Nieuws

INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2023 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw kenmerk vermeld. Dit machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.

Als u vragen hebt, kunt u via de site contact met mij opnemen.

Erik Heling, Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie

 18-10-2023
 Erik Heling, Ella

pagina terug