Nieuws

Kaalslag in Zeijen: plan voor recreatiepark wordt tot schrik van omwonenden na twee decennia plotseling uitgevoerd

Op het voormalige terrein van de oude manege Rosworld in Zeijen is begonnen met de kap van 750 vierkante meter bos om plaats te maken voor een recreatiepark met zestig stacaravans. Tot grote schrik van omwonenden. 'We hebben geen enkele mogelijkheid gekregen om bezwaar te maken'

Lees het gehele artikel op: https://dvhn.nl/drenthe/Kaalslag-in-Zeijen-plan-voor-recreatiepark-wordt-tot-schrik-van-omwonenden-na-twee-decennia-plotseling-uitgevoerd.-We-hebben-geen-enkele-mogelijkheid-gekregen-om-bezwaar-te-maken-27055874.html

Omwonenden reageren door middel van een brief. Klik op 'verder lezen' om de zorgpunten van de omwonenden te lezen.

Beste dorpsgenoten van Zeijen en Peest,

We richten ons tot jullie omdat we grote zorgen hebben over ons mooie buitengebied bij het voormalig manegecomplex Rosworld (Puszta Ranch).
Met elkaar kunnen we ons sterk maken voor het behoud van dat wat ons verbindt. Het behoud van een mooi stuk natuur, rust en veiligheid. 

We geven eerst in het kort aan wat er gebeurt, daarna onze zorgpunten en we sluiten af met een uitgebreide uiteenzetting van het ontstaan van de huidige situatie.

Het zal de meesten van jullie bekend zijn dat er in een ver verleden (ruim 20 jaar geleden) onder de uitbating van de manege door F. Ros een groot deel van het land verkocht is aan een projectontwikkelaar met het doel er maximaal 36 vakantiewoningen op te zetten, of vergunning vrij 60st stacaravans. Dit is meerdere keren geprobeerd in de afgelopen 20 jaar echter zonder resultaat. In deze periode is de grond meerdere keren doorverkocht. Door de coronacrisis is er blijkbaar grote belangstelling voor recreatie in eigen land ontstaan en is de 2,5 hectare grond doorverkocht aan Vastgoedinvesteerders uit Drachten (Frisia Invest). Voor zover bekend willen zij een plan uit 2000 onder het stof vandaan trekken en na 20 jaar alsnog ten uitvoer brengen (36 recreatiebungalows of vergunning vrij 60 stacaravans), alsof het leven hier al die 20 jaar heeft stilgestaan en alles is als toen.

Zorgpunten:

·       Het is onzes inziens onbegrijpelijk dat de bestemmingswijzigingen en vergunningsvoorwaarden uit  medio 2000 nog steeds gelden voor de wereld zoals die er nu uitziet in 2021
·       Het Manegecomplex heeft sinds 2015 geen Manege of recreatie activiteiten en wordt enkel gebruikt als woonbestemming en opslag.  De 5 particuliere huizen worden permanent bewoond en deels in gebruik als eigen recreatiewoning.
·       Van de destijds gewenste koppeling (door gemeente) van Manegebedrijf en Recreatie- en sportactiviteiten is al lang, voor 2015, geen sprake meer
·       Het gebied is de afgelopen 20 jaar langzaam opgegaan in de natuur rondom en is van onschatbare waarde voor diverse soorten flora en fauna. Mede door het ven zien we af en toe een otter, heel veel vogelsoorten waaronder de ijsvogel, boomklever diverse soorten uilen, reeën, de marter, de vos, de zonnedauw, wilde orchideeën en zo meer. Het terrein is zo besloten en er komt eigenlijk bijna nooit iemand waardoor het een uniek rustgebied is voor diverse diersoorten
·       Voor de bouw van huisjes en benodigde infrastructuur zullen de nodige bomen gekapt moeten worden en zal het beschreven leefgebied sterk worden bedreigd
·       In het ergste geval kunnen er 60 stacaravans vergunning vrij geplaatst worden (van rustgebied zal geen sprake meer zijn) welke in gebruik een enorme druk en belasting geven op omliggende natuur dichtbij zoals de Zeijerstrubben en natuurterreinen van Landgoed Pelinck (Tevens ligt er de 200 jaar oude Dassenbucht
·       De verkeersdrukte zal flink toenemen op een te smalle weg (3.20 m).  De Zuiderstraat is een verbindingsweg voor fietsers, schoolgaande kinderen van Roden, Norg-Assen   wielrenners, ouderen toertochten en niet te vergeten het landbouwverkeer en heeft alle baat bij een autoluw karakter. In het verleden is er al een keer een verzoek geweest om de bestemming van Zuiderstraat/Schaapdijk om te zetten naar fietspad en bestemmingsverkeer (Dit verzoek heeft het helaas toen niet gered)
·       Ontsluitingswegen wordt heel lastig op de Zuiderstraat.  Dit zou de 2de gevaarlijke uitrit worden in een onoverzichtelijke bocht waar hard wordt gereden en nu al geregeld (bijna) ongelukken gebeuren.
·       Infrastructuur (waaronder persriool) capaciteit o.i. niet voldoende
·       En bizar genoeg, dat bijna 20 jaar na goedkeuring, plannen geen eerlijk bezwaar meer mogelijk is voor bewoners, aanwonenden en belanghebbenden
·       Er is nogal wat veranderd in Aanvraag en vergunningverlening en de kijk op o.a. duurzaamheid, CO2 uitstoot, veiligheid en natuurwaarden
·       De destijds aangehaalde koppeling “Sport- Manegebedrijf”- Verblijfsrecreatie is niet meer aan de orde
·       Een ander belangrijk punt van zorg is dat het terrein gekocht is door een Vastgoedinvesteerder(s)/ontwikkelingsbedrijf zonder enige en blijvende binding met de directe omgeving en/of de dorpen Zeijen en Peest.  Het is puur voor maximaal financieel rendement zonder al te veel ontzag en wensen voor omgeving en haar bewoners (de eerste gesprekken waren onaangenaam)

Kort gezegd is onze inschatting dat jullie deze zorgpunten met ons delen en dat bij eventuele behandeling van nieuwe vergunningsaanvragen we met elkaar een brug kunnen vormen voor behoud van natuur, veiligheid en rust voor mens en dier.

Voor wie het nog weet hieronder het proces in volgelvlucht van ontwikkeling van Puzsta Ranch naar Landgoed. 

De Puzsta Ranch is opgezet door de familie Vlieger in de jaren 60, een manegecomplex met 2 rijhallen, stallen, paddock en weilanden voor Western Riding in een natuurgebied met de mogelijkheid voor een aantal kampeerplekken aan de rand van het perceel voor de manegegasten. Dit met liefde opgezet bedrijf is uitgegroeid tot een prachtige plek voor paardenmensen.  Dhr. Vlieger heeft de IJslandse pony’s ingezet voor de kinderen naast het Western riding. Ook heeft hij 2 Finnhouse recreatiewoningen laten bouwen voor verhuur aan manege bezoekers en het houten chalet waar de voormalig instructrice paardrijden (Marian Noordover) tot voor kort heeft gewoond/gerecreëerd.

In 1999 is de Puzsta Ranch verkocht aan fam. F Ros en kreeg het de naam Rosworld.  Er zijn in 2000 in eigen beheer nog 2 Finnhouse woningen bij gekomen die al 20 jaar permanent worden bewoond.

In 2002 is er een bestemmingsplanwijziging aangevraagd door Rosworld en een aanvraag voor bouwvergunningen voor de bouw van 36 recreatie woningen op 2,54 hectare weiland achter op het terrein. Inmiddels heeft F. Ros/Roswold BV de 2,5 hectare terrein verkocht aan een Projectontwikkelaar uit Warmenhuizen om het plan verder uit te werken. Bestemmingsplan is toen zonder veel tegenspraak gewijzigd en bouwvergunningen verleend.

Voor zover bekend is in 2003 verlenging aangevraagd en verkregen die daarna zijn verlopen. Het invallen van de Economische Crisis en daardoor slecht markt voor recreatiewoningen vanaf 2007(In Drenthe toenmalig ook sterk overschot van “afgeschreven” parken) zijn de plannen nooit meer gerealiseerd en in de vergetelheid geraakt.  

De manege is nog meerdere keren verhuurd door F. Ros (Femmy en Arie en daarna aan fam. Dalemans) geweest en uiteindelijk verkocht aan familie Galesloot. Kavels en weilanden zijn in de loop der jaren versnippert verkocht en de laatste eigenaar van de manege, fam. Galesloot is in 2015 failliet gegaan en gebouwen, woonhuis en het resterende terrein is door de bank geveild. In de jaren die volgen gaan de gebouwen en terrein zichtbaar verder achteruit door langdurige verwaarlozing.

2017 is het complex verkocht aan de huidige eigenaren die er op dit moment geen manegebedrijf voeren, en wonen in deze prachtige omgeving.  

Gaandeweg wordt de verwaarlozing van de afgelopen jaren (complex in meerdere handen geweest zonder doen van onderhoud en leegstand) door huidige bewoners opgeknapt en wat natuur is teruggegeven aan de natuur.

Met vriendelijke groet,
De bewoners van Zuiderstraat 6 tot en met 6 D

 25-09-2021
 DVHN, bewoners Zuiderstraat 6 tot en met 6D, Lea

pagina terug