Nieuws

Nationale sportweek 2022

Van 16 t/m 25 september 2022 vindt de Nationale Sportweek plaats. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door NOC*NSF. Meer informatie: https://nocnsf.nl/nationale-sportweek/ontdek/wat-is-de-nationale-sportweek

Alle Drentse gemeenten kiezen dit jaar daarbij voor het thema ‘sport en bewegen in de openbare ruimte’. Daarbij gaat het dus niet alleen om de traditionele sporten bij sportaanbieders. Het is de bedoeling om alle mogelijkheden om in de open lucht te bewegen en sporten onder de aandacht te brengen. Vanuit de gemeente wordt in samenwerking met sportaanbieders en andere partners al gewerkt aan een mooi programma op een aantal locaties.

Vindt u het leuk om met een eigen activiteit aan te sluiten bij de Nationale Sportweek, dan kan dat zeker. Misschien heeft u al een activiteit in die week die u extra in het zonnetje wilt zetten. U kunt ook een nieuwe activiteit organiseren voor uw eigen dorpsbewoners. Denk bijvoorbeeld aan een activiteit in de beweegtuin, een fietstocht, een speurtocht, een wandeling, een stratentoernooi, een spelletjesmiddag etc. Als het maar beweegt.

Zorgt u in dat geval zelf voor het promoten van uw activiteit binnen uw eigen dorp? Aanvullend daarop brengen wij uw activiteit graag breed onder de aandacht in het totale programma van de gemeente Tynaarlo. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig die u aan ons kunt doorgeven via sport@tynaarlo.nl:
•             naam + korte omschrijving van de activiteit
•             datum, tijd en locatie
•             doelgroep
•             eventuele bijzonderheden
•             eventueel een foto of logo

Per dorpskern is een ondersteuningsbudget van €75,- beschikbaar voor de uitvoering van een sport-/beweegactiviteit tijdens de nationale sportweek. U kunt hiervoor na afloop een declaratie indienen via sport@tynaarlo.nl
o.v.v.
•             IBAN + NAW-gegevens
•             naam + locatie activiteit
•             foto van de activiteit (die voor publicatie gebruikt mag worden)

Buurtsportcoaches kunnen in de aanloop naar het evenement desgewenst meedenken over een te plannen activiteit.
Voor vragen (ook m.b.t. het meedenken) kunnen ze zich wenden tot sport@tynaarlo.nl. Dan neemt de juiste persoon vervolgens contact met u op.
Laat u ons weten wat uw dorp zou willen organiseren!

 17-06-2022
 gemeente Tynaarlo, Lea

pagina terug