Nieuws

Aankondiging incasso donateurbijdrage DE ZEIJER HOOGTE

In overeenstemming met de SEPA-voorwaarden melden wij dat wij eind oktober de jaarlijkse donateursbijdrage zullen incasseren van onze donateurs die een machtiging hiertoe hebben afgegeven.

U bent donateur maar u heeft geen automatisch incasso afgegeven? Wilt u dan uw bijdrage overboeken op rekening op rekening NL75 RABO 0366 5343 51 t.n.v. Stichting DE ZEIJER HOOGTE? Op deze rekening zijn ook incidentele donaties natuurlijk van harte welkom.

Alle donateurs alvast hartelijk dank!

 15-10-2020
 Secr. Zeijer Hoogte/Frits Haasjes, Alie

pagina terug