Nieuws

Incasso vriendenbijdrage Zeijen.nu 2023

Conform de SEPA vereisten, worden alle vrienden die een incassomachtiging aan Zeijen.nu hebben gegeven, bij dezen geïnformeerd dat de bijdrage voor 2023 op 26 mei 2023 van hun rekening wordt geïncasseerd.

Bij de incassering van dit bedrag wordt de incassant identiteit van Zeijen.nu vermeld.

(NL24 RABO 0143 1743 39)

 20-05-2023
 Ella

pagina terug