Nieuws

Uitnodiging BVZ vergadering 23 maart

Aan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ

Op 23 maart 2023 om 20.00 uur in Café - Zalencentrum Hingstman

Agenda   

1.       Opening
2.       Verslag jaarvergadering 03 maart 2022
3.       Jaarverslag 2022
4.       WBTR
5.       Financiën 
6.       Bestuurssamenstelling
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering zal Nico Buitenkamp van Buitenkamp Begrazingen vanaf ca. 21.00 uur vertellen over zijn werk als schaapsherder. Nico verzorgt met zijn schapen begrazing bij gemeenten, natuurmonumenten en particulieren.

Klik hier voor de agenda van de vergadering van 23 maart 2023.
Klik hier voor de concept notulen van de vergadering van 2022

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de BVZ,
Dieneke Kroeze, secretaris

 15-03-2023
 BVZ, Aletta

pagina terug