Nieuws

Tandje Relaxed: niet twijfelen, maar gewoon meedoen!

Een leuk groepje toerfietsers met 6/7 deelnemers, is nu twee weken actief op de zaterdagmorgen. We fietsen altijd ‘Tandje relaxed’ en er wordt daarbij natuurlijk rekening gehouden met de onderlinge niveau verschillen. Uitgangspunt is, dat iedereen gewoon op souplesse goed mee moet kunnen komen. Is het niveau in de groep vrijwel hetzelfde dan fietsen we in één groep. Is er sprake van een te groot niveau verschil, dan starten we rustig in één groep en splitsen na de koffie pauze op in twee groepjes.

Zo kan iedereen zowel in afstand als in tempo op zijn of haar niveau fietsen. Ergens halverwege de route is er altijd een pauze moment voor een bakje koffie of een frisdrankje. Het eerste doel is, het in een goede conditie fietsen van de 50 kilometer route van de Zeijer Fietstocht op zondag 28 augustus a.s. Daarna gaan we samen kijken of er voldoende interesse is om ‘Tandje Relaxed’ voort te zetten.

Niet twijfelen, maar gewoon aansluiten.
Bij die toergroepjes denken mensen vaak aan fietsen met grote snelheid en twijfelen dan soms om wel of niet mee te doen. Maar bij dit initiatief is die gedachte absoluut onnodig. Ik durf te stellen, dat iedereen die een beetje sportief wil fietsen, gewoon mee kan doen

Lijkt het je leuk om in een groep buiten lekker actief bezig te zijn én natuurlijk gaandeweg je conditie te verbeteren, dan kunt je alsnog iedere zaterdagochtend aansluiten. We starten 9.30 uur vanaf de Zeijer Hoogte. Meld je even aan via: joopvdalfsen@hotmail.com.

 19-06-2022
 Joop van Dalfsen, Lea

pagina terug