Nieuws

Jaarvergadering BVZ

Donderdag 31 maart vond de jaarvergadering van de BVZ plaats. Er waren ongeveer 50 mensen en daarmee zat de Kornoelje zaal van Café Hingstman helemaal vol!

Even na achten werd de vergadering geopend. Na goedkeuring van het verslag van de vergadering van 2010 volgde er een toelichting op de voortgang van het historisch boek Zeijen. Dat project ligt goed op schema zodat we in november het boek, in full color, al kunnen verwachten.
De BVZ heeft samen met de gemeente weer een jaarlijks dorpsschouw uitgevoerd en daaruit zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Als gevolg daarvan wordt er nu o.a. gewerkt aan verbetering van de Hoofdstraat en staan er op diverse plekken in het dorp allemaal geheimzinnige streepjes rondom verzakkingen in het wegdek en op uitstekende putdeksels. Wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden is nog niet bekend. Aangegeven wordt dat er samen met de gemeente wordt gekeken naar mogelijk oplossingen om het verkeer, dat vaak met te hoge snelheid het dorp binnenkomt, te laten afremmen. De dorpsbewoners worden uitgenodigd hierover mee te denken, o.a. via deze website. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat verkeersheuvels voor de agrariërs erg lastig zijn en dat er ook andere remmende maatregelen mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in Langelo. Ook de verkeerscommissie doet verslag en maakt melding van de vernieuwing van de fietsstroken aan de Minister Cremerstraat en van de komst van inhaalhavens langs de Doctor Picardtweg. De Boermarke kan daarop melden dat soortgelijke inhaalhavens ook langs de ruilverkavelingwegen aan de Tynaarlose kant gaan komen.
Op de website is er al het nodige gemeld over de AED (Automatische Externe Defibrillator). Inmiddels hangt deze onder de carport van Bakkerij Fledderus en zijn er een 15 tal mensen opgeleid in het gebruik ervan. Binnenkort wordt een test gedaan met het SMS alarmeringsysteem. Spannend, want zoals bekend is het mobiele bereik lang niet overal goed in Zeijen. Door de gemeente Assen is er ook een AED voor Zeijerveld beschikbaar gesteld. Deze zal binnenkort ergens worden geplaatst.
Na het bespreken en goedkeuren van het financiële verslag en begroting is het tijd om even stil te staan bij het afscheid van Hedde Heidinga als voorzitter. Hedde heeft 6 jaar in het bestuur van de BVZ gezeten waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter. Hij wordt bedankt door de nieuwe voorzitter Roger Parkins en ontvangt een bloemstukje en applaus vanuit de zaal. Hedde blijft nog wel betrokken bij het MFA.
In de pauze wordt er flink bijgekletst en is het al gauw erg gezellig. Met een melancholieke blik mag Hedde de zaal na een kwartiertje nog een keer tot stilte manen om verder te gaan met een toelichting op de status rondom de Multi Functionele Accommodatie. Voor de presentatie is er ook een vertegenwoordiging vanuit de school en vanuit de gemeente aanwezig. In de presentatie wordt ingegaan op de worsteling die de  werkgroep doormaakt om alle gewenste functionaliteiten in een beperkt aantal vierkante meters onder te brengen. Zoveel mogelijk functionaliteit bundelen in een ruimte is daarbij het sleutelwoord. Alle gebruikers werken daar open en goed in samen. Naar verwachting wordt binnenkort het programma van eisen afgerond waarna de architect met het echte ontwerpen kan gaan beginnen. De verwachting is dat het MFA niet eerder dan medio 2013 zijn deuren zal openen. Het spreekt voor zich dat dit onderwerp de gemoederen in het dorp flink bezig houdt en dus ontstaat er flink wat discussie die overigens in goed harmonie verloopt.

Even na half elf wordt de vergadering gesloten en is er nog gelegenheid om na te praten en wat met elkaar te drinken.

  4-04-2011
 Henk Boxma / Erna

pagina terug