Nieuws

SVZ leden contributie verhoging en incasso - SEPA Prenotificatie

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene ledenvergadering 17 september j.l. is besloten om de verenigingscontributie voor seizoen 2021/2022 ter verhogen per eerstvolgende inningsmoment  tot onderstaande bedragen:

Contributie senioren (16 jaar en ouder) € 55,75 per kwartaal
Contributie jeugd (12 tm 15 jaar)          € 35,50 per kwartaal
Contributie jeugd (tot 12 jaar)               € 28,00 per kwartaal
Donateurs per persoon                        € 16,50 per jaar
Zeijerkraantie (geen automatische incasso dan + €2,00) € 20,50 per jaar
 
Conform de SEPA vereisten, worden alle abonnementhouders van het Zeijerkraantie, leden en ouders van leden en donateurs van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het lopende kwartaal van hun rekening zullen worden geïncasseerd

Op 20 oktober 2021:
Het jaarabonnement  Zeijerkraantie  jul. 2021 – jun. 2022: € 20,50
Op 1 nov 2021: De kwartaalcontributie sporters okt. - dec. 2021:
●         0    t/m  11 jaar:       € 27,50
●        12  t/m  15 jaar:        € 35,00
●        16  t/m  99 jaar:        € 55,00

De jaarcontributie  donateurs jul. 2021 – jun. 2022:
●        € 16,50
●        hoger dan € 16,50 indien aangegeven

Leeftijdsbepaling, indien van toepassing, is op basis van aanvang van te incasseren periode.

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.
Henk Klijn Hesselink (SVZ Ledenadministratie)
E: svzleden@gmail.com
T:291891

  5-10-2021
 Henk Klijn Hesselink (SVZ), Ella

pagina terug