Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

 Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het komende half jaar van hun rekening zullen worden geïncasseerd

op 27 januari 2023: De kwartaalcontributie sporters jan. - maart 2023:
● 0 t/m 11 jaar: € 27,50
● 12 t/m 15 jaar: € 35,00
● 16 t/m 99 jaar: € 55,00

De halfjaarcontributie jan. – jun. 2023:
● 0 t/m 11 jaar: € 55,00
● 12 t/m 15 jaar: € 70,00
● 16 t/m 99 jaar: € 110,00

op 27 april 2022: De kwartaalcontributie sporters apr. - jun. 2023:
● 0 t/m 11 jaar: € 27,50
● 12 t/m 15 jaar: € 35,00
● 16 t/m 99 jaar: € 55,00

Leeftijdsbepaling is op basis van aanvang van te incasseren periode

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com T:0592291891

  6-01-2023
 SVZ/Henk Klijn Hesselink/Alie

pagina terug