Nieuws

SVZ leden contributie blijft gelijk en incasso - SEPA Prenotificatie

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene ledenvergadering 13 oktober j.l. is besloten om dit jaar weer geen verhoging/inflatiecorrectie van de verenigingscontributie voor het seizoen 2023/2024 door te voeren. De contributies blijven daarom:

Contributie senioren (16 jaar en ouder) € 55,75 per kwartaal
Contributie jeugd (12 tm 15 jaar) € 35,50 per kwartaal
Contributie jeugd (tot 12 jaar) € 28,00 per kwartaal
Donateurs per persoon € 16,50 per jaar
Zeijerkraantie (geen automatische incasso dan + €2,00) € 20,50 per jaar

Voor de abonnees van het Zeijerkraantie die nog via factuur betalen, geld nu nog een verhoging van € 2,00 t.o.v. van het bedrag hierboven vanwege de kosten die we daarbij maken. We verwachten dat deze kosten komende jaren verhoogd gaan worden. Deze abonnees kunnen per email of telefoon met de ledenadministratie contact opnemen om voortaan per automatisch incasso te betalen zonder de verhoging.

Conform de SEPA vereisten, worden alle abonnementhouders van het Zeijerkraantie, leden en ouders van leden en donateurs van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het lopende kwartaal van hun rekening zullen worden geïncasseerd

Op 14 november 2023: Het jaarabonnement Zeijerkraantie jul. 2022 – jun. 2023:
● € 20,50
De kwartaalcontributie sporters okt. - dec. 2022:
● 0 t/m 11 jaar: € 27,50
● 12 t/m 15 jaar: € 35,00
● 16 t/m 99 jaar: € 55,00

De jaarcontributie donateurs jul. 2022 – jun. 2023:
● € 16,50
● hoger dan € 16,50 indien aangegeven

Leeftijdsbepaling, indien van toepassing, is op basis van aanvang van te incasseren periode. Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, of per automatische incasso wilt gaan betalen, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com
T: 0592291891

 22-10-2023
 Henk Klijn Hesseling (SVZ), Ella

pagina terug