Nieuws

Adviesgroep 'zonneparken in Assen' 

Geachte heer/mevrouw, 

In uw omgeving wordt een zonnepark ontwikkeld. Vanwege een aantal wijzigingen worden twee projecten opnieuw beoordeeld door de ‘adviesgroep zonneparken in Assen’. Deze vergadering is openbaar en digitaal te volgen op woensdag 12 januari 2022 om 19:30 uur. Er staan twee projecten op de agenda: 

Energietuin Assen Zuid De initiatiefnemers stellen een wijziging van de opstelling van de zonnepanelen voor. Daarbij maken ze gebruik van de nieuwste technieken voor een betere opbrengst. De landschappelijke inpassing van de energietuin wijzigt niet. 
Zonnepark op de zandwinplas bij Ubbena. De initiatiefnemers hebben een fasering aangebracht in de uitvoering van de landschappelijke inpassing, vanwege de voortgang van de huidige zandwinning. 
Wilt u deze vergadering volgen? Dan kunt u zich aanmelden via energie@assen.nl met als onderwerp: adviesgroep zonneparken. 

Bij de ontwikkeling van zonneparken vinden we participatie belangrijk. Begin 2020 is de ‘adviesgroep Zonneparken in Assen’ opgericht en deze bestaat uit inwoners van Assen. De adviesgroep is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij kijkt mee met het participatieproces van de initiatiefnemer. De gemeente neemt daarbij het advies van de adviesraad mee in haar afweging voor een omgevingsvergunning. 

Wilt u meer weten over ‘zonneparken in Assen’? Kijk dan op www.assen.nl. Voor vragen over de energietransitie, zonneparken en energie(bespaar)maatregelen kunt u mailen naar energie@assen.nl

Met vriendelijke groet, programmamanager Energietransitie gemeente Assen, Geske Barendregt.

 11-01-2022
 Geske Barendregt. Henk.

pagina terug