Nieuws

Incasso donateurbijdrage DE ZEIJER HOOGTE

In overeenstemming met de SEPA-voorwaarden melden wij dat wij eind oktober de jaarlijkse donateurbijdrage van €14,00 zullen incasseren van onze donateurs die een machtiging hiertoe hebben afgegeven. 

U bent donateur maar u heeft geen automatische incasso afgegeven? Wilt u dan uw bijdrage overboeken op rekening op rekening NL75 RABO 0366 5343 51 t.n.v. Stichting DE ZEIJER HOOGTE?
Op deze rekening zijn ook incidentele donaties natuurlijk van harte welkom.

Alle donateurs alvast hartelijk dank!

  9-10-2021
 Nienke Olthof-Dagtekin (MFA), Ella

pagina terug