Nieuws

De jaargadering van de BVZ wordt uitgesteld.

 

Beste leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten om de jaarvergadering dit jaar uit te stellen. Normaliter wordt de jaarvergadering gehouden in de maand maart. Echter vanwege de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus is het momenteel niet mogelijk de vergadering fysiek door te laten gaan. De statuten van de belangenvereniging schrijven voor dat de jaarvergadering binnen zes maanden na het sluiten van het voorgaande verenigingsjaar plaats moet vinden. We stellen daarom de vergaderdatum voor dit jaar voorlopig vast op 3 juni 2021. Wel zal de benoeming van nieuwe bestuursleden doorgang vinden. Dit zal daarom plaatsvinden buiten de vergadering. Aangezien de statuten van de belangenvereniging niet voorzien in deze situatie, heeft het bestuur op grond van artikel 21 van de statuten besloten om in dit geval een afwijkende benoemingsprocedure te hanteren:

Het bestuur heeft twee leden voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Dit zijn Baran Dagtekin en Henriët Swart.

Indien er bezwaren bestaan tegen (een van) deze kandidaten, mogen leden dit kenbaar maken bij de voorzitter.

Ook leden die zichzelf zouden willen kandideren voor het bestuur mogen zich melden bij de voorzitter. Dit mag in persoon of per email (bvz@zeijen.nu).

Bezwaren of (tegen) kandidaatstellingen mogen tot vrijdag 9 april 12:00 bij de voorzitter worden gemeld. Indien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, zal de benoeming van de door het bestuur voorgedragen kandidaten automatisch plaatsvinden. Indien zich wel tegenkandidaten hebben gemeld, zal een stemming worden georganiseerd onder de leden. De aftredende bestuursleden zijn Menno van den Ham en Hermien Schoon. Zij hebben de maximale termijn van 6 jaren erop zitten.

Indien er vragen of opmerkingen zijn vernemen we ze graag.

Bert Wubs Voorzitter Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (BVZ) E-mail: bvz@zeijen.nu

 24-03-2021
 BVZ/Alie

pagina terug