Nieuws

Fam. Emmens, lid van de Boermarke Zeijen

Midden in het dorp Zeijen akkerbouwbedrijf van Erik Emmens. Erik ondertussen al de vijfde generatie Emmens die aan het hoofd van het akkerbouwbedrijf staat.
Het voorheen gemengde bedrijf is gespecialiseerd in de akkerbouw en teelt aardappelen, bieten en graan. Daarnaast is er grasland met maïs, in combinatie met veehouders en agrarisch natuurbeheer. Met de Boermarke Zeijen wordt er geëxperimenteerd om het agrarisch natuurbeheer als collectief te verbinden en een verdienmodel te realiseren.

Erik is met zijn akkerbouwbedrijf altijd bezig met de optimalisatie van de teelt. Dat kan kostenbesparing of opbrengstverhoging zijn, maar ook de verbetering van de kwaliteit van het voedsel.  Daarnaast gebruikt het bedrijf samen met andere ondernemers uit de boermarke nieuwe technieken voor het verzamelen van belangrijke data uit het gebied. Bijvoorbeeld het meten van de droogte of natte van het perceel d.m.v. sensoren. Zo kan goed aangegeven worden dat het grondwaterpeil verhoogd of verlaagd moet worden. Erik is daarnaast ook betrokken bij Het vernieuwingsbedrijf “Op de Es”, met als doelstelling om kennis te ontwikkelen over duurzame landbouw.

Erik is erg enthousiast over de samenwerking en de visie binnen de boermarke. Als collectief kun je meer stappen zetten dan individueel. Er wordt veel samengewerkt de veeteelt en de akkerbouwbedrijven.  Samenwerking geeft veel plezier in het werk en is interessant win-win-situatie te creëren.

Lees het volledige artikel voor meer bijzonderheden op de site van de Boermarke Zeijen 

 14-10-2021
 Boermarke Zeijen/Alie/Ella

pagina terug