Nieuws

Natuuronderzoek Zeijen

Afgelopen voorjaar hebben we twee gebieden op broedvogels onderzocht: de Zeijerstrubben en het dorp Zeijen.

Zeijerstrubben
Het onderzochte gebied ligt ruwweg tussen de bebouwing van Zeijen, Peesterweg, Westerseveld en Zuiderstraat. Het gebied heeft verschillende soorten biotopen: akkerbouw (Noordes en Zuides), het beekdal van de Broekenloop, twee vennetjes (Bolleveen en Haverkampsveen) en natuurlijk het bos-en struweelgebied van de Zeijerstrubben met uitlopers in het beekdal.
In ons onderzoek hebben we vooral gekeken naar meer bijzondere vogels die hier voorkomen en niet naar algemene soorten als Roodborst, Koolmees, Houtduif enz.

Dorp Zeijen
Dit jaar hebben we voor het eerst ook het dorp Zeijen goed onderzocht. Ondanks dat we gekozen hadden voor alleen de bijzondere soorten te inventariseren nog een hele klus. Maar het heeft wel een heel mooi resultaat opgeleverd met bijzondere en verrassende waarnemingen. Elke loopronde door het dorp deden we aan de hand van een vaste looproute.

Klik hier voor het complete rapport en hier voor het soortkaartje van het dorp en hier voor het soortkaartje van de Zeijer Strubben.

 25-12-2022
 Sjoerd Boonstra (St. Zeijerwiek), Ella

pagina terug