Nieuws

Voormalig Vliegveld Ubbena

25 december 1910, het Nieuwsblad van het Noorden schrijft:
'Een Groninger vliegtuigfabriek? Lijkt u dat wat àl te fantastisch, lezer? Een Groninger fabriek voor het maken van vliegtoestellen met gediplomeerde vliegers en een naar de eischen des tijds ingerichte vliegschool? Ons niet meer, nu we kennis hebben gemaakt met den jongen Antwerpenaar Hubert Hagens, oud-motorwielrenner op de Antwerpsche banen, oud-meesterknecht in de groote motorenfabriek van Anzani, oud-monteur van Jan Olieslagers. We zien de nieuwe fabriek „Het Noorden" komen, waar we over eenige jaren ons luchtkarretje gaan bestellen zooals we dat nu met onze fietsen bij Fongers doen.

De heer Hubert Hagens - we schreven reeds vroeger over hem - is sedert eenige dagen te Helpman ten huize van den heer De Schepper bezig met het construeeren van een geheel nieuwe vliegmachine. Hij doet dit in maatschap met den jongsten zoon van zijn gastheer, die zooals men weet, zich al dadelijk tot de aviatiek aangetrokken heeft gevoeld van het oogenblik af, dat Olieslagers door het doorzettend initiatief van zijn vader, naar Nederland is gehaald en hier in enkele weken de vliegkunst populair heeft gemaakt. Emile de Schepper ging met hem mee als monteur naar Zwolle, Utrecht en andere plaatsen, leerde daar den 1sten méchaniciën van Olieslagers kennen en werd dusdanig met hem bevriend, dat daaruit de tegenwoordige relatie geboren werd, die tot een nieuwen firmanaam zal leiden.'

In 1911 wordt door genoemde Emile de Schepper en Hubert Hagens in het gebied tussen Ubbena, Vries en Zeijen ook een vliegveld ingericht!

Historisch Zeijen.nu is enkele jaren geleden gestart met een nieuw onderzoek naar dit vliegveld, de betrokken personen en de aanwezige vliegtuigen. We hebben erg veel nieuwe informatie gevonden. Zóveel informatie, dat er een aparte website over wordt gemaakt!!! Maar nog even geduld, we zijn nog niet zover dat deze online kan en mag...

Update 16 april 2021: de website is online! Kijk op https://vliegveld-ubbena.zeijen.nu/

 25-12-2021
 Rolf

pagina terug