Nieuws

Paardenrennen in Ubbena

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het gewone leven weer op gang. Om het publiek te vermaken waren in de jaren na de oorlog paardenrennen erg populair, vaak georganiseerd door de plaatselijke Vereniging voor Volksvermaken. Ook in Ubbena werden "Groote Paardenrennen" gehouden op een terrein achter de boerderij van Jan Jacobus Hamming. Hij woonde op de boerderij Asserstraat 128 (nu Bert Bonder) en was naast landbouwer ook handelaar in paarden. De eerste wedstrijd was op zondag 16 september 1945, daarna 12 mei 1946 en de laatste 27 april 1947, waarschijnlijk omdat Hamming in 1948 de boerderij verliet.  Op het terrein was een ronde baan uitgezet en er was een feesttent, muziek en een omroeper. Voor de deelnemers was een inleggeld van f. 10 per paard gebruikelijk en voor het publiek f. 1,50 entree.

Advertentie uit de Provinciale Drentsche en Asser courant van 19 april 1947

  1-07-2021
 Anne ten Brink, Rolf, Henk

pagina terug