Nieuws

Jaaroverzicht flora en fauna 2020

Sinds 2018 kijken we jaarlijks terug op wat er zoal waargenomen is aan allerlei soorten planten en dieren. We krijgen daarmee ook steeds beter in beeld wat de soortenrijkdom is in en om ons dorp. Maar ook levert dit een goed overzicht van nieuwe of bijzondere waarnemingen op. In dit artikel blikken we terug op het jaar 2020.

In totaal zijn er in en rond Zeijen tot nu toe bijna 1500 verschillende soorten planten en dieren gevonden. Mogelijk zijn het er wel meer, maar dit betreft soorten die digitaal vastgelegd zijn. De belangrijkste bron daarvoor is www.waarneming.nl, een landelijke website waar iedereen alle waarnemingen in kan voeren. Voor onze omgeving is zelfs een eigen pagina beschikbaar. Deze is te vinden via www.zeijerwiek.waarneming.nl.

In het overzicht is per soortgroep aangegeven hoeveel verschillende soorten er in 2020 zijn waargenomen (ter vergelijking zijn ook de jaren uit de voorgaande overzichten toegevoegd). Onder ‘aantal’ staat per soort aangegeven hoeveel soorten er in alle jaren zijn waargenomen. De laatste kolom geeft het aantal nieuwe soorten aan die we in 2020 voor het eerst hebben gevonden. In totaal zijn dat er ruim 200. Vooral werden er nieuwe soorten insecten, planten en paddenstoelen gevonden. 

Klik hier voor de documenten: Jaaroverzicht waarnemingen en Overzicht flora en fauna Zeijen

 15-02-2021
 Sjoerd Boonstra, Henk

pagina terug