Nieuws

Ze komen er (bijna) weer aan!

Ze komen er weer aan! Of beter gezegd ze komen bijna uit!

Wie komen er aan? Wie komen uit? Huh, wie zijn ze? Ik heb het hier over de eikenprocessierups. Een onderwerp waar we de laatste jaren wat geïrriteerd van raken. Aan die irritatie kunnen we wel wat doen en liever nog zorgen we ervoor dat we helemaal niet geïrriteerd raken. 

Hoe dan? Door de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een handje te helpen. En het handje helpen bestaat uit de vier V’s, namelijk: Veiligheid, Voedsel, Voortplanting, Variatie. Oké, ja dus, en toen?

*Plant verschillende soorten dichte of stekelige struiken, het liefst met bessen. Vogels vinden hier voedsel en veilige plaatsen om te rusten of te broeden. En voor insecten vormen de struiken een leefgebied.
*Graaf een vijvertje of zet een platte waterschaal neer. Deze fungeren als drink en badderplaats voor vogels en insecten.
*Zorg voor verschillende, bij voorkeur inheemse, bloeiende planten in uw tuin. Bloemrijke Tuinen en bermen bieden leefgebied aan talloze insecten en daarmee voedsel voor vogels.
*Is het leefgebied geschikt voor vogels? Dus staan er verschillende soorten struiken en bloeiende planten? Hang dan een paar nestkasten op voor tuinvogels, zoals kool- en pimpelmees. De invliegopening van deze nestkasten is geschikt voor meerdere vogelsoorten.

Gegarandeerd succes dus! Lees meer op: Nature Today

 25-03-2021
 Janneke Vedder, AKTB/Alie

pagina terug