Nieuws

Jaarvergadering SVZ 30 september

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 30 september 2022 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in “De Zeijer Hoogte”. Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang 20.00 uur.

Bijgaand treft u de agenda van deze vergadering aan. De agenda en bijlagen zullen op de website en in het Zeijerkraantie gepubliceerd worden. De notulen van 17-09-2021 alsmede de jaarverslagen van volleybal en voetbal worden gepubliceerd op de SVZ website.

Klik hier voor 2022 agenda SVZ 30-9-2022

Klik hier voor 2022 bijlage bestuurssamenstelling

Klik hier voor de notulen van de SVZ vergadering 17-09-2021

 26-09-2022
 Rieks Kooistra, Henk.

pagina terug