Nieuws

Beheerders- en bestuursveranderingen MFA De Zeijer Hoogte

Op 9 juli j.l. heeft Lammert Schuiten afscheid genomen als beheerder van de MFA. Lammert is vanaf de opening van de MFA op 1 mei 2014 gestart als beheerder. In de beginperiode was dit pionieren, maar samen met Jeanet heeft Lammert de functie in de loop van de tijd erg goed vorm gegeven. We willen Lammert enorm bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Ook binnen het stichtingsbestuur heeft een wisseling plaats gevonden. Jan Willen Dik is toegetreden als lid en de functie van secretaris is door Nienke Olthof-Dagtekin overgenomen van Frits Haasjes. Frits is vanaf de oprichting van de stichting secretaris geweest en heeft met veel inzet en mooie teksten deze functie vervult. Ook Frits willen wij hartelijk danken voor zijn inzet!

Het stichtingbestuur bestaat nu uit:
Marja Thomas, voorzitter
Rob Bruinsma, penningmeester
Nienke Olthof-Dagtekin, secretaris
Erik Ruinemans, lid
Jan Willem Dik, lid

 25-09-2021
 Nienke Olthof-Dagtekin (secretaris MFA), Lea

pagina terug