Nieuws

Bestuursfunctie Vacant – Adviesraad Platteland en Kleine Kernen, gemeente Tynaarlo

Profielschets Inhoudelijk (algemeen)

     * Je hebt belangstelling voor trends en thema’s over ontwikkelingen op het platteland en in een plattelandsgemeente.
     * Je hebt interesse in en voelt betrokkenheid bij plattelands- en dorpenbeleid.
     * Je bent betrokken en neemt graag deel aan burgerparticipatie (= burgers betrekken bij het vormen van gemeentelijk beleid).

 

Inhoudelijk (met betrekking tot de gemeente Tynaarlo)

     * Je bent geïnteresseerd en betrokken bij het gemeentelijk beleid en de beleidsvorming van Tynaarlo.
     * Je hebt kennis van-, bent betrokken bij- en/of hebt recente ervaringen met een of meerdere kleine kernen in de gemeente Tynaarlo en/of een (voor de Adviesraad) relevant domein of                              kennisgebied,  zoals water, landbouw, natuur en milieu, recreatie, sociaalmaatschappelijk (domein).

 

Inhoudelijk (met betrekking tot de Adviesraad en advisering)

     * Je hebt een duidelijke visie op en helder inzicht in de eigen bijdrage aan de Adviesraad.
     * Je bent in staat om dorpsoverstijgend en meer in algemene zin mee te denken op beleidsmatig niveau.
     * Je bent in staat om het ontwikkelde (plattelands)beleid te beoordelen op de gevolgen voor het platteland en kleine kernen.
     * Je kunt inhoudelijk meedenken aan het formuleren van adviezen met betrekking tot het (plattelands)beleid aan de gemeente (lees: het College van B&W).

 

Praktisch

     * Je woont in (de schoolkring) Zeijen.
     * Jouw voordracht zal verlopen via de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen.
     * Je bent bereid en in staat om (tenminste) vier vergaderingen per jaar actief bij te wonen.
     * Je bent bereid om deel uit te maken van een themagroep.
     * Je bent bereid en in staat om een onderwerp of thema met enkele andere adviesraadleden voor te bereiden

 

Met hartelijke groet,
Dieneke Kroeze, secretaris BVZ

 

  7-08-2021
 BVZ/Alie

pagina terug