Nieuws

SVZ - SEPA prenotificatie

SVZ leden contributie verhoging en incasso - SEPA Prenotificatie

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene ledenvergadering 25 september j.l. is besloten om de verenigingscontributie voor seizoen 2020/2021 ter verhogen: SVZ heeft over 2019/2020 met verlies gedraaid.

De nieuwe contributiebedragen voor de sporters en donateurs veranderen per 1 oktober 2020 per kwartaal.

Lees hoe een en ander er gaat uitzien door op MEER te klikken

SVZ leden contributie verhoging en incasso - SEPA Prenotificatie

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene ledenvergadering 25 september j.l. is besloten om de verenigingscontributie voor seizoen 2020/2021 ter verhogen: SVZ heeft over 2019/2020 met verlies gedraaid.

De nieuwe contributiebedragen voor de sporters en donateurs veranderen per 1 oktober 2020 per kwartaal. Sport:

● 0 t/m 11 jaar: € 27,50
● 12 t/m 15 jaar: € 35,00
● 16 t/m 99 jaar: € 55,00

Minimum jaarcontributie donateurs is vastgesteld op € 16,25

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden en donateurs van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het lopende kwartaal van hun rekening zullen worden geïncasseerd

op 1 nov 2020:
De kwartaalcontributie sporters okt. - dec. 2020:

● 0 t/m 11 jaar: € 27,50
● 12 t/m 15 jaar: € 35,00
● 16 t/m 99 jaar: € 55,00

De jaarcontributie donateurs jul. 2020 – jun. 2021:

● € 16,25
● hoger dan € 16,25 indien aangegeven

Leeftijdsbepaling, indien van toepassing, is op basis van aanvang van te incasseren periode

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink

SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com

T:291891

 17-10-2020
 SVZ/Henk Klein Hesselink, Alie

pagina terug