Nieuws

Kletspraot vervolgt zijn weg.......................

Nu iedereen na de vakantie weer wat op adem gekomen is gaat de bakfiets van Tynaarlo Goed Gehoord weer door. Kletspraot wordt mede mogelijk gemaakt door het leefbaarheidsfonds van de gemeente Tynaarlo en wil mensen en gemeente beter met elkaar verbinden.

Op zaterdag 21 augustus gaat Kletspraot tussen 10.00 en 14.00 uur weer op pad van Taarlo via Oudemolen naar Zeegse. Voor een goed gesprek met inwoners van deze Tynaarlose dorpen. Onder het genot van een op een bakfiets vers gezette kop koffie met een “kletskoekje” om de tong los te maken.

Kletspraot is een idee van een groep sociaal betrokken inwoners van Tynaarlo. Zij zijn geïnteresseerd in wat er leeft onder de bevolking. Wat houdt de mensen bezig, waar komen ze hun bed voor uit, hoe gaan ze als buren met elkaar om, wat doen deden ze om de coronatijd het hoofd te bieden, hebben ze ideeën om de leefbaarheid in Tynaarlo te vergroten?

Wat gebeurt er dan zoal? Klik op: "lees meer" voor de hele nieuwbrief.

Op zaterdag 21 augustus gaat Kletspraot tussen 10.00 en 14.00 uur weer op pad van Taarlo via Oudemolen naar Zeegse. Voor een goed gesprek met inwoners van deze Tynaarlose dorpen. Onder het genot van een op een bakfiets vers gezette kop koffie met een “kletskoekje” om de tong los te maken.

Kletspraot is een idee van een groep sociaal betrokken inwoners van Tynaarlo. Zij zijn geïnteresseerd in wat er leeft onder de bevolking. Wat houdt de mensen bezig, waar komen ze hun bed voor uit, hoe gaan ze als buren met elkaar om, wat doen deden ze om de coronatijd het hoofd te bieden, hebben ze ideeën om de leefbaarheid in Tynaarlo te vergroten?

Wat gebeurt er dan
Op 10 en 17 juli bezocht Kletspraot al een aantal dorpen en wijken in de gemeente. Het initiatief lokt mensen hun huizen uit, nieuwsgierig geworden door het geklingel van de fietsbel. En passant wordt zwerfvuil opgeruimd. Het verrast de inwoners een beetje. “Waar gaat dit vanuit?” is een veel gestelde vraag en een beetje argwanend misschien “zijn jullie van de gemeente?”. Kennelijk zijn we het in Tynaarlo nog niet gewend dat inwoners de straat op gaan. Tot dusver trof Kletspraot vooral mensen die prettig wonen waar ze wonen. Ook met corona wisten de meesten wel te dealen; er was naoberschap, er werd naar elkaar om gekeken. Precies op het moment dat Kletspraot van start ging was er weer die opleving. Vooral na wat doorpraten hoor je over dingen waar mensen mee zitten. De initiatiefnemers spraken inmiddels naar schatting tegen de honderd inwoners in leeftijd variërend van 10 tot 103. Telkens als de koffiekar uitrukt worden initiatiefnemers vergezeld door een aantal inwoners die sympathiseren met het initiatief. Deze “schil” rond het initiatief is inmiddels gegroeid, ongeveer 20 man / vrouw groot. Zo haakte de 89 jarige Vrouwkje Klasen aan in Zeijen, het dorp waar zij een groot deel van haar leven heeft gewoond, en Paul Kool van Stellaluna en Raymond van Aarden met geleidehond Ollie van het VN-panel sloten aan in Eelde.

Wat en wie treffen we aan
Een indruk van de variantie aan onderwerpen waar mensen het over hebben. In een wijkje in Donderen overkwam het inwoners dat de gemeente spontaan nieuwe straatlantaarns installeerde. Zonder enig overleg met de bewoners. De felle verlichting hinderde de mensen bij TV kijken en verstoorde de nachtrust. Het schijnt dat een aantal lantaarns daarom eigenhandig zijn uitgeschakeld. In Eelde kregen we veel opmerkingen over het gebrekkige onderhoud aan openbaar groen en de trottoirs. Meerdere mensen daar vinden hun wijk er verwaarloosd uitzien en hebben het vermoeden dat niet alle delen van de gemeente dezelfde prioriteit hebben. Maar niemand die op het idee komt om zelf de snoeischaar ter hand te nemen of het te melden op de website van de gemeente. Ook de nodige scepsis over nieuwe instromers in de wijk die hun eigen plan trekken en zich bijvoorbeeld niet even komen voorstellen.

In Eelde kwam naar voren dat er te weinig speelruimte is voor kinderen. Na een goede bak koffie besloten de inwoners zelf aan de slag te gaan met een voorstel. Zo krijgen inwoners meer grip op hun eigen omgeving.

Het onderwerp woningbouw komt regelmatig ter sprake. Het lukt in dit deel van de gemeente nog niet om jonge mensen voldoende mogelijkheden te bieden om in hun geboortedorp te gaan of blijven wonen. We spraken met jonge inwoners die zelf wel aan de slag willen gaan met woningbouw maar waar de betaalbare grond ontbreekt. En omdat er geen doorstroom mogelijkheden zijn, worden starterswoningen uitgebreid zodat ze op den duur geen starterswoningen meer zijn. Mensen die eigenlijk kleiner kunnen en willen wonen, doen dat niet omdat ze dan duurder uit zijn. Dit is een greep uit de geluiden van inwoners.

Vervolg
De initiatiefnemers nemen waar nodig contact op met de welzijnsorganisatie Tinten en de gemeente Tynaarlo om te zien of en hoe ideeën en wensen support kunnen krijgen om tot wasdom te komen. Goede gesprekken tussen inwoners zelf maar ook tussen inwoners en de gemeente ontbreken volgens initiatiefnemers. In oktober zetten zij al het gehoorde op een rij en presenteren dat aan ieder die daar belangstelling voor heeft.

Kletspraot is een idee van de initiatiefgroep Tynaarlo Goed Gehoord. Zij is van mening dat de inwonersparticipatie in de gemeente te vaak niet goed uit de verf komt. Ze stelde een plan op met verschillende activiteiten die er aan moeten bijdragen dat inwoners van Tynaarlo goed gehoord worden. Eind 2020 daagde zij hiermee de gemeente daarmee uit om er wat aan te doen, als inwoners met kijk hierop en ervaring. Hier bleek de gemeente nog niet aan toe. Kletspraot verbindt inwoners met elkaar en waar nodig met de gemeente. Zo wordt het, voor jong én oud, nog beter toeven in de gemeente Tynaarlo. In het najaar zijn de initiatiefnemers van plan om een masterclass inwonersparticipatie te organiseren. Tynaarlo Goed Gehoord wil inwoners aan het denken zetten over hun leefomgeving, ze daar meer betrokken bij maken, aanzetten ook tot initiatief.

 22-08-2021
 Dirk Moes (Kartrekker)/Alie

pagina terug