnen de regio Groningen-Assen en het kan dus zijn dat u, als inwoner van de gemeente Tynaarlo, deze uitnodiging heeft ontvangen of nog ontvangt.

Meedoen aan het onderzoek is uiteraard vrijwillig. De vragenlijst wordt dus niet verstuurd vanuit de gemeente Tynaarlo. Wij weten dus ook niet wie er wel of geen uitnodiging ontvangt.

Heeft u geen uitnodiging per brief ontvangen? En wilt u toch graag uw mening geven over het wonen in uw gemeente? Dan kunt u toch meedoen met het onderzoek via dit webadres: www.companen.nl/onderzoek/gaopen

Voor thuiswonende jongeren die op zichzelf willen gaan wonen is er een aparte vragenlijst: www.companen.nl/onderzoek/gaopenstart

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de regio Groningen-Assen: https://regiogroningenassen.nl De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt.

Woonvisie Tynaarlo
In de gemeente Tynaarlo heeft de gemeenteraad recent onze Woonvisie 2023 – 2027 goedgekeurd. In de woonvisie is vastgelegd hoeveel en welke soort woningen de komende jaren moeten worden gebouwd. Ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen aanleiding geven om het beleid bij te sturen. Het is daarom van belangrijk dat we onze inzichten actueel houden. De uitkomst van dit woningmarktonderzoek is een van de manieren om inzichten actueel te houden. Onze visie op wonen in de gemeente Tynaarlo vindt u via deze link.

  8-02-2024
 gemeente Tynaarlo, Lea

pagina terug