Nieuws

Spectaculaire dubbelwedstrijd op het modelvliegveldin Ubbena


Op zaterdag 1 oktober 2022 wordt op het modelvliegveld van de Radio Controlled Modelvliegclub Assen(hierna: RCMA) in Ubbena een spectaculaire dubbelwedstrijd gehouden. Een Tomaatvliegwedstrijd waarbij elke manche om en om afgewisseld wordt met een wedstrijd voor het clubkampioenschap DLG. Bij de tomaatvliegwedstrijd is het de bedoeling dat modelvliegtuigen een tomaat afwerpen uit een bekertje of korfje, bevestigd bovenop het model. De vlieger moet dan proberen deze door b.v. een looping of rol te droppen op een vooraf vastgesteld doel. Erg spectaculair. Helicopters en drones doen natuurlijk ook mee. Deze moeten elektronisch een namaaktomaatje afwerpen die onder het model wordt bevestigd. De DLG-wedstrijd betreft een clubwedstrijd met heel bijzondere radiografisch bestuurde zweefmodellen, n.l. mini-Discus Launch Gliders (mini-DLG’s). Een Discus Launch Glider (DLG) is een extreem lichtgewicht modelzweefvliegtuig dat door een speciale starttechniek zeer hoog de lucht in wordt geslingerd. Hierbij houdt de vlieger het model bij de vleugeltip vast en slingert, na enkele keren snel om zijn as te hebben gedraaid, het model vrijwel verticaal en op hoge snelheid de lucht in. Prachtig om te zien! Op deze manier gestart kan het model een hoogte bereiken van gemiddeld zo’n 40 meter (experts wel 60 meter!). Het gaat hier om wie het langst in de lucht blijft. De wedstrijd vindt plaats op het modelvliegveld van de RCMA aan de Vriezerhoek 1 in Ubbena, achter de SITA en begint om 11.00 uur. De toegang voor belangstellenden is gratis. Wanneer de weersomstandigheden het doorgaan van de dubbelwedstrijd verhinderen wordt dit aangegeven op de website van de club: www.rcm-assen.nl onder “Agenda”.

 22-09-2022
 Klaas Tjassens, Henk

pagina terug