Nieuws

Geslaagde veldbijeenkomst van de boermarke Zeijen

 

 

 

 

 

 

 

 

De boermarke Zeijen heeft een geslaagde veldbijeenkomst georganiseerd met alle leden van de boermarke en met medewerkers en bestuursleden van het waterschap Noorderzijlvest

Tijdens deze bijeenkomst werd er, samen met Peter Raatjes, ingegaan op de geplaatste bodemsensoren in het gebied en de daarbij behorende app. De app biedt mogelijkheden om nog preciezer te bemesten en gewasbescherming toe te dienen aan de hand van de uitkomsten van de sensoren.

Ook de bodemkwaliteit kwam uitgebreid aan bod door Debby van Rotterdam (NMI). Debby vertelde hoe je een goede bodem kunt beoordelen en er is volop gediscussieerd over hoe je bodem(leven) kunt verbeteren.

Jannes Schenkel ging in op de resultaten van het onderzoek op waterkwaliteit. De resultaten zijn veelbelovend! Dit alles is het gevolg van het nu 4 jaar durende DAW-project.

Erg leerzaam voor alle partijen en................ Wordt vervolgd!

 15-07-2022
 Boermarke/Alie, Henk

pagina terug