Nieuws

Paasvuur! Het begin is er.........................

Zaterdag jl. was er de eerste mogelijkheid om hout en snoeiafval (geen stobben!) te kunnen storten op de plek waar "onze" mooie paasbult en waar hopelijk op eerste Paasdag een mooi paasvuur zal gaan branden. Er werd al druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid. De karren stonden al vol te wachten. Het mooie weer voorafgaand aan deze zaterdag was daar natuurlijk debet aan. Het nodigde uit om de tuin in te gaan om te snoeien.

Wat is de oorsprong van het paasvuur eigenlijk? Het ontsteken van Paasvuren is een traditie die al eeuwenlang in heel Europa voorkomt. Van Denemarken in het noorden van Europa tot Zwitserland en Oostenrijk in het zuiden. Nederland is de westgrens van dit gebied. Van oorsprong, zo vermoedt men, is de traditie van Paasvuren afkomstig uit de tijd van de Germanen. De vuren werden ontstoken om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur stond hierbij symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin.

Vermoedelijk vierden de deelnemers flink feest, met veel drank erbij. Vroeger vonden dit soort feesten plaats op individuele hoeven, maar in latere tijden ging men Paasvuren per buurtschap of dorp organiseren. De vlammen en de rook van het vuur stonden symbool voor het brengen van vruchtbaarheid. Om die reden wordt Pasen ook wel eens als vruchtbaarheidsfeest aangemerkt.

  5-04-2022
 Alie/Henk

pagina terug