Nieuws

Spotlicht doet mee aan de Rabo Club Support Actie

Ook dit jaar doet Spotlicht weer mee aan de Rabo Club Support actie. Van 4 tot 25 oktober kun je, als je lid bent van de Rabobank, je stem [max. 3 waarvan 2 op dezelfde vereniging] uitbrengen op je favoriete club of vereniging, mits deze vereniging deelneemt aan de actie.
Kijk hiervoor even op: https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers.
Mede gelet op het feit dat we dit jaar en vorig jaar geen inkomsten hebben uit de entreegelden en de verloting van de voorstellingen willen we graag een beroep doen op u om uw stem[men] uit de brengen op Spotlicht. 
Breng deze actie ook onder de aandacht van b.v. uw familie, kennissen, buren en collega’s en vraag hun om op Spotlicht te stemmen. 
Wij kunnen deze stemmen en de daaraan gekoppelde inkomsten goed gebruiken; hoe meer stemmen op Spotlicht worden uitgebracht hoe meer geld Spotlicht ontvangt!

Bij voorbaat dank voor uw stem en medewerking.

  3-10-2021
 Sjanie Groeneberg (Spotlicht), Ella

pagina terug