Nieuws

Nieuwjaarswens SVZ

2020 was voor iedereen een raar jaar. Door corona hebben we weinig kunnen betekenen voor onze leden.
Wij willen langs deze weg alle leden en sponsoren bedanken voor de steun die wij hebben ontvangen.
Wij hopen als bestuur dat we in 2021 ter zijner tijd weer normaal onze sport kunnen uitoefenen.

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021!

  6-01-2021
 Bestuur SVZ, Ella

pagina terug